fbpx

Tutvu aasta noortemaleva nominentidega

31. jaanuaril toimuval noortevaldkonna tunnustussündmusel kuulutab haridus- ja teadusminister Mailis Reps välja valdkonna kõige vägevamad tegijad. Järgnevatel päevadel tutvustame nominente, kes võistlevad auväärse tiitli nimel 12 kategoorias. Tutvu lähemalt aasta noortemaleva nominentidega.

SA Õpilasmalev

SA Õpilasmalev (SA ÕM) on tegutsenud juba üle 15 aasta ja igal aastal on nad võimaldanud suvel töötada sadadel noortel. Kui noorte arv üldiselt on langemas, siis SA ÕM-i malevanoorte arvud on pigem tõusutrendis. Organisatsioonina pakub SA ÕM tuge nii noortele kui seal töötavatele inimestele.

16. malevasuvi hõlmas endas nii tööandjate leidmist, rühmajuhtide koolitamist ning rühmade komplekteerimist. Pakuti mitmeid teemarühmi, mida varasemalt pakutud ei ole – rahvatants, sotsiaalmeedia, riigikaitse. Lisaks korraldas SA ÕM üleriiklikku malevate kokkutulekut.

SA ÕM ei ole enam lihtsalt suviti tegutsev organisatsioon, vaid toimetab aastaringselt. Rühmajuhtidele korraldatakse erinevaid sündmusi – tänugala suve lõpus, jõuluaegsed üritused, talvepäevad, koolitused – ning loodud on oma rahvatantsurühm ja tegutsev noorteesindus Aktiiv. ÕM-ikad moodustavad omaette kogukonna, mille kaudu kaasatakse aina rohkem noori!

Tankla Õpilasmalev 2018

2018. aasta Tankla Õpilasmalev oli maakondlik õpilasmalev, mis ületab maakonna piire. Kahenädalases ööbimisega malevas sai osaleda 110 noort Valgamaalt, Antsla ja Rõngu piirkonnast, kellest 22 noort kuulusid sihtrühma, kes ei õpi, tööta ega osale koolitustel. Eelnevalt korraldati CV ja motivatsioonikirja kirjutamise töötoad ning seal osalenud noortel oli eelis malevarühma valimisel ja kandideerimisel.

Enamik maleva tööandjaid oli erasektorist, nt Sangaste loss, Hellenurme vesiveski, Kaagjärve mõis, Carma Motoklubi, Pärnu Ökoküla. Tööandjatele tegi malevaga koostöö lihtsaks asjaolu, et Tankla sõlmis ise noortega töölepingud ning hiljem esitas tööandjale tööjõukulude osas vaid arve.

Malevas tehti lisaks tööle traditsioonilisi tegevusi ning osaleti maakondlikul malevate kokkutulekul. Õpilasmaleva loosung „ELUÄGE SUVI 2018“ kinnistus tänu sotsiaalmeediale ja see levis mitte ainult osalejate, vaid ka laiema kogukonna seas kaugele.

Viimsi Õpilasmalev

Viimsi Õpilasmalev on tegutsenud üle 19 aasta. Aasta aastalt on malevas esmase töökogemuse saanud noorte arv kasvanud ja on arenenud ka tööle kandideerimise protsess ning töö ja töötamise tingimused. 2018. aastal pakkus Viimsi Õpilasmalev tööd kokku 140-le noorele ning kõikidel kandideerinud noortel võimalik töökoht saada, kuna kõikide noorte esitatud dokumendid olid korrektsed ja noored osalesid nii töövestlustel kui koolitustel. Peale vestlusi sõlmiti noortega töölepingud ning noortele korraldati enne maleva algust vajalikud koolitused tööohutusest ja tööõigusest.

Viimsi Õpilasmalevas osalenud noored said võimaluse töötada innovaatilistel konkurentsivõimelistel töökohtadel, kus tööülesanneteks malevas tavapäraste lihttööde ja heakorratööde asemel väga vastutusrikkad ülesanded nagu administratiivsete ülesannete täitmine, klientide teenindamine ning klientidega suhtlemine. Noored said hea ülevaate ning kogemuse ettevõtete turundustööst, erinevatest tööülesannetest ning organisatsioonikultuurist.

*****

Tunnustuse võitjad selguvad 31. jaanuaril toimuval noortevaldkonna tunnustussündmusel. Otseülekannet sündmusest saab jälgida Postimehe vahendusel.

 

 

 

 

 

Teksti suurus