fbpx

Tutvu aasta huvikooli nominentidega

Kuu lõpus, 29. jaanuaril tunnustame koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga noortevaldkonna kõige vägevamaid tegijaid! Järgmiste nädalate jooksul kuulutame välja nominendid, kes võistlevad auväärse tiitli nimel 12 kategoorias. Teie ees on aasta huvikooli nominendid:

 

Pärnu Muusikakool

Ligi 400 õpilasega Pärnu Muusikakool on tegutsenud juba 75 aastat. Koolis toetatakse iga õppija arengut ning tehakse palju koostööd festivalide, konkursside, esinemiste ja koolituste raames, sealhulgas pakkudes muusikaõpet ka HEV õpilastele läbi riskis laste ja noorte kaasamise programmi. Muusikakool teeb koostööd ka haridusasutustega, pakkudes esimeste klasside õpilastele pille tutvustavaid tunde – tundide eesmärgiks on toetada noorte teadlikku valikut, muusikatunnid toimuvad huvikoolis ning tundide raames saab ka hindeid. Koostöös üldhariduskoolide ja Pärnu Linnavalitsuse haridusosakonnaga on HEV noortele eraldi loodud väikegrupid või individuaalõpe.

2019. aastal piloteeriti muusikakoolis uusi meetodeid ja IT lahendusi teooriaainete õppimisel. Õppeprotsessi kaasajastamine ning noortega „samas keeles“ rääkimine muudab solfedžo- ja muusikaajaloo tunnid noortele põnevaks ja kaasahaaravaks.

 

Türi Muusikakool

Türi Muusikakoolis on muusikaharidust antud juba üle 46 aasta. Lisaks tavapärasele pilliõpetusele on muusikakool panustanud palju sellesse, et äratada noortes üldisemalt huvi pillimängu vastu. Muusikakool teeb koostööd nii üleriigiliselt kui ka rahvusvahelisel tasandil – näiteks korraldati viie riigi ühisprojektina 2016. aastal rahvusvaheline muusikafoorum CON ANIMA.

Türi Muusikakoolis õppimine on tehtud õppijale võimalikult paindlikuks – võimekamad õpivad põhiõppes, vähem võimekad või need, kellel pole nii suurt huvi, õpivad üld- ja vabaõppes. Eelkoolis saavad õppida need, kes pole põhiõppesse veel saanud ning täiskasvanute õppes põhikooli lõpetanud inimesed, kes tahaksid pillimängu õppida. Lisaks on õppekavaväline õpe, kus on võimalik õppida endale sobivas mahus endale sobivat pilli.

  1. aastal avati mitmeid uusi erialasid, propageeriti muusikaharidust ning muusikakooli õpilased saavutasid häid tulemusi riiklikel ja rahvusvahelistel konkurssidel.

 

Võru Muusikakool

Võru Muusikakool loodi 1956. aastal ning on tänaseks tegutsenud juba 63 aastat. Muusikakoolis on võimalik õppida mitmel tasandil. Õppida saab tasemeõppes, mis jaguneb süva- ja tavaõppeks, noorematele õppuritele on eelõpe, kus on võimalik pilli õppida eelkoolis ja rühmaõppes ning kolmas tasand on huviõpe, kus on palju võimalusi, sh stuudio-, vaba-, koori- ja täiskasvanute õpe. Võru Muusikakool teeb mitmeid koostööprojekte, sh Võru Kesklinna Kooliga, mille raames loodi muusikaklass, et vähendada õpilaste koormust huvikooli solfedžo- ja muusikalootundides. Lisaks korraldatakse igal aastal muusikalide projekte, mis on olnud edukad nii kohalikul kui riiklikul tasandil.

Võru Muusikakoolis õpitut tunnustatakse ka formaalhariduses ning Võru Gümnaasium, Võru Kesklinna Kool ja Võru Kreutzwaldi kool arvestavad huvikooli õpingute osana. 2019. aastal on muusikakool jäänud silma veel infotehnoloogiliste vahendite kasutuselevõtuga – nende innovaatilisi lahendusi käivad vaatamas ka teiste muusikakoolide õpetajad ja omavalitsuste töötajad.

 

*****

 

Tunnustuse võitjad selguvad 29. jaanuaril toimuval noortevaldkonna tunnustussündmusel. Otseülekannet sündmusest saab jälgida Delfi vahendusel.

 

 

 

Teksti suurus