fbpx

Tutvu aasta osaluskogu ja õpilasesinduse nominentidega

Kuu lõpus, 29. jaanuaril tunnustame koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga noortevaldkonna kõige vägevamaid tegijaid! Järgmiste nädalate jooksul kuulutame välja nominendid, kes võistlevad auväärse tiitli nimel 12 kategoorias. Teie ees on aasta osaluskogu ja õpilasesinduse nominendid:

 

Pärnu linna Noortekogu

Pärnu linna Noortekogu (PLNK) on järjepidevalt tegutsenud juba 14 aastat. Noortekogu siseselt töötavad 4 komisjoni – kultuuri ja spordi, haridus-, majandus- ja sotsiaal- ning üliõpilaste komisjon. Iga komisjon tegeleb oma valdkonnas noorte elu puudutavates küsimustes kaasarääkimisega. Koostööd tehakse lisaks linnavalitsusele ka kohaliku kunstikooliga, raamatukogudega, Maanteeameti, Politsei ja Toidupangaga.

Möödunud aastal on PLNK välja paistnud mitmete suurürituste korraldamisega, näiteks Pärnu päeva viktoriin, Euroopa päeva orienteerumine, kahepäevane sügiskoolituslaager õpilasesindustele ja Pärnumaa noorte inspiratsioonipäev. Lisaks teeb noortevolikogu tihedat koostööd noortekeskusega, et planeerida kesklinna uut innovaatilist noortekeskust.

 

Viimsi noortevolikogu

Viimsi Noortevolikogu tegutseb mitteametlikult juba üle 17 aasta ning panustab nii kohalikul, riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil noorte arvamuste ja ettepanekutega, tehes koostööd ametnikega Viimsi vallavalituses ja algatades arutelusid noori puudutavatel teemadel. Noortevolikogu on osalenud kaasava eelarve kujundamisel ning noortevolikogu ettepanekul on saanud Viimsi valla eelarvesse noorte toetusfond. Lisaks oma tavapärasele tööle, panustab Viimsi noortevolikogu ka teiste arendamisse, esinedes ENL-i võrgustikusündmustel ja ümarlaudadel.

2019. aastal jäi Viimsi noortevolikogu silma koostööga Islandi noortevolikoguga, mille jaoks taotleti raha Erasmus+ projektist ning mille raames korraldati edukalt noorsoovahetus Islandil ja anti Viimsi ja Seltjarensi noortevolikogude koostöös välja inglise keelne käsiraamat, kuidas korraldada noorteüritusi.

 

Viljandi Gümnaasiumi õpilasesindus

Viljandi Gümnaasiumi õpilasesindus on Eesti Õpilasesinduste Liidu liige ja Eesti Noorteühenduste Liidu partner. Esindus teeb aktiivselt koostööd Viljandi Noortevolikoguga ning on hea näide, kuidas südikas noorte koosseis igal aastal oma eestveetavate tegevuste jaoks edukalt lisaraha taotleb (nt VANT48 programm). Õpilasesindust on kaasatud ka Viljandi linna arengukava koostamise juurde noorte hääle kandjaks ja esindajaks. Viljandi Gümnaasiumi õpilasesindus on oma tegevusaktiivsusega kogunud tuntust teisteski koolides üle Eesti ja neid on palutud jagama oma kogemusi teistele gümnaasiumidele.

2019. aastal võtsid Viljandi Gümnaasiumi õpilasesinduse noored Gümnasistide Nädala raames eest vedada prügikoristusjooksu, mille eesmärk oli kogukonda prügist puhastada. Grupijuhtidena astusid üles mitmed tuntud Eesti inimesed – sõudja Kaspar Taimsoo, näitleja Karl-Robert Saaremäe ning Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid. Kokku läbiti 26 km ning koguti 182,5 kg prügi.

 

Võru Gümnaasiumi õpilasesindus MÕIS

Võru Gümnaasiumi õpilasesindus MÕIS (Mõistlike Õpilaste Iseseisev Selts) on õpilaste esindusorgan, kuhu kuuluvad kõikide klasside õpilased, keda huvitab koolielu põnevamaks muutmine. Õpilasesindust juhib Mõisnik, kes on valitud koolipere hääletuse tulemusena. MÕIS teeb koostööd Kagu-Eesti riigigümnaasiumitega ning ühiselt korraldatakse mitmeid sündmusi ja projekte. Lisaks tavapärasele sündmuste korraldamisele ja koolielu edendamisele panustab MÕIS ka kooli olulisemate dokumentide väljatöötamisse. MÕISa suurepärase töö tulemusena tunneb 96% õpilastest, et nad saavad koolielu kujundamisel kaasa rääkida ja 92% on rahul kooli huvitegevusega.

2019. aastal on MÕISa koosseis välja paistnud erakordse aktiivsusega nii üritusi korraldades kui aidates koolielu edendada. Lisaks tehti video „Haridus ja haritus“, mis põhineb A. H. Tammsaare teosel „Tõde ja õigus“ ja mis saavutas Aasta kool 2019 konkursil teise koha ning valiti koolis Aasta tegu võitjaks.

 

*****

 

Tunnustuse võitjad selguvad 29. jaanuaril toimuval noortevaldkonna tunnustussündmusel. Otseülekannet sündmusest saab jälgida Delfi vahendusel.

Teksti suurus