fbpx

Taotlusvooru tingimused

NB! Taotlusvoor on suletud, taotluste esitamise tähtaeg oli 10. september 2014 kell 16.00. Noorsootöö organisatsioonid ei paku hetkel piisavalt teenuseid ega tegevusi, mis oleksid spetsiifiliselt suunatud õigusrikkumisi toime pannud noorte kaasamiseks ning korduvõigusrikkumiste ennetamiseks, mistõttu on vajalike meetmete kättesaadavaks muutmine noortepärasel moel ja noorsootöö meetodeid kasutades korduvate õigusrikkumiste ennetamise seisukohalt väga oluline. Et toetada organisatsioone lisavõimekuse arendamisel, on neile avatud võimalus taotleda rahastust oma organisatsioonis vastavate tegevuste käivitamiseks, töötajaskonna pädevuse suurendamiseks ning seotud osapooltega koostöö tõhustamiseks.Projektitaotlused tuleb esitada Eesti Noorsootöö Keskusele, mis on Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ rakendusüksus. Oodatud on taotlused nii avaliku sektori asutustelt, omavalitsustelt ja nende allasutustelt, sihtasutustelt, ülikoolidelt ja MTÜdelt, kellel on piisav noorsootööalane kogemus. Eesti Noorsootöö Keskuse direktor Edgar Schlümmer leiab, et lisaks nn esmasele ennetusele, mida noorsootöö peamiselt teeb ning mis võimalikud riskid ja probleemid ära hoiab, on oluline pöörata spetsiifilisemat tähelepanu ka neile noortele, kes mingil põhjusel siiski riski on sattunud. „Iga noor on väärtus ning noori peab nende positiivsel arenguteel toetama igal võimalikul moel, eriti siis, kui ümbritsev keskkond sunnib noori tegema ühiskonnas mitteaktsepteeritavaid tegusid,“ ütles Schlümmer. Et eesmärgid saavutada, toetatakse taotlusvooru käigus tegevusi, millega tõstetakse valdkondlike organisatsioonide võimekust noori kaasata, ekspertide pädevust töös riskis olevate noortega, sh noortega, kes on suunatud alaealiste komisjoni. Ühtlasi suurendatakse noorsootööasutuste võimekust pakkuda vajalikke teenuseid ka korduvõigusrikkumiste ennetamiseks. Taotlusvooru „Tõrjutud noorte sotsiaalne kaasamine ja õigusrikkumiste ennetamine“ vahendusel jagatakse EMP toetuste programmist „Riskilapsed ja –noored“ toetusi summas 340 000 eurot,minimaalne toetus ühe projekti kohta on 170 000 eurot. Taotlusvoor sulgub 10. septembril 2014 kell 16.00. Taotlusvooru dokumendid: Taotluskutse Lisa 1 Taotlusvorm Lisa 2 Eelarve Lisa 3 CV Lisa 4 Tegevuste ajakava Lisa 5 Omafinantseeringu kinnitus Lisa 6 EEA Partnership statement Lisa 6 Partnerluse kinnitus Programm „Riskilapsed ja –noored“ on osa Haridus- ja Teadusministeeriumi üldisest strateegilisest tegevusest, mis on suunatud laste ja noorte heaolu parandamisele, formaalharidussüsteemi ja noorsootöö mitmekesistamisele ning selle abil ka ennetustööle. Koostöös HTMiga viib programmi ellu Eesti Noorsootöö Keskus ja programmi partneriteks on Justiitsministeerium, Sotsiaalministeerium ning Norra kohalike ja regionaalsete omavalitsuste liit. Eesti Noorsootöö Keskus on Haridus- ja Teadusministeerium hallatav riigiasutus, mille põhieesmärk on noorsootöö arendamine ja korraldamine riikliku noortepoliitika raames. Lisainfo: Natalia Reppo Tel: 735 0396 E-post: natalia.reppo@entk.ee


Uuendatud: 03.07.2018

Vaatamisi: 186

Teksti suurus