fbpx

Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste

Elluviija: Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus Projekti pealkiri: Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste Toetussumma: 488 462, 49 eurot Projekti eesmärk: Tõsta noortekeskuste abil 7-26-aastaste riskis olevate noorte kaasatust noorsootöösse üle Eesti, erilise rõhuga sotsiaalsete oskuste arendamisel. Alaeesmärgid:

  • Noortekeskuste ja teiste toetavate spetsialistide kompetentsi tõstmine riskis olevate noortega tegelemisel ja toetamisel;
  • Tõenduspõhiste ja tõhusate meetmete rakendamine töös riskigrupi laste ja noortega, et suurendada nende sotsiaalset võimekust ja sidusust parandamaks nende õpimotivatsiooni ja -tulemusi;
  • Tõhusa valdkondliku võrgustikutöö väljaarendamine, sh temaatiliste mitmetasandiliste ja valdkondadeüleste tugisüsteemide loomine ja rakendamine riskis olevate noorte toetamiseks ning spetsiaalsetesse tegevusprogrammidesse suunamiseks 86-s piirkonnas üle Eesti;
  • Noorsootöö teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine 86 noortekeskuse teeninduspiirkonnas üle Eesti;
  • Eesti ANKi tegevuse arendamine ning võimekuse parandamine kaasamaks riskis lapsi ja noori;
  • Tõenduspõhiste meetmete ja head praktika levitamine teistesse piirkondadesse, mis toetavad noorsootööalaste ennetavate tegevuste elluviimist ning noortele parimate ja terviklike võimaluste pakkumist.

Oodatavad tulemused: Noorsootöö teenuste kättesaadavus ja kvaliteet on paranenud ning muutunud mitmekülgsemaks üle Eesti; noorsootöötajate valmisolek ja kompetents riskis olevate laste ja noorte kaasamiseks on tõusnud; mobiilset noorsootööteenust pakutakse uutes piirkondades; tihenenud on koostöö lapsevanemate ja haridusasutustega. Projekti partnerid: Rõuge Avatud Noortekeskus, Keila Linnavalitsus (Keila noortekeskus), MTÜ Iisaku Noorte Klubi, Emmaste Vallavalitsus (Emmaste Avatud Noortekeskus), Kärdla Linnavalitsus (Kärdla ANK), Tahkuranna Vallavalitsus (Tahkuranna ANK), MTÜ Õnnemaa (Ülenurme ANK), Väike-Maarja Vallavalitsus (väike-Maarja ANK), MTÜ Haljala Noortekeskus, Kohtla-Järve Noortekeskus, Saku Vallavalitsus (Saku ANK), Kiili Valla Noortekeskus, Keila Vallavalitsus/Klooga Kultuuri- ja Noortekeskus, Paide Avatud Noortekeskus, NÜ Juventus Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskus, Kõrgessaare VAba Aja Keskus, Väätsa Avatud Noortekeskus, Ahja Vallavalitsus (Ahja ANK), Sõmeru Vallavalitsus (Sõmeru ANK), Tõrva Linnavalitsus (Tõrva ANK), Valgjärve Vallavalitsus (Valgjärve ANK), MTÜ Öökull/Kambja ANK/Annelinna Laste- ja Noortekeskus, Ridala Vallavalitsus (Panga ANK), Sauga Avatud Noortekeskus, Kohila Vallavalitsus (Kohila ANK), Maidla Vallavalitsus (Maidla ANK), MTÜ Võru Noortekeskus, Kuressaare Noorte Huvikeskus, Mustamäe Kultuurikeskus Kaja/Mustamäe Avatud Noortekeskus, Türi Noortekeskus, Anne Noortekeskus, Kanepi Vallavalitsus, Haapsalu Noorte Huvikeskus, SA Kesk-Eesti Noorsootöö Keskus/Koigi Noortekeskus/MTÜ Albu Noortekeskus/MTÜ Läbitähevärava; Järvakandi Vallavalitsus (Järvakandi ANK), Raikküla valla Avatud Noortekeskus, Imavere Vallavalitsus (Imavere Valla Avatud Noortekeskus), Saarde vallavalitsus (Kilingi-Nõmme ANK), Lille Maja, MTÜ Paikuse ANK Panoke, Sakala Keskus (Viljandi ANK), Kehtna valla noortekeskus, MTÜ Roela Noortemaja, MTÜ Jõgeva Valla Avatud Noortekeskuste Ühendus, MTÜ Orava Noorteklubi Tegijad, Vigala Vallavalitsus (Vigala ANK), Vastseliina Vallavalitsus (Vastseliina ANK), Antsla Kultuuri- ja Spordikeskus, MTÜ Noored Toredate Mõtetega, Märjamaa Vallavalitsus (Märjamaa noortekeskus), Haabersti Vaba Aja Keskus, Ambla Kultuurikeskuse struktuuriüksus Ambla valla Avatud Noortekeskus (Aravete ja Ambla Noortekeskus), Illuka Vallavalitsus (Kurtna ANK), Põlva avatud noortekeskus, MTÜ Räpina Avatud Noortekeskus, MTÜ Vahva Vaeküla (Vaeküla ANK), MTÜ Jõgeva Linna Noortekeskus Paus, SA Veriora Noortekas, MTÜ Rõngu Noortekeskus, Narva Noortekeskus, MTÜ Pärnu Vabakooli Selts, Loksa Noortekeskus, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemina, TLÜ Pedagoogiline Seminar, MTÜ Urban Style; MTÜ RuaCrew, Eesti Noorsootöötajate Ühendus, Ungdom ja Fritid (Norra) Kodulehekülg: http://www.ank.ee/avaleht/index.php/projektid/33-emp-programm-riskilapsed-ja-noored


Uuendatud: 03.07.2018

Vaatamisi: 206

Teksti suurus