Tutvu aasta huvikooli nominentidega

26. jaanuaril toimuval noortevaldkonna tunnustussündmusel kuulutab haridus- ja teadusminister Mailis Reps välja valdkonna kõige vägevamad tegijad, kes võistlevad 12 kategoorias. Tutvu lähemalt aasta huvikooli nominentidega.

Narva Noorte Meremeeste Klubi

Narva Noorte Meremeeste Klubi tegeleb noorte merekasvatusega ja mereasjanduse õpetamisega. Kursuslased õpivad 18 õppekava järgi, kus põhilisteks suundadeks on noor meremees, jahiroolimees, laevamudelism, veeturism ja skautlus. Kõik klubi kursuslased käivad paadimatkadel, osalevad võistlustel, õpivad ujumist ja tegelevad üldise kehalise ettevalmistusega. Alates 2017. aasta septembrist saavad klubis osaleda ka erivajadustega lapsed keskusest „LAD“.

Narva Noorte Meremeeste Klubi annab noortele kindla elusuuna. Lisaks oskustele ja teadmistele leiavad kursuslased asendamatuid sõpru ja avarduvad nende individuaalsed võimalused. Huvikool on avatud kõigile ja teeb aktiivset koostööd Narva koolide, linna ja Eesti noorteorganisatsioonidega, samuti erinevate rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Möödunud juubeliaasta, mil klubi tähistas oma 60. sünnipäeva, oli eriti üritusterohke – juubelitähtpäevale pühendatud 70 üritusest võttis osa 2500 noort. Osalejad ja partnerid andsid sündmustele kõrge hinnangu.

Shaté Tantsukool

Shaté Tantsukool on 20 aastat panustanud laste ja noorte huvitegevuse arendamisse, õpetades erinevaid tantsustiile. Aja jooksul on kool märkimisväärselt kasvanud ning tänaseks õpib ja töötab koolis umbes 650 inimest. See tähendab igapäevast tööd suure hulga laste ja noortega, pakkudes neile võimalusi huvihariduseks, arenguks ning vaba aja veetmiseks.

Shaté Tantsukool pakub tantsijatele mitmeid koostöövõimalusi erinevate valdkondadega. Näiteks on tehtud muusikavideoid koostöös Laulupesa laulustuudioga ja osaletud moedemonstratsioonidel. Tantsijad õpivad ka tantsuteooriat vastavalt nende vanuseastmele. Selleks on eraldi tunnid ja materjalid ning see lõpeb laste- ja noortesõbraliku tagasisidega, mis annab motivatsiooni edasi areneda.

Shaté Tantsukool kasutab väärtustepõhist õpetamisviisi, mille tulemusena ei õpi lapsed ja noored huvikoolis ainult tantsusamme, vaid saavad kogemusi ja avardavad silmaringi palju laiemalt. 2017. aasta ehk Shaté tantsukooli 20. juubeliaasta krooniks kolis tantsukool uutesse ruumidesse, mis on lastele ja noortele koht, kus õppida tantsu, areneda inimesena ning vajadusel teha ka koolitükke.

Pernova Hariduskeskus

Pernova Hariduskeskuse huvikooli sildi all tegutsevad loodusmaja, tehnikamaja ja motomaja. Üheaegselt pakutakse 34 erinevat huviringi, kuhu on kaasatud sadu Pärnu linna ja valdade lapsi ja noori. Noored saavad osaleda tegevuste väljatöötamises, mis tähendab, et noorsootööd tehakse koos noortega, mitte noortele kui sihtrühmale.

Pernova Hariduskeskuse üheks peamiseks eesmärgiks on ühtse õpperuumi arendamine Pärnu haridusmaastikul. Hariduskeskus on ülelinnalise koostööprogrammi „Pärnu linn kui õpikeskus“ idee ja põhimõtete edasikandja, tegevuste eestvedaja ning õpikeskkonna arendaja.

2017. aasta oli hariduskeskusele olulise tähtsusega aasta: lisaks tavapärasele huvikooli õppetegevuse korraldamisele panustas keskus alus- ja üldharidusvaldkonna ühistegevuste toetamisse, aitas kaasa nüüdisaegsete õpivõimaluste loomisele, õpikeskkonna mitmekesistamisele ja oma kogemuste levitamisele. Keskuse tegevuse ja linna koostöömudeli vastu on olnud suur huvi kogu Eestis ja kaugemalgi. Pärnu mudelit on eeskujuks võtnud Tartu ja Viljandi linn, kus on alustatud oma mudeli väljatöötamist.

*****

Tunnustuse võitjad selguvad 26. jaanuaril toimuval noortevaldkonna tunnustussündmusel. Otseülekannet sündmusest saab jälgida Delfi vahendusel.

Teksti suurus