fbpx

Tutvu noorsootöö aasta teo nominentidega

Kuu lõpus, 29. jaanuaril tunnustame koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga noortevaldkonna kõige vägevamaid tegijaid! Järgmiste nädalate jooksul kuulutame välja nominendid, kes võistlevad auväärse tiitli nimel 12 kategoorias. Teie ees on aasta teo nominendid:

 

ERYICA koolitus “Noorteinfo arendamine ja võrgustikutöö“

ERYICA koolitus „Noorteinfo arendamine ja võrgustikutöö“ toetab üleriigiliselt ja kohalikult noorteinfo arengut ning toetab noorteinfo süsteemset ja järjepidevat koostööd võrgustikuga. Koolituse lõpetas 18 spetsialisti ning selle tulemusena viiakse ellu 12 noorteinfo arendusprojekti.

Koolituse raames tehti koostööd ERYICA-ga koolitusmoodulite kohandamiseks Eesti oludele, edendati ERYICA liikmete vahelist koostööd ning kaasatud oli Soome üleriigiline noorteinfo arenduskeskus Koordinaatti. Koolituse materjalid ja juhendid on tööriist kohalikule tasandile, mis aitab tagada noorteinfo arendamisel kvaliteedi ja järjepidevuse ning arvestada sealjuures erinevate tasemetega.

Koolituse „Noorteinfo arendamine ja võrgustikutöö“ puhul oli tegemist esimese koolitusprogrammiga Eestis, mis koolitas välja noorteinfo koolitajaid ja arendajaid.

 

Meediasüst

Põlvamaa meediahuvilisi noori koondav MTÜ Meediasüst on toimetanud juba kuuendat hooaega. Meediasüstis tegutsedes on noored saanud praktilisi kogemusi artiklite kirjutamisel, videote tegemisel, pildistamisel, Põlvamaa Noorteportaali haldamisel ning lisaks raadiosaadet ja noortetelevisooni tehes.

Eesmärk on pakkuda meediaalast huvitegevust, õpetada tehnilisi oskusi video-ja fotoaparaadi käsitsemisel ning harida osalejaid meedia loomise ja tarbimise osas. Lisaks on eesmärgiks tõsta kogukonna teadlikkust noorsootöövaldkonnas toimuva kohta läbi videote ja artiklite ning tõhustada noorteinfo liikumist. Kajastuste juures on ühendatud oskuslikult noortepärasus ja ajakirjanduslik aspekt. Meediasüsti tegevused on paindlikud, vormi ja sisu kohandatakse lähtuvalt noorte huvidest.

Möödunud aastal andsid Meediasüsti noored välja 26 videot. Lisaks on see aasta eriline mitmekülgsuse poolest – tehtud on uudislugusid, mitmeid väga ilusaid meeleoluvideosid, mille üle ka noored on väga uhked, üks lühifilm ja palju muud. Sellel aasta on noored olnud ise rohkem kaasatud ja näidanud oma loovust ning oskusi. 2019. aasta on Meediasüsti tegevuse hittaasta ja astutud on julge samm edasi, juhendades sarnaseid initsiatiive ka teistes piirkondades.

 

Noortekonverents §

 

Noortekonverentsi § idee sündis spetsialisti ja noorte koostöös, lahendamaks kogukonnas tekkinud probleeme ning eesmärgiga selgitada noortele ühiskonnas valulisi teemasid julgelt ja avatult. Konverentsi toimumine tugevdas kohalikku ja maakondlikku võrgustikku ning noorsootööd.

Noortekonverentsile otsiti tuge Nopi Üles programmist ning saadi ka rahastus, seega noored on ise algusest lõpuni mentori toel selle idee planeerinud ja ka ellu viinud. Tegemist on Võrumaal esmakordse taolise konverentsiga, kus toodi noorteni ühiskonnas tabud ja tõsised teemad – huligaansus, narkomaania, enesehävitamine, kiusamine, tänavaelu, vägivald, perevägivald.

Konverents oli uudne ja konverentsi panus kohalikku ennetustöösse väga oluline, sest varem pole sellises formaadis ennetustööd Võru linnas tehtud. Konverentsil osalejad on tundud huvi, millal järgmisel aastal järgmine konverents toimub ja teo olulisusest annab märku ka teiste maakondade suur huvi ürituse vastu.

 

Noortevaldkonnale eraldiseisva arengukava loomine

Noortevaldkonna strateegilisi dokumente on koostatud juba alates 2003. aastast ning kui käesoleva arengukava lõpp hakkas lähenema, oli tulevik esialgu segane. Õnneks saadi kinnitus, et eraldi valdkondlik arengukava tuleb, mis tähendab kogu valdkonna jaoks strateegilisemat lähenemist, kindlustunnet rahastuse osas ning potentsiaali mitmekesisemaks koostööks organisatsioonide vahel.

Arengukava taasloomine annab mitmetele valdkonna organisatsioonidele võimaluse tegevusi ellu viies olla strateegilised. Riigivalitsemise vaatenurgast on oluline, et noored on prioriteet ja neid tunnustatakse võrdväärse partnerina teiste riigivalitsemise valdkondade juures – selline lähenemine annab noorsootöö ja noortepoliitika elluviimiseks vajalikud ressursid.

2018. aastal pälvis Eesti noortevaldkonna arengukava tunnustuse, kui OECD raport „Youth Stocktaking Report“ tõi esile Eestit kui üht vähestest OECD riikidest, kus noorte usaldus riigi vastu on suurem kui 50-aastaste ja vanemate seas. Lisaks sellele on Eestile antud auhind “Future Policy Award 2019” mis tunnustab Eestit noortevaldkonna 2014-2020 arengukavast tuleneva noori võimestava poliitika kujundamise eest.

 

 

*****

 

Tunnustuse võitjad selguvad 29. jaanuaril toimuval noortevaldkonna tunnustussündmusel. Otseülekannet sündmusest saab jälgida Delfi vahendusel.

Teksti suurus