Tutvu aasta noorsootöötaja nominentidega

31. jaanuaril toimuval noortevaldkonna tunnustussündmusel kuulutab haridus- ja teadusminister Mailis Reps välja valdkonna kõige vägevamad tegijad. Järgnevatel päevadel hakkame tutvustama nominente, kes võistlevad auväärse tiitli nimel 12 kategoorias. Tutvu lähemalt aasta noorsootöötaja kandidaatidega.

 

Elisabeth Purga
Toila valla Spordi- ja Kultuurikeskuse Voka Avatud Noortekeskus, juhataja

Voka Avatud Noortekeskuse juhataja Elisabeth Purga on 2018. aastal toetanud olulisel määral noorte osalust otsustusprotsessides, aidates kaasa noortevolikogu loomisele ning viies koos noortega läbi väga edukaks osutunud üritust „Noored ja otsustajad”.

Elisabeth on kaasa aidanud ka noorsootöö rahvusvahelisemaks muutmisele ja käinud noortekeskuse esindusega noortevahetusel Rumeenias. Lisaks korraldas ta tänavu maleva, mis aitas kokku tuua uue ühinenud Toila valla noored ning viis koos noortega ellu kokaklubi. Samuti algatas ta projekti, mille raames külastasid noored viit erinevat noortekeskust üle Eesti, aidates seeläbi suurendada noortekeskuste koostöövõrgustikku. Elisabeth lähtub põhimõttest, et algatused ja ideed peavad tulema noorte endi poolt ja kunstlikult ei ole mõtet tegevusi korraldada.

 

Igor Malõšev

MTÜ Noorte Omaalgatuse Toetamise Organisatsioon ESN – Sillamäe Noortekeskus

Igor Malõšev on töötanud noortevaldkonnas üle 20 aasta. Sillamäe noortekeskus on tema eestvedamisel olnud Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse liige juba alates 2011. aastast. Venekeelse kogukonna esindajana jagab ta alati Ida-Virumaa noorsootöö muresid, sõnumeid ja rõõme ning kannab infot edasi.

2018. aastal on Igor korraldanud väga mitmeid põnevaid tegevusi – „Rahvusvaheline noortepäev Narvas“, East Beach Fest 201, perepäev Narvas jne, kusjuures kõiki neid aitasid korraldada Sillamäe aktiivi noored. Veel on ta aidanud kaasa ESN Noorte TV arendamisele, mis tegutseb edukalt ilma alalise toetuseta ning just Igor on see, kes leiab vahendid, et noortetelevisioon saaks jätkata. Lisaks on Igor arendanud mobiilset noorsootööd nii Sillamäel kui laiemalt, pakkudes noortele abi ja suheldes nendega kriisiolukordades, sh läbi sotsiaalvõrgustike. Käesoleval aastal korraldas Igor ka mitmeid heategevuskontserte.

 

Kaie Pranno
Hiiumaa Noorsootöö Keskus, noorsootöö koordinaator

Kaie Pranno on Hiiumaa Noorsootöö Keskuse noorsootöö koordinaator, kes ei toimeta mitte ainult Hiiumaal, vaid tema panus valdkonda jõuab üle kogu Eesti. Hiiumaal on ta teinud näiteks projekti „Nutikas Hiiumaa“, viinud läbi maakonnaülese noortemaleva ja osalenud maakondliku kohalike omavalitsuste koostöögruppide innovatsioonikava hankes. Samal ajal on ta Hiiumaa noortevolikogu mentoriks, korraldab suvise puhkuse ajal Kõpus laste seiklus- ja loovuslaagrit ning veab vabatahtlikus korras Emmastes purjetamishuviliste noorte gruppi.

Lisaks on Kaie Eesti Noorsootöötajate Kogu esindaja riiklikus noorteinfo arendusgrupis ning Euroopa Noorteinfo- ja Nõustamise Agentuuri (ERYICA) koolitaja ning üks Digital Yintro läbiviijaid ja koolitajaid Eestis. Kaie on hakkamist täis noorsootöö spetsialist, kellel on huvi olla kõige uue ja põnevaga kursis. Tema südameasjaks on koolitada noorsootöötajaid üle Eesti.

 

Liisi Vesselov
Jõelähtme vallavalitsus, noorsootöö- ja spordispetsialist

Jõelähtme vallavalitsuse noorsootöö- ja spordispetsialist Liisi Vesselov on töötanud noortevaldkonnas 13 aastat. Ta alustas oma tööd Lagedi Põhikooli huvijuhina juba 2005. aastal ning alates 2016. aastast aitab ta arendada Jõelähtme valla noorte elu.

2017. aastal algatas Liisi Jõelähtme valla noortevaldkonna arengukava koostamise, mille jaoks loodi vallavalitsuse juurde töörühm ning viidi läbi andmete kogumiseks noorsootöö kvaliteedi hindamine. Arengukava elluviimisega alustati 2018. aastal, kui korraldati ka Jõelähtme õpilasmalev, mis sai sel korral täiesti uue ilme. Korraldusse kaasati esmakordselt valla ettevõtjaid ning malevast valmis ka video. Malevas avati noorte huvidest lähtuvalt neli malevasuunda – ettevõtlus, tehnoloogia, riigikaitse ja pärimuskultuur.

Veel kutsub Liisi kokku valla noorsootöötajaid, koolide huvijuhte ja kultuuritöötajaid ning korraldab nendega perioodiliselt ümarlaudu. Ta arendab noortevaldkonda väga süsteemselt ja teadlikult, on väga uuendusmeelne ning kutsub ellu julgeid ülevallalisi sündmusi.

 

Mari-Liis Küüsmaa
Rae Noortekeskus, juhataja

Rae Noortekeskuse juhataja Mari-Liis Küüsmaa on tegelenud noorsootööga juba viis aastat. Varem töötas ta Rakvere Avatud Noortekeskuses, kuid alates 2017. aasta sügisest tõi elu teda Rae valda.

Mari-Liis on olnud toeks aktiivsetele noortegruppidele erinevate ideede teostamisel – näiteks Peetri bussipeatuste maalidega kaunistamine, mille jaoks kirjutati Nopi Üles! projekt ja saadi ka rahastus. Veel korraldati aktiivsete noorte, vallavalitsuse spetsialistide ja noorsootöötajate kaasabiga Rae valla noortefestival, kus osales üle 500 noore. Mari-Liis on muutnud Rae noorsootööd ka rahvusvahelisemaks, saades akrediteeringu välisvabatahtliku võtmiseks – 2018. aasta novembris saabuski esimene vabatahtlik Hispaaniast.

Mari-Liis ei panusta mitte ainult oma valla noorsootöösse, vaid ka üle-eestiliselt, samuti kuulub ta Eesti Noorsootöötajate Kogusse.

*****

Tunnustuse võitjad selguvad 31. jaanuaril toimuval noortevaldkonna tunnustussündmusel. Otseülekannet sündmusest saab jälgida ENTK kodulehe vahendusel.

Teksti suurus