fbpx

Ühised Noored

Elluviija: Eesti Noorteühenduste Liit Projekti pealkiri: Ühised Noored Toetussumma: 170 000 eurot Projekti eesmärk: Projekti üldine eesmärk on aidata kaasa noorte poolt toimepandud õigusrikkumiste kahanemisele ja panustada mitmekülgsemasse ennetustöösse. Projekti otsesed eesmärgid on noorteühingute teadlikkuse ja võimekuse tõstmine riskilaste ja noorte kaasamisel, sihtrühma kuuluvate noorte tolerantsuse, ettevõtlikku mõtteviisi suurendamine, teadlikkuse tõstmine tervisekäitumisest ning soovituste tegemine jätkusuutliku koostöövõrgustiku loomiseks noorteühenduste ja sihtrühma noortega tegelevate asutuste vahel. Lühikirjeldus: Projekti käigus viiakse kokku kaheksa noorteühingut, noortekeskused ning sihtrühma kuuluvate laste ja noortega tegelevad eksperdid ning asutused. Toimuvad koolitused ja ühissündmused, mille käigus koolitatakse noorteühingute noori kaasamaks sihtrühma noori oma tegevustesse. Samuti tutvustatakse partneritele võimalusi, kuidas noorteühingutega koostööd teha. Projekti partnerid koos ekspertidega töötavad välja kolm tugipaketti, mille eesmärkideks on läbi noorteühingute kombineeritud tegevustes osalevate sihtrühma noorte tolerantsuse tõstmine, ettevõtliku mõtteviisi arendamine, teadlikkuse tõstmine tervisekäitumisest ning sotsiaalsete oskuste arendamine. Oodatavad tulemused: Projekti tulemusena on tõusnud noorteühingute teadlikkus ja võimekus riskilasteja noorte kaasamise osas, tõusnud on sihtrühma kuuluvate noorte tolerantsus, ettevõtlik mõtteviis ja teadlikkus tervisekäitumisest ning valminud on soovitused jätkusuutliku koostöövõrgustiku loomiseks noorteühenduste ja sihtrühma noortega tegelevate asutuste vahel. Projekti partnerid: AIESEC Eesti, Eesti LGBT ühing, Eesti Skautide ühing, Sild Ettevõtlike Noorte Tulevikku, Eesti Kurtide Noorte Organisatsioon, Eesti Gaidide Liit, Eesti Väitlusselts, Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts. Noorteühendused töötavad välja ja viivad ellu tugipaketid. Valminud materjalid: Seksuaaltervise töögrupi käsiraamatKodulehekülg: http://www.enl.ee/et/EMP-Uhised-Noored


Uuendatud: 03.07.2018

Vaatamisi: 187

Teksti suurus