fbpx

Murdepunkt

Elluviija: Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus
Projekti pealkiri: Murdepunkt
Toetussumma: 170 000 eurot
Projekti eesmärk: Projekti üldisemaks eesmärgiks on alaealiste (korduv)õigusrikkumiste ennetustöö muutmine 2016. aasta veebruariks projekti partnerite piirkondades tõhusamaks, kasutades selleks efektiivsemalt võrgustikus olemasolevaid ressursse ning rakendades alaealiste õigusrikkumiste ennetamiseks spetsiaalselt loodud sotsiaalset programmi (mõjutusvahendit) noortekeskuses.
Oodatavad tulemused: Spetsiaalse noortekeskustes rakendatava ja noorsootöö põhimõtteid arvestava sotsiaalse programmi töötavad välja tõenduspõhiste metoodikate alusel oma ala ekspertidest koosnev ekspertgrupp. Programmi sihtrühmaks on 13-17-aastased riskikäitumisega noored, sh õigusrikkujad. Alaealiste (korduv)õigusrikkumiste ennetamiseks rakendatav programm ehitatakse üles noore elu laiemale spektrile – sotsiaalsete oskuste õpetamisele lisatakse kogukondlik dimensioon, et toetada noort jõustavalt moel laiemalt heakskiidetud käitumismustrite loomisel ja praktiseerimisel eakaaslaste grupis ning kogukonnas. On loodud toimiv koostöövõrgustik, millega suudetakse juhtumite lahendamisel lähtuda efektiivseimatest sotsiaalkaitse abinõudest või sekkumismeetoditest.
Projekti perioodil luuakse 20 noortekeskuse juurde üle Eesti (kokku 12 maakonnas) mobiilsed interdistsiplinaarsed 2-liikmelised meeskonnad, kes pakuvad alaealistele õigusrikkujatele ja õigusrikkumise riskis olevatele noortele ennetuslikke sotsiaalseid programme.
Projekti lõppedes on saanud täiendkoolitust vähemalt 130 alaealiste õigusrikkujatega tegelevat spetsialisti üle Eesti ning kohalikud/ piirkondlikud võrgustikud on töötanud välja süsteemi alaealiste õigusrikkujate ja riskikäitumisega noorte suunamiseks noortekeskuse sotsiaalsesse programmi oma piirkonnas. Sotsiaalse programmi ja projektitegevuste mõju hinnatakse loodava metoodika alusel.

Uuendatud: 03.07.2018

Vaatamisi: 470

Teksti suurus