fbpx

Tutvu aasta noortemaleva nominentidega

Kuu lõpus, 29. jaanuaril tunnustame koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga noortevaldkonna kõige vägevamaid tegijaid! Järgmiste nädalate jooksul kuulutame välja nominendid, kes võistlevad auväärse tiitli nimel 12 kategoorias. Teie ees on aasta noortemaleva nominendid:

 

Saaremaa Öpilasmalev „KÖIGI MALEV“

Saaremaa Öpilasmalevat korraldab Kuressaare Avatud Noortekeskus Noortejaam juba alates 2004. aastast. Koostööd tehakse paljude ettevõtjatega, lisaks arendatakse ka sotsiaalset ettevõtlust. Töötamise kõrval pakuti noortele mitmeid võimalusi ka noorsootöö tegevuste näol, mille abil on noorel võimalik kujuneda vastutustundlikuks ühiskonnaliikmeks.

Malevasse kandideerimine toimus CV ja motivatsioonikirja alusel läbi interaktiivse veebikeskkonna ning malevasse registreerimine toimus läbi huviharidusregistri. Tööle kandideerimise protsessi oli kaasatud Töötukassa ning huvihariduse register pidi tegema vastava arenduse, et registreerimine oleks võimalik.

2019. aastal paistis Saaremaa Öpilasmalev silma sellega, et maleva meediatiim tegi lühivideod tööohutuse teemadel ja malevas pakuti esmakordselt tööd pea 100-le noorele, hõlmates kogu Saaremaad.

 

Tankla (mobiilne) õpilasmalev

Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla on malevaid korraldanud juba alates 2014. aastast. Käesoleval aastal oli malevas 9 rühma, osales 100 noort ja 4 välisvabatahtlikku ning tööd andis 18 tööandjat.

Malevas osalenud noortest umbes kolmandik olid NEET-noored. Malevakogemus aitas kasvatada noorte enesekindlust – mõnel isegi nii palju, et jätkata kooliteed või asuda tööle. Tankla maleva struktuur toetab noorte sotsialiseerumist ja omaalgatust. Malev on ülemaakondlik ning seetõttu liidab noori üle kogu Valgamaa.

Tankla õpilasmalev korraldas 2019. aastal ka mobiilseid malevarühmi, mille puhul said eraisikud tellida õpilasmaleva teenust, pakkudes tööd vähemalt viiele noorele korraga. Ka noored ise, kes malevas osalesid, esitasid Tankla seekord tunnustuskonkursile suurte tänusõnadega.

 

Tartu noorte töömalev

Tartu noorte töömalev pakkus noortele väga mitmekülgseid võimalusi nii töötamisel kui vaba aja tegevuste läbiviimisel. Kogemus saadi nt turunduse, IT, ürituskorralduse, ettevõtluse ja fotograafia valdkonnas.

Tartus on noorte töömalevat läbi viidud juba palju aastaid ning seeläbi pakutud noortele väga head võimalust esimese töökogemuse saamiseks ja sotsiaalsete oskuste parandamiseks.

Tartu noorte töömalev oli möödunud aastal ainus malev, kus oli rahvusvaheline rühm.

 

*****

 

Tunnustuse võitjad selguvad 29. jaanuaril toimuval noortevaldkonna tunnustussündmusel. Otseülekannet sündmusest saab jälgida Delfi vahendusel.

Teksti suurus