fbpx

Tõrjutud noorte sotsiaalne kaasamine ja õigusrikkumiste ennetamine

Septembris 2014 sulgus taotlusvoor „Tõrjutud noorte sotsiaalne kaasamine ja õigusrikkumiste ennetamine“. Taotlusvooru kogumaht oli 340 000 eurot. Toetatud sai projekt:

  • Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse projekt “Murdepunkt”, toetussumma 170 000 eurot. Projekti üldisemaks eesmärgiks on alaealiste (korduv)õigusrikkumiste ennetustöö muutmine 2016. aasta veebruariks projekti partnerite piirkondades tõhusamaks, kasutades selleks efektiivsemalt võrgustikus olemasolevaid ressursse ning rakendades alaealiste õigusrikkumiste ennetamiseks spetsiaalselt loodud sotsiaalset programmi (mõjutusvahendit) noortekeskuses.

Taotlusvooru laekus kokku 5 taotlust, millest 3 edastati sisulisse hindamisse.  Iga taotlust hindas kaks sõltumatut eksperti. Sõltumatuteks ekspertideks olid Ilona- Evelyn Rannala ja Mare Leino. Eksperdid hindasid taotlusi vastavalt toetuse andmise tingimustes ja korras sätestatud hindamiskriteeriumitele ning –skaalale. Tekkinud pingerea alusel otsustas novembris kogunenud seitsmeliikmeline valikukomisjon toetada enim punkte saanud taotlust. Taotlusvooru raames jäi alles vahendeid 170 000 eurot, mille jagamiseks korraldati lisataotlusvoor.


Uuendatud: 03.07.2018

Vaatamisi: 294

Teksti suurus