Tutvu aasta noortekeskuse nominentidega

26. jaanuaril toimuval noortevaldkonna tunnustussündmusel kuulutab haridus- ja teadusminister Mailis Reps välja valdkonna kõige vägevamad tegijad, kes võistlevad 12 kategoorias. Tutvu lähemalt aasta noortekeskuse nominentidega.

Viljandi Avatud Noortetuba 

Viljandi Avatud Noortetuba (VANT) pakub Viljandi linna noortele erinevaid noorsootöö teenuseid, korraldab vaba aja sisustamist ja võimaldab arendavat tegevust väljaspool perekonda, koolitunde ning tööaega.

2017. aastal oli noortetoa tegevus süsteemne, põhjalik ning koostööle suunatud. Näiteks koostöös Viljandimaa Arenduskeskusega toimusid järjekordsed noorte suvepäevad, taaskord mindi koos Teeviidale ning lisaks jätkati noorteklubi kohtumistega.

Arendati tugevat ja toimivat meeskonda, tutvuti on ümberkaudsete olude ja kontekstiga ning tutvustati noortekeskuse tegevusi laiemalt ja lähemalt nii sihtgrupile kui ka võimalikele partneritele. VANT teeb tihedat koostööd teiste piirkondlike asutustega ning möödunud aastal võeti fookusesse võimalike koostööpartnerite kaardistamine ja külastamine ning üksteise tundmaõppimine. Lisaks kohapealsele tegevusele on haaratud kinni erinevatest üleriigilistest ja rahvusvahelistest võimalustest.

Võru Noortekeskus

Võru Noortekeskuse eesmärgiks on noorte kaasamine ja toetamine nende ideede elluviimisel. Oma ettevõtlikkuse ning sooviga Võru linna noortele midagi uut pakkuda on noortekeskus eeskujuks tervele piirkonnale.

Koostööd tehakse mitmete linna- ja maakonnasiseste ürituste korraldamisel, samuti toimub mobiilne noorsootöö. Noortekeskuse meeskond käib regulaarselt nii linna kui ka naabervalla koolides erinevate aktiivsete tegevustega vahetunde sisustamas.

Viimase aasta jooksul on Võru Noortekeskuse uuenenud meeskond jäänud silma positiivsete muutustega. 2017. aasta jooksul algatati mitmeid erinevaid projekte, mille kaudu on noortekeskus muutunud nähtavamaks, innovaatilisemaks ja atraktiivsemaks. Näiteks valmis projekti “Võru Noortekeskus vabatahtliku koostöö tulemusena nähtavaks ja atraktiivseks” käigus puidust element, mille kujundasid noored ise ja mis teeb noortekeskuse linnaruumis silmapaistvamaks.

Valga Avatud Noortekeskus

Valga Avatud Noortekeskus on viimastel aastatel tugevalt panustanud noorte arengusse ja pakkunud noortele võimalusi, et nende ideid ellu viia. Samuti on noortekeskusesse loodud võimalusi, et noored saaksid oma vaba aega sisukalt veeta. Näiteks toetab noortekeskus vabatahtlikku tööd ning annab seeläbi noortele võimalusi panustada kogukonda ning saada uusi kogemusi.

Valga Avatud Noortekeskus teeb tihedat koostööd politsei, kaitseliidu, koolide ning teiste noortega tegelevate asutustega. Lisaks panustab noortekeskus suuresti just probleemkäitumisega noorte arengusse, toetades neid läbi mitteformaalse hariduse.

Alates 1. veebruarist 2017 tegutseb Valga Avatud Noortekeskus Valga Linnavalitsuse hallatava asutusena, tänu millele on noortekeskus saanud uue hingamise ja sisu. Valga Avatud Noortekeskus on kujunenud märkimisväärsele hulgale noortele oluliseks kohaks nende igapäevases elus.

*****

Tunnustuse võitjad selguvad 26. jaanuaril toimuval noortevaldkonna tunnustussündmusel. Otseülekannet sündmusest saab jälgida Delfi vahendusel.

Teksti suurus