fbpx

Jätkutugi erikoolist või vanglast vabanenud noortele

Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi programmi „Riskilapsed ja -noored“ avatud taotlusvoor

European Economic Area Grants Programme “Children and Youth at Risk” Call for Proposals

Justiitsministeerium kuulutab välja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi «Riskilapsed ja –noored» taotlusvooru «Jätkutugi erikoolist või vanglast vabanenud noortele» projektide toetuste taotlemiseks.

Taotlusvooru eesmärgiks on ennetada vanglast või erikoolist vabanenud noorte seas kuritegude korduvat toimepanemist. Eesmärki toetavate tegevustena arvestatakse rehabilitatsiooniprogramme ja –teenuseid, mis on suunatud nii konkreetsete riskide maandamiseks ning vajadustele vastamiseks kui ka meetmeid, mis parandavad noorte sotsiaalset toimetulekut tervikuna. Samuti võib projektide raames ellu viia tegevusi, millega hangitakse uusi teadmisi, pakutakse koolitusi, tõstetakse pädevusi ning aidatakse luua koostöövõrgustikke.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. august 2014 kell 17:00. Taotlused peab esitama digiallkirjastatuna e-posti aadressile info@just.ee.

Lisainfo taotlusvooru kohta: Rainer Rohtla, väikeprojektide koordinaator, tel 620 8224, e-post rainer.rohtla@just.ee

Taotlusvoor on sulgunud! Toetuse saanud projektidega on võimalik tutvuda siin. Lisataotlusvoorust toetuse saanud projektidega on võimalik tutvuda siin. Avatud taotlusvooru dokumendid:

Taotluskutse koos selgitustega

Lisa 1 Taotlusvorm

Lisa 1A_Detailne eelarve

Lisa 1B_Partneri kinnituskiri

Lisa 2_Hindamisleht


Uuendatud: 03.07.2018

Vaatamisi: 158

Teksti suurus