fbpx

Kogukondlikud kuriteoennetuslikud algatused

13. jaanuarist kuni 14. märtsini 2014 saavad kohalikud omavalitsused ja nende allasutused, vabaühendused, riigiasutused ja maavalitsused taotleda rahastust programmist “Riskilapsed ja –noored”, et ennetada laste ja noorte kuritegevust. Kuriteoennetuse taotlusvoorus rahastatavate projektide tulemusena loodetakse algatada mitu kogukondlikku kuriteoennetuse programmi. Sihtrühma kuuluvad laste ja noorte kõrval ka nende pereliikmed ning laste ja noortega tegelevad inimesed. Taotlusvooru kaudu toetatakse kuriteoennetusele suunatud võrgustike loomist, uuringute läbiviimist, kogemuste vahetamist ja uute teadmiste hankimist. Toetatakse ka programme, mille puhul on juba teada, et sellised ennetustegevused on juba varasemalt toiminud. Samuti võib projektide raames ellu viia tegevusi, millega pakutakse koolitusi, tõstetakse pädevusi ning aidatakse luua koostöövõrgustikke. Eelistatakse projekte, mida viib ellu mitu koostööpartnerit. EMP finantsmehhanismide toel eraldati taotlusvoorus „Kogukondlikud kuriteoennetuslikud algatused 295 146 eurot (minimaalne projekti toetussumma on 5 000 eurot ja suurim 60 000 eurot). Täpsemat infot justiitsministeeriumi väikeprojektide koordinaatorilt: Rainer Rohtla Rainer.Rohtla@just.ee tel 620 8224). Taotlusvoor on sulgunud! Toetuse saanud projektidega on võimalik tutvuda siin. Avatud taotlusvooru dokumentatsioon:


Uuendatud: 03.07.2018

Vaatamisi: 181

Teksti suurus