fbpx

HUKK-AP ehk HUviKoolide Kaasamise ja Arengu Programm

Elluviija: SA Archimedes Noorteagentuur Projekti pealkiri: HUKK-AP ehk HUviKoolide Kaasamise ja Arengu Programm Toetussumma: 379 738, 51 eurot Projekti eesmärk: Teha huvihariduse ja -tegevuse võimalused riskis olevatele noortele kättesaadavamaks ning luua tingimused ja toimivad lahendused nende süsteemseks kaasamiseks ja osalemiseks huvihariduses. Selleks viiakse tegevusi ellu järgmistes põhisuundades:

  • huvikoolide võimekuse suurendamine riskis olevate noorte süsteemseks kaasamiseks huviringidesse;
  • huvitegevuse propageerimist uute (prioriteetsete) sihtgruppide kaasamise eesmärgil;
  • riskis olevate noorte kaasamine huviringidesse;
  • projekti ja huvihariduse mõju seire- ja hindamistegevused.

Oodatavad tulemused: huvikoolidesse on kaasatud rohkem riskis olevaid lapsi ja noori; huvikoolide õpetajatele ja teistele noorsootöötajatele on pakutud kovisiooni ja mentorlustuge ning teavitustegevustega on jõutud lapsevanemateni. Projekti partnerid: Pärnu Linnavalitsus, Tartu Linnavalitsus, MTÜ VitaTiim, MTÜ Urban Style, Evrópa unga fólkins (Island), Riiklik autonoomne Jamali-Neenetsi Autonoomse Ringkonna asutus “Noorte Tööhõive Tehnoloogiate Keskus” (Salehard, Venemaa) Valminud materjalid:Hariduslike erivajadustega noorte huvihariduse toetussüsteemi uuendamise alusanalüüs. Tartu. Projekti kodulehekülg:http://mitteformaalne.ee/koolitusprojektid/hukk-ap-projekt/


Uuendatud: 03.07.2018

Vaatamisi: 200

Teksti suurus