fbpx

Tutvu aasta noortekeskuse nominentidega

Kuu lõpus, 29. jaanuaril tunnustame koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga noortevaldkonna kõige vägevamaid tegijaid! Järgmiste nädalate jooksul kuulutame välja nominendid, kes võistlevad auväärse tiitli nimel 12 kategoorias. Teie ees on aasta noortekeskuse nominendid:

 

Pärnu Noorte Vabaajakeskus

Pärnu Noorte Vabaajakeskus on Pärnu linna ja maakonna üks suuremaid noortekeskuseid nii külastatavuse, meeskonnaliikmete arvu kui ka allüksuste poolest. Selle alla kuuluvad Audru noortekeskus, Pärnumaa Noorte Tugila ja Pärnu mobiilse noorsootöö teenuse pakkumine. Lisaks tavapärasele noorsootööle on Pärnu Noorte Vabaajakeskus kaasatud suurematesse noortevaldkonna arendustegevustesse või algatavad nad mõne uue arengu valdkonnas ise. Koostööd tehakse väga paljude erinevate osapooltega ning enda peale on muuhulgas võetud ka maakondliku noorsootöötajate võrgustiku loomine, et seda koostööd veelgi paremaks teha.

Vabaajakeskus viib läbi mitmeid traditsioonilise projekte, on algatanud noorteaktiivi, osaleb osaluskohvikutel ning küsib noortelt päriselt, mida nad vajavad. Pärnu Noorte Vabaajakeskus on suurepärane partner nii linnale kui üleriigilistele organisatsioonidele.

  1. aastal on Pärnu Noorte Vabaajakeskuse meeskonna suurim panus Pärnu mobiilse noorsootöö teenuse ning Pärnumaa noorte Tugila loomisel.

 

Rae Noortekeskus

 Rae Noortekeskus on Rae vallavalitsuse poolt hallatav organisatsioon, mis pakub noorsootööteenust Rae vallas. Noortekeskuse alla kuulub viis noortekeskust – Lagedi, Jüri, Järveküla, Vaida ja Peetri. Viimane neist avati alles detsembris 2019. Rae Noortekeskus on tänu stabiilsele juhtimisele, meeskonnatööle ja pidevale tagasisidestamisele süvendatult panustanud noortevaldkonna arengusse ning rääkinud kaasa valdkonnaülestes teemades, sh noortevaldkonna arengukava või noorte ettevõtlikkuse arengukava loomine.

Koostööd tehakse palju ka koolidega, sisustades näiteks vahetunde, ning vallaga, korraldades ülevallalisi sündmusi (noortekonverents ja –festival, ettevõtlikkuslaager, draama- ja loovuslaager). Noortekeskus teeb ka teiste Harjumaa noortekeskustega koos ühisprojekte ja koolitusi.

2019. aasta innovaatiliseks tegevuseks on näiteks projekt „Noored ja Töömaailm“, mille eesmärk oli noortele töökultuuri tutvustada ja selgitada sellega seotud protsesse. Noortekeskuse eesmärk on saavutada olukord, kus kõigil noorsootöötajatel on vähemalt 4. taseme noorsootöötaja kutse.

 

Tõrva Avatud Noortekeskus

Tõrva Avatud Noortekeskus on tegutsenud aastast 2004 ning panustanud väga palju piirkondliku noosootöö arendamisse ja kvaliteetsesse pakkumisse, osaledes lisaks tavapärasele noorsootööle ka erinevate valdkondade arengukavade koostamisel. Lisaks kuulub Tõrva ANK Eesti ANK ning TANKLA liikmete hulka.

Tõrva ANK-i pidevateks koostööpartneriteks on kohalikud koolid, politsei, sotsiaal- ja lastekaitsetöötajad ning Kaitseliit, millega koos korraldatakse erinevaid üritusi ja laagreid. 2019. aastal jäi Tõrva ANK silma oma vaimse tervise projektiga, mille raames noored ja nende vanemad saavad psühholoogilist nõustamist oma kodukohas, noorele sobivas keskkonnas ja tasuta. Lisaks saavad nii noored kui lapsevanemad osa erinevatest loengutest, mille teemadeks on näiteks ärevushäired, enesevigastamine ja väikelaste mured.

 

*****

Tunnustuse võitjad selguvad 29. jaanuaril toimuval noortevaldkonna tunnustussündmusel. Otseülekannet sündmusest saab jälgida Delfi vahendusel.

Teksti suurus