fbpx

Tutvu noorsootöö aasta teo nominentidega

31. jaanuaril toimuval noortevaldkonna tunnustussündmusel kuulutab haridus- ja teadusminister Mailis Reps välja valdkonna kõige vägevamad tegijad, kes võistlevad 12 kategoorias. Tutvu lähemalt noorsootöö aasta teo nominentidega.

Changemakers Academy

Changemakers Academy on Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku poolt korraldatav konkurss, mille käigus võistlevad noorte viieliikmelised tiimid mentorite abiga parima turunduslahenduse loomise ja teostamise nimel sotsiaalsetele ettevõtetele. Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik (SEV) tegelebki laiemalt noorte sotsiaalse ettevõtluse ning ettevõtlikkuse arendamisega.

Changemakers Academy konkursil on võimalik osaleda kõikidel 8.–12. klasside noortel. Programm koosneb turundusest, sotsiaalsest ettevõtlusest, disainist, noortest planeerimis- ja korraldamisoskuse arendamisest ning programmi mõju põhjalikust analüüsist.

Koostööd tehakse Briti Nõukoguga, kes on olnud programmi rahastaja ja võtmepartner. Projektis osalenud noorte ideede toel loodi 2018. aastal rahalist väärtust 86 900 euro ulatuses.

Koolitusprogramm „Digital Yintro – digitaalne noorteinfotöö“

Koolitusprogrammi „DigitalYIntro- digitaalne noorteinfotöö“ raames viidi Eestis esmakordselt ellu noorsootöötajatele suunatud 6-nädalane e-kursus noorsootöötaja kutsestandardi tase 6 ja 7 nimetatud noorteinfotöö ja digitaalsete pädevuste arendamiseks. Koolitusprogramm on 100 protsenti e-õppes läbitav ning võimaldab kursusel osaleda olenemata piirkonnast või osaleja materiaalsetest võimalustest.

DigitalYIntro e-kursus on oma ülesehituselt innovatiivne ja toetab nutikate, efektiivsete ja tõhusate lahenduste arendamist Eesti noorsootöös. Kursuse erinevad moodulid julgustavad ja juhendavad oma ülesehituselt osalejaid katsetama uusi digitaalse koostöö vorme ja töövahendeid noortega suhtlemisel.

Koolitusprogramm on kasutajasõbralik, arendab murranguliselt digitaalset noorteinfotööd ja mõjutab suurt hulka noorsootöö spetsialiste.

Inspiratsioonipäev „Mul on suhted“

Vaimse tervise inspiratsioonipäeva “Mul on suhted” korraldas Tallinna Spordi- ja Noorsooamet 2018. aasta oktoobris. Idee sai alguse juba aprillis, kui kutsuti kokku töörühm, kuhu kuulusid erinevad esindajad, sh noored, kellega koos pandi paika murekohad, mõtted ja ideed vaimse tervise teemadel. Teemafookuseks valiti suhted.

Inspiratsioonipäeval pidasid erinevad inimesed inspiratsioonikõnesid ning lisaks sellele said noored ka kaasa praktilisi nippe, mida igapäevaelus on võimalik rakendada. Vaimse tervise teemasid küll teadvustatakse, kuid nendega tegeletakse siiski pigem lähtudes stressist või depressioonist, vähem mõeldakse sellele laiemalt. Antud üritus andis tugeva tõuke, et inimesed oskaksid näha laiemat pilti.

Valgamaa noorte ettevõtluskonkurss “Nupp nokib“

Valgamaa noorte ettevõtluskonkurssi „Nupp nokib“ korraldatakse juba aastast 2015 SA Valgamaa Arenguagentuuri poolt. Selle eesmärk on tekitada noorte seas huvi Valgamaa majanduse arenguperspektiivide vastu, ärgitada õppureid olema loovad ja ettevõtlikud ning tahtma ja julgema võtta vastutust ettevõtjana.

Valgamaa 7.–12. klasside õpilased teevad ühe õppeaasta jooksul läbi ettevõtte elutsükli: genereerivad äriidee, loovad mini- või õpilasfirma, valivad juhataja ja määravad töötajad ning palgatasemed. Samuti teevad valmis tooted/teenused ja turundavad neid laatadel ja sotsiaalmeedias, saades seeläbi selgeks ka raamatupidamise algtõed. Õppeaasta lõpus firma lõpetatakse.

2018. aastal osales konkursil 140 õpilast, esitati 35 äriideed ja loodi 18 mini- ning õpilasfirmat, kusjuures 50 protsenti mini- ja õpilasfirmadest tegutsevad noortekeskuste juures.

*****

Tunnustuse võitjad selguvad 31. jaanuaril toimuval noortevaldkonna tunnustussündmusel. Otseülekannet sündmusest saab jälgida Postimehe vahendusel.

Teksti suurus