fbpx

Taotlusvooru tingimused

NB! Taotlusvoor on suletud, taotluste esitamise tähtaeg oli 16. veebruar 2015 kell 16.00. Lisataotlusvoor “Tõrjutud noorte sotsiaalne kaasamine ja õigusrikkumiste ennetamine” Eesti maakondades ei ole noorsootööasutustes piisavalt teenuseid ja tegevusi, mis oleksid otseselt mõeldud õigusrikkumisi toime pannud noorte kaasamiseks ning korduvate õigusrikkumiste ennetamiseks. Selliste meetmete kättesaadavaks muutmine noortepärasel moel ja noorsootöö meetodeid kasutades on korduvate õigusrikkumiste ennetamise seisukohalt väga oluline. Noorsootööasutustel ning laste ja noortega töötavatel spetsialistidel tuleb kõnealuses valdkonnas oma pädevust arendada. Projektidega soovitakse toetada programmi “Riskilapsed ja -noored” eesmärkide elluviimist – soodustada riskis olevate laste ja -noorte heaolu. Vooru raames peetakse „riskilaste ja -noorte” all edaspidi silmas 7–17-aastaseid lapsi ja noori, kes on toime pannud õigusrikkumise ja suunatud alaealiste komisjoni. Seega on siinse vooru eesmärk toetada rakendavaid tegevusi, mis on suunatud õigusrikkumise toime pannud laste ja noortega töötavate noorsootööasutuste, valitsusväliste organisatsioonide, riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste (sealhulgas erikoolide töötajate ja alaealiste komisjonide liikmete) pädevuse parandamisele, ning korduvate õigusrikkumiste ennetamine. Projektide raames võetakse kasutusele meetmeid, mis toetavad programmi “Riskilapsed ja -noored” eesmärgi saavutamist – arendada ja rakendada alaealisi käsitleva õiguse valdkonna sekkumispoliitikat ja -tavasid, et anda õigusrikkumisi toime pandud noortele laialdaselt uusi võimalusi taas ühiskonda sulanduda. Projektid keskenduvad ühe või mitme voorus märgitud tegevuse elluviimisele. Projekti(de) tulemusena suureneb nende noorsootööasutuste arv, mis võtavad kasutusele meetmeid noorte õigusrikkujate kaasamiseks ja korduvate õigusrikkumiste kasvu ennetamiseks. Projektidelt eeldatakse toimivate koostöömudelite väljaarendamist või olemasolevate koostöömudelite heade tavade edendamist, mis aitab kaasa tõrjutud noorte kaasamisele ja korduvate õigusrikkumiste ennetamisele, sealhulgas koostööd kohaliku omavalitsuse ja asjaomase tegevusala spetsialistidega (lastehoolekanne, sotsiaaltöö, haridus, alaealiste komisjonid, laste vaimse tervise keskused jne). Taotlusvooru kogusumma on 170 000 eurot, minimaalne ja maksimaalne toetus ühe projekti kohta on 170 000 eurot. Projekt peab kestma vähemalt 12 kuud ning kulude abikõlblikkuse lõppkuupäev on 30. aprill 2016. Taotluse esitamise tähtaeg on 16. veebruar 2015 kell 16.00. Avatud taotlusvooru dokumentatsioon:


Uuendatud: 03.07.2018

Vaatamisi: 123

Teksti suurus