fbpx

Tutvu aasta noorsootöötaja nominentidega

Kuu lõpus, 29. jaanuaril tunnustame koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga noortevaldkonna kõige vägevamaid tegijaid! Järgmiste nädalate jooksul kuulutame välja nominendid, kes võistlevad auväärse tiitli nimel 12 kategoorias. Teie ees on aasta noorsootöötaja nominendid:

 

Anneli Meisterson
Kuressaare Avatud Noortekeskus Noortejaam, juhataja

Noortejaama juhataja Anneli Meisterson on töötanud noortevaldkonnas üle 20 aasta. Ta veab eest Saaremaa valla noorsootöövõrgustikku, osaleb Saaremaa valla haridus- ja noorsootöö komisjoni töös, on MTÜ Saaremaa Noorsootöö juhatuse liige ning aktiivne Eesti Noorsootöötajate Kogu liige. Anneli teeb väga palju koostööd selleks, et pakkuda noortele avaramaid võimalusi noorsootöös osalemiseks.

2019. aastal korraldas Anneli Saaremaal huvihariduskonverentsi, Saaremaa Öpilasmalevat, osaluskogudele ja õpilasesindustele suunatud motivatsiooniüritust Motivaarikas 2019, noorteinfo ja karjäärimessi Tuleviku Kompass ja palju muudki. Lisaks arendas ta rahvusvahelist noorsootöö koostöövõrgustikku Saaremaal, korraldas laagrikasvatajate koolitust ning on aidanud välja mõelda ja ellu viia uuenduslikke noorsootöö mudeleid KOV koostöögruppide raames.

 

Marit Oimet
Põlva Gümnaasium, koolielu korraldaja

Põlva Gümnaasiumi koolielu korraldaja Marit Oimet on noorsootöösse panustanud 10 aastat, alates vabatahtlikust tegevusest noortega ning lõpetades praeguse ametikohaga. 2019. aasta suurim panus Mariti poolt oli koolipere kultuuripäeva eestvedamine, kus noortele pakuti võimalusi õppida ainekavas toodud teemasid väljaspool klassiruumi, luua paremini seoseid õpituga ning tutvuda edasiõppimise võimalustega ülikoolides.

Vabatahtlikuna juhtis Marit 10 aastat MTÜ CISV Eesti tööd, mis pakub rahvusvahelisi rahuhariduslikke programme noortele. Mariti eestvedamisel on Põlva Gümnaasiumis edukalt käivitatud reaalselt toimiv õpilasesindus. Ta juhendab noorte osalusvõimalusi suurendavaid valikkursusi ja toetab noorte endi loodud ning planeeritud kursuste läbiviimist. Lisaks vabatahtlikule tööle ja koolielu korraldamisele kuulub Marit paljudesse koostöövõrgustikesse kohalikust kuni üleriigilise tasandini, luues sellega noortele rohkem võimalusi noorsootöös osalemiseks ja selle mõtestamiseks.

 

Roger Tibar
Eesti Noorteühenduste Liit, esimees

Roger Tibar on tegutsenud noortevaldkonnas alates 2012. aastast – esialgu kohalikul ning hiljem üleriigilisel tasandil. Ta on juhtinud Haapsalu noortevolikogu, Läänemaa Noortekogu, TTÜ Sotsiaalteaduskonna Üliõpilasnõukogu ning nüüd noorteühendusi ja osaluskogusid ühendavat katusorganisatsiooni Eesti Noorteühenduste Liit (ENL). Roger on juhina seisnud tugevasti selle eest, et noorteühenduste rahastus tõuseks ning noored oleksid valdkonna küsimustesse aktiivsemalt kaasatud.

Roger teeb väga paljude organisatsioonidega koostööd ning panustab ENL esindajana mitmetes töögruppides, näiteks noorteinfo arendusgrupp, Eesti 2035, Tark ja Tegus Eesti 2035 ning noortevaldkonna arengukava. Noorte ja noorteühingute kaasatus strateegilisse planeerimisse on Rogeri käesoleva aasta üks suurimaid panuseid.

 

Triin Mäger
MTÜ Pärnu Noorte Vabaajakeskus, noorsootöötaja

Triin Mäger on noorsootöötajana tegutsenud alates 2014. aastast ning hetkel on ta Pärnu Noorte Vabaajakeskuse noorsootöötaja ja Tugila spetsialist. 2019. aastal on ta oluliselt panustanud Pärnu mobiilse noorsootöö algatamisse, osalenud mitmetel rahvusvahelistel koolitustel ning noorsootöö nädala raames esinenud noortega töötavatele spetsialistidele suunatud veebinaril „Minu vaimne tervis – kuidas seda hoida ja toetada?“.

Tugila raames on Triinu panus suur ka spetsialistidele toeks olemisel, olles neile mentoriks ning jagades häid praktikaid võrgustikukohtumistel. Ta on esinenud lisaks ka mitmetel konverentsidel, seminaridel ja infopäevadel ning jaganud oma teadmisi läbi artiklite, õppevideote ja intervjuude. Triin Mäger on oluline Pärnu ja Eesti noorsootöötajate koostöövõrgustiku liige.

*****

Tunnustuse võitjad selguvad 29. jaanuaril toimuval noortevaldkonna tunnustussündmusel. Otseülekannet sündmusest saab jälgida Delfi vahendusel.

Teksti suurus