6 aktiivset toetust 16 toetust kokku
Image Description
Lõppenud
08.02.2019

Avatud noortekeskuste projektikonkurss

2019. aasta avatud noortekeskuste projektikonkursi eesmärk on avatud noorsootöö arendamine. Taotlusi saab esitada 2 kategoori...

Image Description
Lõppenud
23.04.2018

Varaait

Eesti Noorsootöö Keskus kuulutas välja projektikonkursi Varaait vol 14 huvikoolidele ja noortekeskustele. Projektikonkurssi toe...

Image Description
Lõppenud
01.02.2018

Noorte tervistav ja arendav puhkus

Noortelaagrite tegevus Eestis on selgelt reglementeeritud. Noorsootöö seadusega on kehtestatud tingimused laagripidajatele, laagrikeskkonnale ja...

Image Description
Lõppenud
30.04.2018

Koondprojekt „Noortemalevad“

Avatud kõikidele malevakorraldajatele, toetatakse ööbimisega, ööbimiseta ja innovatsioonimalevaid, fikseeritud toetus ühe noore ja malevapäe...

Image Description
Lõppenud
01.11.2018

Noorteühingute aastatoetus

Noorteühingu aastatoetuse eesmärgiks on noorteühingute võimekuse tõstmine ja noorsootöö ning noortepoliitika riiklike eesmärkide saavutamin...

Toetusi ei leitud

Teksti suurus