fbpx

Tutvu aasta kohaliku omavalitsuse nominentidega

31. jaanuaril toimuval noortevaldkonna tunnustussündmusel kuulutab haridus- ja teadusminister Mailis Reps välja valdkonna kõige vägevamad tegijad, kes võistlevad 12 kategoorias. Tutvu lähemalt aasta kohaliku omavalitsuse nominentidega.

Narva-Jõesuu linn

Narva-Jõesuus paranesid noorte võimalused märgatavalt alates 2016. aastast ehk pärast Narva-Jõesuu liitmist kohalike omavalitsuste koostöögruppide tegevussuunaga, mida rahastatakse ESFi programmist “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine”.

Arenguhüpe linna noorsootöö korraldamises algas siis, kui nimetatud programmi raames alustasid neli Ida-Virumaa omavalitsust (Narva, Sillamäe, endine Vaivara ja Narva-Jõesuu) koostöös noorsootöö valdkonda arendama. Positiivseid arenguid on tehtud kogu Kirde regiooni piirkonnas, kuid suuri arenguhüppeid on teinud just Narva-Jõesuu, kus kohaliku omavalitsuse tegevused on avaldanud positiivset mõju noortele ja kogukonnale tervikuna.

2018. aasta tippsündmuseks oli uue linna noortekeskuse avamine, mille ehitust finantseeris omavavalitsus täies ulatuses oma eelarvest, olles saanud ruumide renoveerimiseks mitmetest rahastusallikatest äraütlevad vastused. Lisaks väärtustavad linnajuhid noorsootöötajaid ja meeskonda.

Toila vald

Toila vald on tegelenud noorsootööga pidevalt, kuid eriline rõhk pandi valdkonnale just 2018. aastal. Siis loodi noorte ideest lähtuvalt valda noortevolikogu, mille teostus sündis valla ja noorte koostöös. Korraldati sündmus „Noored ja otsustajad“, mis toimus noorteaktiivi eestvedamisel koostöös vallaga, ning kuhu olid kutsutud nii noored kui otsustajad ja omavahel arutati noori puudutavate teemade üle.

Toila vallas kaasatakse nii noori kui noorsootöötajaid valla töösse läbi erinevate komisjonide ja arutelude ning võetakse kuulda noorte arvamust – enne otsuseid vastu ei võeta, kui ka noorte seisukoht on läbi analüüsitud ja kaalutud.

Toila vald tunnustab ja tõstab esile noori ja noortega töötavaid inimesi ning noorsootöö on oluline valla osa, mistõttu suunatakse sinna ka pidevalt rahalisi ressursse juurde. Peale 2017. aasta haldusreformi on Toila vald võtnud eesmärgiks olla noortesõbralik vald ning see on neil ka õnnestunud!

Valga vald

Valga vald on 2018. aastal olnud noorsootöö suhtes väga toetav. Kui haldusreformigaliideti noortekeskused üheks asutuseks kokku, jäid piirkondade noorsootöötajad siiski alles ning mitmel pool tõsteti ka ametikohtade hulka. Lisaks suurendati noorte omaalgatuse fondi, tänu millele on noortel võimalik oma ideid ellu viia.

Valga vald on silma paistnud suure noorsootöö toetamisega käesoleval aastal – on toetatud nii rahaliselt kui soositud erinevaid noorte ideid ning sündmusi. Ühinemiste raames, kus on palju erinevaid valdkondi ning kõik valdkonnad nõuavad suurt tähelepanu, on seesugune valla toetus noorsootöö valdkonnale edukaks arenemiseks ja toimimiseks äärmiselt oluline. Tänu valla märkimisväärsele toetusele on saanud ka areneda koostöö erinevate valdkondade vahel.

Kandidaat on eeskujuks teistele omavalitsustele noorsootöö väärtustamise ja toetamise osas. Samas mahus rahalist ning põhimõttelist toetust peaks noorsootööle andma iga omavalitsus, et noorsootöö oleks piirkonnas kvaliteetne ning noored saaksid reaalset kasu ja uusi vajalikke elukogemusi.

*****

Tunnustuse võitjad selguvad 31. jaanuaril toimuval noortevaldkonna tunnustussündmusel. Otseülekannet sündmusest saab jälgida Postimehe vahendusel.

Teksti suurus