fbpx

Lisataotlusvoor: Tõrjutud noorte sotsiaalne kaasamine ja õigusrikkumiste ennetamine

Veebruaris 2015 sulgus lisataotlusvoor „Tõrjutud noorte sotsiaalne kaasamine ja õigusrikkumiste ennetamine“. Taotlusvooru kogumaht oli 170 000 eurot. Toetatud sai projekt:

  • Eesti Noorteühenduste Liidu projekt “Ühised Noored”, toetussumma 170 000 eurot. Projekti üldine eesmärk on aidata kaasa noorte poolt toimepandud õigusrikkumiste kahanemisele ja panustada mitmekülgsemasse ennetustöösse. Projekti käigus viiakse kokku 8 noorteühingut, noortekeskused ning sihtrühma kuuluvate laste ja noortega tegelevad eksperdid ning asutused. Toimuvad koolitused ja ühissündmused, mille käigus koolitatakse noorteühingute noori kaasamaks sihtrühma noori oma tegevustesse. Samuti tutvustatakse partneritele võimalusi, kuidas noorteühingutega koostööd teha. Projekti partnerid koos ekspertidega töötavad välja kolm tugipaketti, mille eesmärkideks on läbi noorteühingute kombineeritud tegevustes osalevate sihtrühma noorte tolerantsuse tõstmine, ettevõtliku mõtteviisi arendamine, teadlikkuse tõstmine tervisekäitumisest ning sotsiaalsete oskuste arendamine.

Taotlusvooru laekus kokku 3 taotlust, millest 2 edastati sisulisse hindamisse. Taotlusi hindasid kaks sõltumatut eksperti. Sõltumatuteks ekspertideks olid Julia Kovalenko-Djagileva ja Mare Leino. Eksperdid hindasid taotlusi vastavalt toetuse andmise tingimustes ja korras sätestatud hindamiskriteeriumitele ning –skaalale. Tekkinud pingerea alusel otsustas märtsis kogunenud valikukomisjon toetada ühte taotlust.


Uuendatud: 03.07.2018

Vaatamisi: 169

Teksti suurus