fbpx

Taotlusvooru tingimused

IMG_5111

Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi programmi „Riskilapsed ja -noored“ avatud taotlusvoor

NB! Taotlusvoor on suletud, taotluste esitamise tähtaeg oli 14. oktoober 2013 kell 16.00.

European Economic Area Programme “Children and Youth at Risk” Call for Proposals

Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Eesti Noorsootöö Keskusegakuulutab välja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) finantsmehhanismi„Riskilaste ja -noorte“ kaasrahastatava programmi raames avatud taotlusvooru „Noorte- ja noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja noori on paranenud“ projektide toetuste taotlemiseks.

Avatud taotlusvooru eesmärk on parandada noorsootöö teenuste kättesaadavust, suurendada noorte- ja noorsootööorganisatsioonide võimekust ning arendada noorsootöötajate, valdkonna spetsialistide ja vabatahtlike pädevust noortega töötamisel. Taotlusvoor on suunatud noorsootöö-alaste meetmete rakendamiseks riskilastele ja -noortele vanuses 7 kuni 26 eluaastat.

Taotlusvooru raames toetatakse projekte ja tegevusi, mille eesmärk on:

Noorte- ja noorsootööorganisatsioonide (noorteühingute, noortekeskuste ja huvikoolide) tegevuse arendamine ja nende võimekuse suurendamine riskis olevate laste ja noorte kaasamisel.

Riskis olevatele lastele ja noortele ennetavate noorsootöö-alaste meetmete rakendamine parandamaks nende õpimotivatsiooni ja -tulemusi.

Noorsootöötajate, valdkonna spetsialistide ja vabatahtlike pädevuste suurendamine (koolitused, õppetegevuse ja supervisiooni korraldamine, tugiteenuste pakkumine ning õppe- ja juhendmaterjalide väljatöötamine ja kohandamine Eesti oludele).

Koostöövõrgustike loomine või olemaoleva võrgustiku arendamine ja laiendamine; teadmuspõhiste ja tõestatud mõjuga sekkumismeetmete ja -programmide rakendamine.

Toetust saavad taotleda valitsusvälised organisatsioonid[1], avalikud institutsioonid ja asutused, sealhulgas ministeeriumid ja nende asutused, maavalitsused, sihtasutused, ülikoolid ja Eesti Vabariigi kohalikud omavalitsused. Taotlusvooru oodatakse noortekeskusi ja noorteühinguid ning huvikoole kaasavaid projekte.

Taotlusvooru kogusumma on 868 201 eurot. Ühele projektile eraldatav toetus on minimaalselt 170 000 eurot ning maksimaalselt 868 201 eurot.

Taotluste esitamise tähtaeg on 14. oktoober 2013 kell 16.00. Taotlused esitatakse elektrooniliselt kasutades selleks ettenähtud taotlusvormi.

Digiallkirjastatud taotlused esitatakse Eesti Noorsootöö Keskuse e-postiaadressile entk@entk.ee.

Lisainfo taotlusvooru kohta: Natalia Reppo, EMP programmi spetsialist, tel 735 0396, e-post natalia.reppo@entk.ee.

Avatud taotlusvooru dokumentatsioon

Taotlusvooru puudutavad küsimused ja vastused

Taotluskutse koos selgitustega

• Lisa 1.1.Projekti taotlusvorm

• Lisa 1.2. Projekti eelarve vorm

• Lisa 1.3. Projekti meeskonna liikme elulookirjelduse vorm

• Lisa 1.4. Tegevuste ajakava

• Lisa 1.5. Kaasfinantseerimise kinnituse vorm

• Lisa 1.6.Partnerluskinnituse vorm

________________________________________

[1]Juriidilise isikuna moodustatud mitteärilise eesmärgiga vabatahtlikud mittetulundusühingud, mis on sõltumatu kohalikust, regionaalsest ja keskvalitsusest, avaliku sektori asutustest, poliitilistest parteidest ja äriühingutest. Religioosseid institutsioone ja poliitilisi parteisid ei käsitleta valitsusväliste organisatsioonidena.


Uuendatud: 03.07.2018

Vaatamisi: 187

Teksti suurus