fbpx

Toimus noortevaldkonna strateegia töörühma esimene kohtumine

Neljapäeval, 13. juunil, toimus noortevaldkonna strateegia koostamise töörühma avakohtumine, et käsitleda noorte ees seisvate väljakutsete teemat.  Töörühma koosseis on laiapõhjaline koondades esindajaid nii noorte, noorteorganisatsioonide, noorsootöötajate, kohalike omavalitsuste, partnerministeeriumite, asutuste, ülikoolide, koolijuhtide kui ka HTM strateegiliste partnerite seast.

Noortevaldkonna strateegia 2021-2035 protsessi eestvedaja HTM-i noorteosakonna juhataja Reelika Ojakivi sõnul hõlmab tuleviku arutelu nii noortepoliitilisi kui noorsootöö alaseid eesmärke ning meetmeid, sestap on erinevate osapoolte laialdane kaasamine võtmetähtsusega. Esimene kohtumine oli pühendatud noortevaldkonna lähtealuste arutelule ning visioonile – noore, ühiskonna ja noorsootöö seisundi prognoosimisele.

2035. aastaks soovitakse jõuda selleni, et noortel on avar silmaring, enesekindlus, loovus, eneseusk, positiivne enesehinnang, algatusvõime ja vastutus. Uus põlvkond peab oskama end analüüsida, valikuid teha, koos töötada, vastutada ja vajadusel abi küsida. Selleks peab tal olema usk ühiskonda, turvatunne, kaasamõtlejate ja suunajate võrgustik ning ühiskondlik tugi.

Rõhutati, et ka edaspidi on oluline noorsootöö teenuste kättesaadavus nii maal kui ka linnas, erivajadustega noorte kaasamine, demokraatias osalemise toetamine ning individuaalsed osalusvõimalused, ettevõtlikkuse arendamine ja noorsootöötajate töö väärtustamine.

Järgmine töörühma kohtumine toimub septembris.

Teksti suurus