fbpx

Tutvu aasta noortelaagri nominentidega

31. jaanuaril toimuval noortevaldkonna tunnustussündmusel kuulutab haridus- ja teadusminister Mailis Reps välja valdkonna kõige vägevamad tegijad. Järgnevatel päevadel tutvustame nominente, kes võistlevad auväärse tiitli nimel 12 kategoorias. Tutvu lähemalt aasta noortelaagri nominentidega.

Laoküla Merelaager

Laoküla Merelaagril täitus 2018. aastal 20. tegutsemisaasta. Laagri korraldaja Ahto Aaslav-Kaasik on oma tegemistes väga täpne ja alati on tal juba 1. jaanuari hommikul uue suve laagrivahetuste info kodulehel üleval.

Merelaagrist on välja kasvanud mitmeid noorsootöötajaid ning laagrite võrgustikus on laager oma suunalt väga silmapaistev, kuna merealaseid laagreid ei ole Eestis just väga palju. Lisaks toetab merelaager keskkonnasäästlikke ja tervislikke eluviise, kasutades kohapeal päikesepaneelide energiat ning rajatud on aiamaa köögiviljade kasvatamiseks, mida noored saavad ise hooldada ning mis annab orgaanilist täiendust nende toidulauale.

Laoküla Merelaagris saavad osaleda kõik soovijad vanuses 8–16, sest eelnev merekogemus ei ole oluline. 12-päevased laagrivahetused on piisavad, et saada selgeks nii purjetamise, sõudmise kui muude meresõiduvahendite kasutamise algtõed.

Päästeala Noortelaager

Päästeala laagrit on Päästeamet korraldanud kokku juba üle 17 aasta ja tegemist on seega väga pikkade traditsioonidega laagriga. Kõikide aastate peale kokku on sellest osa saanud ligi 3 500 last, kellest umbes 200 oli laagris ka 2018. aastal. Kõik laagritegevused on ühel moel või teisel seotud päästetegevusega – tule kustutamine, suitsu täis ruumist evakueerumine, esmased päästevahendid veest päästmiseks, tuletõrjesport jne. Välja ei jää ka üldharivad igapäevaeluks vajalikud oskused nagu esmaabi, liiklus- ja elektriohutus, orienteerumine, metsas ellujäämine jne.

Laagris korratakse turvaliselt üle nii riskide ennetamise põhitõed kui ka tegutsemine ohuolukordades. Eesmärk on luua noortele keskkond, mis annab julguse end proovile panna erinevates olukordades, et tekiks julgus ka päriselus õigesti toimida.

Päästeala Noortelaager annab suure panuse Eesti turvalisemaks muutmisel ning seda suuresti vabatahtlike toel – kokku panustab laagri läbiviimisse 50 vabatahtlikku, et anda noortele mitmekülgseid teadmisi.

XIV Akordionistide suvelaager

Akordionistide suvelaagrit on juba üle 14 aasta korraldanud MTÜ Eesti Akordioniliit ning ellu kutsuti see põhjusega, et noori akordioniste hakkas vähenema, ei olnud taolist akordioniste kaasavat sündmust ning oli puudu millestki, mis motiveeriks noort oma eriala väärtustama ja seda innuga õppima. Suvelaager on aidanud suurepäraselt noori motiveerida ning seetõttu on see kujunenud traditsiooniks ja tänu sellele on Eestis olemas tugev ning kokkuhoidev akordionikogukond.

Laager on noorele nii erialane kui sotsiaalne tugisüsteem, kus pööratakse igale noorele tähelepanu ja ükski noor ei jää oma murega üksi. 2018. aastal oli laagris 42 noort, kellest kuue emakeeleks oli vene keel – ka nemad olid integreeritud kõikidesse tegevustesse ja suhtlesid omavahel teistega võrdselt.

XIV Akordionistide suvelaagris valmis EV100 raames akordionilaste kingitus Eestile, kus kõik laagri noored esitasid koondorkestris Uno Naissoo pala „Mu kodu“, mis filmiti üles.

*****

Tunnustuse võitjad selguvad 31. jaanuaril toimuval noortevaldkonna tunnustussündmusel. Otseülekannet sündmusest saab jälgida Postimehe vahendusel.

Teksti suurus