fbpx

Juhtumikorralduslik ja holistlik vabanemismudel

Elluviija: Kuriteoennetuse Sihtasutus Projekti pealkiri: Juhtumikorralduslik ja holistlik vabanemismudel Toetussumma: 119 880 eurot Projekti lühitutvustus: Eesti noortele süüdimõistetutele (14-26) piloteeritakse Suurbritannia noorte justiitssüsteemis juba pikaajaliselt toimivat juhtumikorralduslikku vabanemiseks ettevalmistamise ja jätkutoe mudelit IRS(integrated resettlement support and holistic approach), ühes praktilisi sotsiaalseid oskusi andvate koolitustega. Oodatavad tulemused: Projekti jooksul saavad koolitusest osa 150 ja jätkutoest 200 vabanemisjärgus, vabanenud või kriminaalhoolduse järelevalve all olevat noort süüdimõistetut, koostöös Viru vanglaga koolitatakse noorte kinnipeetute ja kriminaalhoolduse all olevate noortega tegelevaid töötajaid (kokku 75) ära tundma psühholoogilise arengu häireid ja selliste isikute erikohtlemist. Koduleht: http://www.kesa.ee/?div=19-0


Uuendatud: 03.07.2018

Vaatamisi: 185

Teksti suurus