fbpx

Noorte- ja noorsootööorganisatsioonide võimekuse tõstmine

8. jaanuaril 2014. aastal kinnitati avatud taotlusvoorus “Noorte- ja noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja noori on paranenud” edukad taotlejad:

  • MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus: projekt „Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste“, toetussumma 488 462, 49 eurot. Projekti eesmärgiks on tõsta 2016.aastaks läbi 86 noortekeskuse 7-26aastaste riskinoorte noorsootöösse kaasatust üle Eesti.
  • SA Archimedes Noorteagentuur: projekt „HUKK-AP ehk HUviKoolide Kaasamise ja Arengu Programm“, toetussumma 379 738, 51 eurot. Projekti eesmärgiks on teha huvihariduse ja –tegevuse võimalused riskinoortele kättesaadavamaks ning luua tingimused ja toimivad lahendused riskinoorte süsteemseks kaasamiseks ja osalemiseks huvihariduses.

Avatud taotlusvooru laekus kokku 16 taotlust. Sisulisele hindamisele edastatud projektitaotlusi hindasid kaks sõltumatut eksperti. Eksperdid hindasid taotlusi vastavalt toetuse andmise tingimustes ja korras sätestatud hindamiskriteeriumitele ning -skaalale. Taotluste hindamistulemuse saamiseks liideti ekspertide poolt taotlusele antud punktid ja arvutati ekspertide arvuga jagades punktisumma keskmine. Arvutatud aritmeetilise keskmise põhjal koostati taotluste paremusjärjestus, mis edastati valikukomisjonile. Valikukomisjon tegi ettepaneku Eesti Noorsootöö Keskuse direktorile toetuste eraldamiseks. Sõltumatud eksperdid: Aage Õunap Martti Martinson Valikukomisjoni moodustamine: Eesti Noorsootöö Keskus moodustas valikukomisjoni, mis soovitas avatud taotlusvooru raames rahastatavaid projekte. Valikukomisjon koosnes vähemalt kolmest asjakohase pädevusega inimesest, mille vähemalt üks liige oli Eesti Noorsootöö Keskuse ja Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi väline.


Uuendatud: 03.07.2018

Vaatamisi: 394

Teksti suurus