fbpx

Erikoolist tavaellu tõhusa võrgustikutöö toel

Taotleja: Sihtasutus Omanäolise Kooli Arenduskeskus Projekt: Erikoolist tavaellu tõhusa võrgustikutöö toel Toetuse suurus: 63 420,7 eurot Eesmärk:Erikoolist kodukohta suunduvate noorte sotsiaalse toimetuleku suurendamine ning korduvkuritegude toimepanemise ennetamine. Oodatavad tulemused:projekti „Erikoolist tavaellu tõhusa võrgustikutöö ja karjääriprogrammi toel“ tegevuste tulemusena on suurenenud erikoolidest vabanevate noorte toimetulek ning jätkutoe kättesaadavus ja kvaliteet üle kogu Eesti on paranenud. Tapa ja Kaagvere erikooli ning Rajaleidja keskuste töötajate jätkutoe pakkumise kompetents on suurenenud. Samuti on välja töötatud ja rakendatud karjääriprogramm erikoolides õppivatele õpilastele. Eestis on  suurenenud erikoolist vabanenud noorte mitteformaalse võrgustiku liikmete abistamisoskused ja täiendava toe pakkumise suutlikkus. Projekti tegevuste tulemusena valmib süsteemne jätkutoe mudel, mille eesmärgiks on erikoolist kodukohta suunduvate noorte sotsiaalse toimetuleku suurendamine ning korduvkuritegude toimepanemise ennetamine. Koduleht:http://www.ami.ee/erikoolist-tavaellu-tohusa-vorgustikutoo-toel/


Uuendatud: 03.07.2018

Vaatamisi: 143

Teksti suurus