fbpx

Tutvu aasta kohaliku omavalitsuse nominentidega

Kuu lõpus, 29. jaanuaril tunnustame koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga noortevaldkonna kõige vägevamaid tegijaid! Järgmiste nädalate jooksul kuulutame välja nominendid, kes võistlevad auväärse tiitli nimel 12 kategoorias. Teie ees on aasta kohaliku omavalitsuse nominendid:

 

Keila linn

Keila linn on noortevaldkonda teadlikult arendanud juba 17 aastat – alates sellest, kui loodi Keila Avatud Noortekeskus, mis on tänaseks üks suuremaid kogu Eestis.

Hiljuti loodi ka vanematele noortele mõeldud noortetuba Mõte Kuubis, kus noored saavad omaalgatuslikke ideid ellu viia. Linna tugevus on uuendusmeelsus – vaatamata stabiilselt heale noorsootööle, soovitakse teha aina paremini ja uudsemalt, näiteks osaleb KOV arenguprogrammis ja teeb oma noorsootööle restarti, et see veelgi enam noorte vajadustele ja huvidele vastaks.

Lisaks tehakse koostööd väga paljude erinevate asutuste ja organisatsioonidega, et oma noortele aina paremat noorsootööd pakkuda. 2019. aastal loodi ka noortevolikogu, kui võeti vastu selle põhimäärus ning novembris toimusid juba esimesed noortevolikogu valimised.

 

Pärnu linn

Pärnu linnavalitsus koordineerib linna noorsootööd, toetades Pärnu linna kuute noortekeskust. Toetus on eriti oluline olnud peale ühinemist, et kogu valdkond oleks ühtlane ja areneks võrdselt. Pärnu linn on alati leidnud uusi ja toetavaid lahendusi, kuidas noorsootööd edendada, toetada Noorte Tugila teenuse pakkumist ning jõuda veel paremini abivajavate noorteni.

Pärnu osaleb KOV koostöögruppide tegevussuunas, mille eesmärk on laiendada noorsootöös osalemise võimalusi ja suurendada noorte kaasatust noorsootöösse piirkondlikul tasandil. 2018. aastal moodustati kõiki noortekeskusi koondav Pärnu linna noorsootöö arendusgrupp.

Viimase aasta oluline panus Pärnu linna töös on olnud riskinoorte toetamisel. Tehakse palju koostööd, et keerulistes oludes noori parimal viisil toetada. Lisaks on omavalitsus panustanud mitteformaalse õppimise ja formaalhariduse lõimimisse läbi riskis laste ja noorte programmi, et õpilased saaksid tasuta huvitegevuses osaleda.

 

Tallinna linn

Tallinn on viimase 20 aasta jooksul seadnud noorsootöö ja noortepoliitika endale üheks prioriteediks ning toetab linna eelarvest noorsooprojekte, noortelaagreid, õpilasmalevat, noorteühendusi ja Tallinna linna noortevolikogu.

2019. aastal tehti mitmeid uuendusi, näiteks suurendati erialase kõrghariduse või kutsega noorsootöötajate töötasude alammäärasid, loodi uusi mobiilse noorsootöötaja ametikohti ning laiendati ennetusprogrammi SPIN enamikesse linnaosadesse. Käesoleval aastal liituti ka Noortegarantii tugisüsteemiga ja alustati NEET-noortele suunatud programmiga „Hoog sisse“, mille raames toimub tihe koostöö haridus-, noorsootöö- ja sotsiaalasutuste vahel.

Tallinna linn ei tegele noorsootööga lihtsalt kui ühe vastutusvaldkonnaga, mis on seadusega kohustuseks pandud, vaid hoopis laiemalt, püüdes oma noortele luua maksimaalselt häid võimalusi noorsootöös osalemiseks.

 

Tartu linn

Tartu linn väärtustab noorsootööd ning on Eestis noorsootöö arendamise üks lipulaevu – linnavalitsuse noorsooteenistuse esindajad on alati noortevaldkonna sündmustel ja erinevates töörühmades esindatud.

Tartu linn osales koostöös ENTK-ga UK mõjuhindamise pilootprojektis ning on valmis sama projektiga ka jätkama. Lisaks on Tartu linn algatanud koostöös Tallinna linnaga noortekeskuste kvaliteedihindamise. Tartu linnavalitsus algatas Tartumaa Noorsootöötajate ümarlaua, mis kohtub regulaarselt ja kus noorsootöötajad saavad koos oma muresid ja rõõme jagada.

Noorsootöötaja kutse väärtustamiseks ja kvaliteedi tõstmiseks on Tartu linnavalitsus kehtestanud nõude, et kõik asutuse noorsootöötajad peavad omama kas erialast haridust või noorsootöötaja kutset, et oleks võimalik rahalisi vahendeid noorsootöö teenuse osutamiseks hanke teel saada.

  1. aastal jätkab Tartu piirkond UK mõjuhindamise projekti, mis on noorsootöös väga innovaatiline ja uus teema.

*****

 

Tunnustuse võitjad selguvad 29. jaanuaril toimuval noortevaldkonna tunnustussündmusel. Otseülekannet sündmusest saab jälgida Delfi vahendusel.

Teksti suurus