fbpx

Tutvu nominentidega: pikaajaline panus noortevaldkonda

Kuu lõpus, 29. jaanuaril tunnustame koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga noortevaldkonna kõige vägevamaid tegijaid! Järgmiste nädalate jooksul kuulutame välja nominendid, kes võistlevad auväärse tiitli nimel 12 kategoorias. Teie ees on kategooria „Pikaajaline panus noortevaldkonda“ nominendid:

 

Argo Bachfeldt
Looduskasvatuse Koolituskeskuse koolitaja, Eesti Töötukassa karjääriinfo spetsialist

Argo Bachfeldt on noorsootöö valdkonnas tegutsenud alates 1993. aastast. Alates 2005. aastast on ta tegutsenud laste ja noortega tegelevate inimeste lektori ning koolitajana. Töötukassas karjääriinfospetsialistina on ta viinud noorsootöö mõõtme ka sellele töökohale ja lisaks on ta õpetanud noorsootöötajaid Tartu Ülikooli Narva kolledžis ning Tallinna Ülikoolis. SA Archimedese noorteagentuuri koolitajana pakub ta loenguid noortejuhtidele projektijuhtimisest, seadusandlusest ja turvalisusest noorsootöös.

Argo on aktiivne Eesti Noorsootöötajate Kogu liige ning ta tegutseb alates 2018. aastast töötoa „Interaktiivsed töötoad noortele noorsootöötaja ametite tutvustamiseks“ juhendajana.

Möödunud aastal on Argo silma paistnud sellega, et on toonud Töötukassasse uudsena sisse teadmispõhise noorsootöö, korraldades Eesti Töötukassa tööturgu tutvustavaid töötubasid koolides põhikooli astmes, ettevõtlusnädalaid ja karjääriringe erinevates noortekeskustes ja –organisatsioonides. Töötubades tutvustati, milline on tööturu hetkeolukord Eestis ja milline võiks välja näha tulevikutöö.

 

Anne Õuemaa
MTÜ Eesti ANK coach-superviisor

Anne Õuemaa on toimetanud noorsootöös juba aastast 2002 ning on alates 2015. aastast Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse meeskonna liige. Anne on panustanud erinevatesse projektidesse nagu Murdepunkt, Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste, Coachi mind!, Selge Suund, Kogemuste Kullaproov ja paljud teised.

Tema põhitöö ja panus on noorsootöö juhtide toetamine juhiks kasvamisel, noorsootöö meeskondade loomise ja arengu toetamine ning eriliste sihtrühmadega töötavate valdkonna spetsialistide superviseerimine üle Eesti. Ta pakub noorsootöötajatele ka individuaalseid SOS-sessioone, toetades seeläbi noorsootöötajate vaimset tervist. Anne panus ei piirdu ainult riigi tasandiga, vaid ta jõuab aidata ka kohaliku tasandi noorsootöötajaid oma töös.

2019. aastal on Anne viinud ellu vähemalt 100 coachingu sessiooni noorsootöötajatele ning tänu temale on paljud spetsialistid leidnud oma tee ja motivatsiooni noorsootöö teinekord keerulises olustikus.

 

Eesti Noorteühenduste Liit

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) on Eestis pikka aega seisnud noorteühenduste heaolu eest ja toetanud noortevaldkonna arengut. Viimase aja suurimaks panuseks on olnud noorteühenduste ja osaluskogude rahastuse suurendamisse, eraldiseisva noortevaldkonna arengukava säilimisse ning noorsootöötajate palkade suurendamisse panustamine.

ENL toetab noorteühendusi ja osaluskogusid läbi võrgustikusündmuste, info levitamise ning palju muu. ENL on esindatud paljudes noortevaldkonna ja sidusvaldkondade strateegilise planeerimise töörühmades.

Möödunud aastal on Eesti Noorteühenduste Liidu tegevuse tulemusena osalusvormid 72 kohalikus omavalitsuses.

Siiri Paasma
Kuninga Tänava Põhikooli direktori asetäitja huvitegevuse alal

Siiri Paasma on kogu oma 25 tööaasta jooksul andnud suure panuse noortevaldkonna arengusse nii koolis kui Pärnu linnas. Siiri on olnud aktiivne koostöövõrgustike looja, kes lähtuvalt linna ja kooli eesmärkidest korraldab klassiväliseid üritusi, planeerib koostööd õpilaste, õpetajate ja lastevanematega koolis, Pärnu linnas ja ka ERASMUS+ projektide raames rahvusvahelisel tasandil. Noorsootöö juhina on oluline ka koostöö kooli õpilasesindusega.

Ettevõtliku kooli meeskonnas töötades on ta osanud kooli balli muuta ettevõtlusõppe programmiks koolis. Õpilased koostavad ise eelarve, jagavad vastutusalad, otsivad sponsoreid, sõlmivad kokkulepped esinejatega, koostavad menüü ja valmistavad suupisted. Peale üritust toimub alati arutelu ja analüüs. Siiri on aastaid korraldanud koolis karjäärialast tegevust, tagamaks noortele avarad võimalused arenguks ja eneseteostuseks.

Tänu Siirile toimib koostöö huvikoolidega, mis võimaldab pilliõppes osaleda ligemale 110 õpilasel. Käesoleval aastal on lisandunud teater ning koolis tegutseb üle 30 huviringi.

 

Ülle Roomets
Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia huvihariduse assistent

Ülle Roomets on noortevaldkonnas töötanud juba alates 1990. aastast ning ta on noortevaldkonda arendanud ja toetanud mitmel erineval viisil. Ta on alates aastast 1990 omandanud huvijuhi, muusikaõpetaja ja koorijuhi töö kogemusi kolmes gümnaasiumis Tallinnas ja Viljandimaal. Hetkel juhendab ta A. Kitzbergi nimelise gümnaasiumi noortekoori ning kuulub Karksi – Nuia Kultuurikeskuse nõukotta. Lisaks sellele on ta olnud Noorte Meeste Kristliku Ühingu noorteliikumise Ten Sing Tallinna piirkonna sekretär ning Karksi valla kultuurikomisjoni kahe koosseisu liige.

Ülle on noorsootöötaja kutseala komisjoni liige alates 2011 ning osalenud erinevates tegevustes – hindamised, osakutse eksamiküsimuste koostamine, õppekava ja kutsestandardi vastavuse hindamine, kutseala arendamine. Lisaks sellele oli ta uuendatud kutsestandardi koostamise töörühma liige aastal 2017. Ülle oli ka Eesti Huvijuhtide Liidu juhatuse liige aastatel 2011-2015, mille jooksul osales ta huvijuhtide õppekava arendustöös, arendas koostööd Eesti Noorsootöötajate Ühenduse (ENÜ) ning teiste valdkonna katusorganisatsioonidega. Samuti korraldas regulaarseid huvijuhtide koolitusi ja kokkusaamisi. Ülle oli ka eestvedajaks Eesti Noorsootöötajate Kogu (ENK) loomisele, mille eelkäijateks on Eesti Noorsootöötajate Ühendus ja Eesti Huvijuhtide Liit. Samuti kuulus ta ka ENKi juhatusse.

Käesoleval aastal toimus Tartu Ülikooli, Eesti Noorsootöötajate Kogu, HUMAK Rakenduskõrgkooli ja Newmani Ülikooli koostöös Erasmus + projekt, mille eesmärgiks oli arendada noorsootöötajate koolitust Euroopas. Viljandi kultuuriakadeemiast panustas projekti väga suurel määral just Ülle Roomets. Lisaks sellele on Ülle panustanud õppekava arengusse uuendatud ainekäsitluse näol, pakkudes tudengitele erinevaid innovaatilisi võimalusi oma ainete raames. Ülle juhendamisel osalesid A. Kitzbergi nimelise gümnaasiumi noortekoori liikmed Viljandimaa laulu- ja tantsupeol “Minu õnn ja rõõm”.

 

*****

 

Tunnustuse võitjad selguvad 29. jaanuaril toimuval noortevaldkonna tunnustussündmusel. Otseülekannet sündmusest saab jälgida Delfi vahendusel.

Teksti suurus