fbpx

Loe värskeid uuringuid ja ülevaateid COVID-19 mõjust noortele ja noortevaldkonnale Euroopas

18.06.2020

 

Milline on unelmate distantsõpe? Jaga oma kogemusi Tehnoloogiakompassi koostajatega, tähtaeg 1.juuli

18.06.2020

HITSA koos partneritega on alustanud “Hariduse tehnoloogiakompassi” uue teema ettevalmistamist – seekord on nende väljakutseks selgitada välja, missugune näeb välja unelmate distantsõpe. HITSA ootab koole ja lasteaedu, kutse- ja ülikoole ning huvihariduse pakkujaid  kaasa lööma ja jagama oma lugu. Nende soov on kokku koguda võimalikult paljude ja võimalikult erinevate haridusasutuste kogemused, et need kompassi algmaterjalina kasutusele võtta.

Loe lähemalt nende teatest “Tehnoloogiakompassi koostajad ootavad kõigi haridusasutuste kogemusi

 

Kõiki noorsootöös tegutsejaid oodatakse osalema uuringus “Covid-19 pandeemia mõju noorsootööle Euroopas”

17.06.2020

Euroopa noorteprogrammide teaduspõhise analüüsi ja seire keskus kutsub kõiki noortevaldkonna poliitika kui ka elluviijate tasandil tegutsejaid osalema uuringus, mille eesmärk on uurida COVID-19 mõju noorsootööle Euroopas. Uuringu täitmine peaks aega võtma 10-15 minutit.

Täida uuringut siin “The impact of the corona pandemic on youth work in Europe

 

Milline on nö uus normaalsus COVID-19 järgsel ajastul noorte vaatest? ÜRO kuulutas välja rahvusvahelise noorte esseekonkursi „The Future We Want, The UN We Need“, tähtaeg 29.juuni

17.06.2020

ÜRO peasekretäri noortesaadik Jayathma Wickramanayake koostöös partneritega kutsuvad noori vanuses 15-19 eluaastat jagama oma mõtteid ja ettepanekuid ÜRO tulevase rolli kohta vastates küsimusele: „Milline võiks olla ÜRO tulevik Sinu arvates arvestades nö uut normaalsust pärast COVID-19?“. Individuaalselt kirjutatud inglisekeelsed maksimaalselt 800 sõnalised esseesid oodatakse hiljemalt kell 06:59 (Eesti aja järgi) 29.juunil aadressile youthenvoy@un.org.

Loe täpsemaid reegleid artiklist „The Future We Want, The UN We Need – ESSAY COMPETITION

 

Milline võiks välja näha noortevaldkond aastal 2030? Tule uuri järgi rahvusvahelisel MOVE IT veebikohtumisel juba TÄNA, kell 15.00 otseülekandena Facebook`is

17.06.2020

Rahvusvaheline veebisündmuste sari MOVE IT hakkab lõpule jõudma! Tule kuula sündmuste sarja finaali “How to further develop youth mobility in the digital era?” Facebook Live`st juba TÄNA kell 15.00. Teiste hulgas räägib meie kolleeg Anne Kivimäe ENTKst 😉  Tule kuulama ja kaasa mõtlema!

 

Euroopa Noortefond pakub kohalikele ja riiklikele noorteorganisatsioonidele 10 000€ piloottegevustele, mis vastaksid COVID-19 kriisist tulenevatele kohalikele vajadustele, tähtaeg 22.juuni

15.06.2020

Rohkem informatsiooni taotlemise kohta leiad Euroopa Noortefondi (European Youth Foundation) uudisest “New cut-off date for Pilot Activities“.

 

Juuni keskel stardib EL noortestrateegia koostööplatvormi algatusel veebikohtumiste sari koroonakriisi mõjudest noortele ja noortevaldkonnale

09.06.2020

Euroopa Liidu noortestrateegia 2019-2027 osapoolte platvorm on rahvusvaheline koostöökogu, mis tegutseb alates 2019. aastast eesmärgiga jagada kogemusi ja praktikaid, et toetada EL noortestrateegia elluviimist. Platvormi algatusel käivitub juuni keskpaigast rahvusvaheliste veebisessioonide sari, et ühiselt uurida erinevate riikide lähenemisi COVID-19 kriisis ning analüüsida kriisi mõjusid noortele ja noortevaldkonnale.

Eesti kogemusi kajastab rahvusvahelisele areenile suunatud artikkel “In distance but not apart – the case of COVID-19 crisis management in youth field in Estonia“, mis avaldati rahvusvaheliselt tunnustatud portaalis Estonian World.

Enam infot rahvusvaheliste veebisessioonide kohta EU Youth Stratgey platvormilt siit.

 

Rahvusvaheline artikkel COVID-19 mõjust noorte kodutusele

08.06.2020

Euroopa Komisjoni ja Euroopa Nõukogu noortevaldkonna partnerlusprogrammi raames on ilmunud Robbie Stakelumi ja Miriam Matthiesseni sulest artikkel, mis käsitleb COVID-19 kriisi mõju riskinoortele, erilise tähelepanuga kodutust kogevatel noortel. Lk. 3 leiab põgusa viite ka Eestile.

Loe artiklit “Youth Homelessness in Generation Covid19” pdf-ina siit.

 

Uuring: Eesti õpilaste e-õppe perioodi õppekoormus suurenes, samas jäi ka rohkem uneaega

05.06.2020

Telia Company Laste Nõuandev Paneel uuris millisel moel kohandusid Skandinaavia- ja Baltimaade õpilased distantõppega. Eestist osales uuringus üle tuhande 10-18-aastase õpilase.

Uuringutulemustest selgub, et võrreldes teiste riikidega tundsid Eesti õpilased koduõppel olles ennast rohkem rahulolevana – õppekorralduses toimunud muutustega ei olnud rahul üks õpilane kümnest. Samuti oli meie õpilastel võrreldes Balti- ja Skandinaaviamaadega kõige parem ligipääs õppimiseks internetile ja vajaminevatele seadmetele. Kuigi 97% õpilastest kinnitas, et neil olid vajalikud vahendid distantsõppeks olemas, siis teiste riikidega võrreldes oli jällegi meie koolinoorte osakaal kõige väiksem nende seas (14%), kellele aitas kool tagada e-õppeks vajaminevat süle- või tahvelarvutit.

Loe edasi Lastekaitse Liidu artiklist “Uuring: Eesti õpilaste e-õppe perioodi õppekoormus suurenes, samas jäi ka rohkem uneaega

 

Täna kl 15 toimub veebinar “Huvikoolide ja noortekeskuste töö korraldamine veebikeskkonnas”

03.06.2020

Kuidas on distantsõppe perioodil oma tegevusi korraldanud huvikoolid ja noortekeskused ning millised on olnud peamised väljakutsed ja võimalused?

Täna kell 15 on kõigil huvilistel võimalik liituda veebinarile, kus oma kogemusi veebikeskkonnas töö korraldamisest huvikoolides ja noortekeskustes jagavad Kaisa Orunuk (Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorsootöö osakonna peaspetsialist), Kristel Kallau (Pärnu Kunstikooli direktor) ja Jane Miller-Pärnamägi (SA Eesti Tantsuagentuur). Ekspertidena arutlevad kaasa Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi noorsootöö- ja mitteformaalõppe õpetaja Lianne Teder ja Ilona-Evelyn Rannala (PhD, TLÜ haridusteaduste instituudi noorsootöö korralduse lektor ja magistriõppekava kuraator). Üritust modereerib TLÜ haridusteaduste instituudi õpperobootika nooremteadur Janika Leoste.

HTI e-seminaride sari on valminud koos haridusteaduste instituudi elukestva ja mitteformaalõppe suuuna õppejõudude ja TLÜ EDUSPACE tehnoloogiaga õppimise ja õpetamise uurimise labori meeskonnaga. Ühiselt on arutetud veebipõhise kontaktõppe sisu üle ning jagatud nippe ja soovitusi, kuidas tõhusalt veebi vahendusel kontaktõpet korraldada.

Veebinariga saab liituda siin. (järelvaatamise link siin)

Vaata järgi veebinari Eduspace Youtube`i kanalist, veebinaride sarja kõiki osasid on võimalik järelvaadata Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi haridusblogist.

 

Lapsed ja noored kriisijärgses maailmas jm põnevad teemad täna veebisündmusel Suur Delta Trendipäev

26.05.2020

Täna on kõik huvilised oodatud osalema veebisündmusel, mis on pühendatud kriisi pika-ajalistele mõjudele ja muutustele erinevates elu-ja poliitikavaldkondades. Kell 16.20-16.50 on teemaks: Lapsed ja noored kriisijärgses maailmas formaalse ja mitteformaalse hariduse vaatevinklist, kus esinevad Mari-Liis Lind ja Hendrik Agur, kuid seal on teisigi noortevaldkonna jaoks põnevaid ja olulisi teemakäsitlusi.

Täpsem info siit. 

 

SALTO Noorte Osaluse ja Info Ressursikeskus kutsub osalema rahvusvahelisel veebiseminaril „Kuidas promoda noorte osalust?“ (registreerimise tähtaeg 31.mai)

22.05.2020

Eriolukorra üks tõdemusi on, et noorte osalus ja kaasamine vajab nüüd erilist tähelepanu ning see teema on luubi all SALTO Noorte Osaluse ja Info Ressursikeskuse rahvusvahelisel veebiseminaril „Kuidas promoda noorte osalust?“ 4.juunil kell 15.00. Veebiseminaril jagavad kogemusi Eesti Noorteühenduste Liidu ja Iirimaa noor aktivist Deborah Fakeye.

Registreerimine ja info: http://trainings.salto-youth.net/8755

Link Facebookis: https://www.facebook.com/events/692727104627882/

 

United Nations Population Fund ja International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies on võtnud luubi alla noorte elud publikatsioonis „COVID-19: Working with and for young people

22.05.2020

This guidance note is meant to assist humanitarian actors, youth-led organizations, and young people themselves across sectors, working at local, country, regional, and global levels in their response to the novel coronavirus pandemic. It begins diagnostically, exploring the impacts of coronavirus disease (COVID-19) on young people. It then proposes a series of actions that practitioners and young people can take to ensure that COVID-19 preparedness, response plans and actions, are youth-inclusive and youth-focused – with and for young people. Recommendations are structured around the five key actions of the Compact for Young People in Humanitarian Action: services, participation, capacity, resources, and data. Where available, the recommended actions are accompanied by resources and concrete examples, which can inform approaches and support implementation.

The Compact will iteratively update this document as the pandemic unfolds in the coming weeks and months.

 

 

Üleeuroopaline avatud noorsootööle suunatud ajakiri Logbook andis välja erinumbri “Hot Issue: Youth Workers digital competences (in Corona times)”

21.05.2020

Eriväljaandes tutvustatakse konverentsi “Exploring the digital dimension of youth workers’ competences” peamisi tulemusi. Ühtlasi jagatakse kogemusi, kuidas on Covid-19 tulenevalt avatud noorsootööd ümber organiseeritud erinevates Euroopa riikides. Loe lähemalt meie Nutivaramust.

 

20. – 29. maini on võimalus esitada taotlusi Haridus- ja Teadusministeeriumi kriisitoetuste täiendavas taotlusvoorus

20.05.2020

Tulenevalt jätkuvast huvist kriisitoetuse vastu, avab Haridus- ja Teadusministeerium 20.mai keskpäeval täiendava taotlusvooru, millest saavad toetust küsida ka huvikoolide pidajad ning huvitegevuse pakkujad.

Toetus on organisatsioonidele abiks kriisist tulenevate möödapääsmatute kulude katmisel. Viimane taotluse esitamise päev on 29. mai.

Taotlusvormi, taotlemistingimused ja vastused kordumakippuvatele küsimustele leiab Haridus- ja Teadusministeeriumi veebisthttps://www.hm.ee/kriisitoetus

 

Tartu Ülikool kutsub 7-14- aastaseid noori osalema vaimse tervise toetamise uuringus

18.05.2020

Tartu Ülikool on alustanud Eestis loodud vaimse tervise edendamise mobiilimänguga Triumf Health seoses teaduslikku uuringut, milles oodatakse osalema kõiki 7-14- aastaseid noori, et soodustada noorte psühhosotsiaalset toimetulekut ja aidata seeläbi ära hoida noorte vaimse tervise probleeme. Noorsootöötajatelt palutakse abi, et info jõuaks noorteni.

Uuringu kohta leiab lisainfot siin.

 

Eesti jagab teistele riikidele oma kogemusi COVID-19 kriisijuhtimisest noortevaldkonnas 

15.05.2020

Eesti Noorsootöö Keskuse nutika noorsootöö suunajuhi Ülly Ennu sulest on ilmunud artikkel “In distance but not apart. The case of COVID-19 crisis management in youth field in Estonia”, mis peegeldab Eesti seniseid kogemusi ja õppetunde noortevaldkonnas kriisiperioodil. Artikkel on ka tunnustusavaldus kogu noortevaldkonnale, meie partneritele, noortele ja nende vanematele ühiste pingutuste eest #noorteheaks.

Artikkel on leitav siit.

 

Edgar Schlümmer: “Kriisis heitunud noored radikaliseeruvad. Ja ravi? Saatkem nad töölaagrisse”

15.05.2020

15.05.2020 ilmus Eesti Noorsootöö Keskuse direktori Edgar Schlümmeri arvamuslugu Eesti Päevalehes. Head lugemist ja kaasa mõtlemist!

 

Euroopa Komisjoni uus toetusvoor “European Youth Together” toetab noorteühenduste rahvusvahelist koostööd COVID-19 kriisilahendusteks. Tähtaeg 28.07.2020

14.05.2020

 

Euroopa Komisjon kuulutas Erasmus+ programmi raames välja üleeuroopalise taotlusvooru “European Youth Together”, millega toetatakse vähemalt 5 riigi noorteühenduste rahvusvahelisi koostööprojekte noortevaldkonna kriisimõjude leevendamiseks. Taotlustähtaeg on 28.07.2020.

 

Enam infot leiab siit.

 

Rahvusvahelise noortevaldkonna koolitajate kogukonna üleskutse jätkata toetust rahvusvahelisele noorsootööle ja mobiilsusele, nutikale noorsootööle

14.05.2020

Rahvusvaheline noortevaldkonna koolitajate huvikaitseühendus International Youth Work Trainers Guild on algatanud üleskutse jätkata rahvusvahelise noorsootöö toetamist COVID-19 kriisist väljumisel ja kriisijärgsel perioodil, erilise tähelepanuga rahvusvahelisele mobiilsusele ja nutikatele lähenemistele koolitusvaldkonnas.

Üleskutsega saab tutvuda ja liituda siin.

 

Haridus- ja Teadusministeeriumi juhised noortevaldkonna tegevustele alates 15. maist

12.05.2020

 

16. märtsist viidi huvitegevus, huviharidus ning avatud noortekeskuste tegevus üle distantsõppele, mis tähendab, et sel perioodil ei tohi toimuda tegevusi vormis, mis eeldab isikute füüsiliste kontakti. Noorsootöö tegevused on jätkunud nutikate lahenduste toel. 15. maist võib toimuda osaline üleminek kontaktõppele. Haridus- ja Teadusministeerium on koostanud juhised noortevaldkonna tegevustele alates 15.maist.

 

Alates 15. maist on lubatud individuaalne või kuni 10 õpilasega rühmades toimuv tegevus. Õppetöö korraldatakse võimalikult hajutatult, võimalusel järgides 2+2 reeglit. Kontaktõpe on lubatud vaid siis, kui see on turvaline ja tervisele ohutu nii töötajatele kui õppijatele.

Juhised noortevaldkonna töö kohta on leitavad siit.

 

HUVIKOOLID JA HUVIRINGID:

 • Alates 15.05 on lubatud individuaalne või kuni 10 õpilasega rühmades toimuv tegevus, võimalusel järgides 2+2 reeglit.
 • Õpetaja või muu koolitöötaja on ruumis lisaks kuni kümnele õpilasele.
 • Iga huvikooli ja huviringi otsustada on, kas jätkatakse distantsõppega või minnakse üle kontaktõppele. Täpsemat infot töökorralduse kohta jagavad huvikoolid ja huvitegevuse pakkujad.
 • Õpilased kasutavad võimalusel isiklikke õppevahendeid. Kui kool jagab ise õppevahendid, peab olema kooli poolt tagatud nende eelnev puhastus/desinfitseerimine vastavalt ohutusnõuetele.

Enam infot leiab noortevaldkonna eriolukorra korduma kippuvate küsimuste rubriigist.

 

AVATUD NOORTEKESKUSED: 

 • Luba noortekeskuste avamiseks on antud alates 15. maist tingimusel, et järgitakse kõiki Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitusi. 
 • Töö korraldamisel tuleb silmas pidada, et ühes rühmas võib olla 10 noort ja noorsootöötaja, liikumine peab toimuma hajutatult, järgides 2+2 reeglit.
 • Igal ajahetkel peab olema ülevaade noortekeskuses viibijatest.
 • Soovitatav on maksimaalselt vältida rühmade omavahelist kokkupuutumist ja minimeerida lähikontaktsete arvu ja hoida kontaktsete ringi võimalikult muutumatuna. Soovitame noori teavitada sellest, et noortekeskuses korraga viibivate inimeste arv on piiratud.
 • Noortekeskuse noorsootöötajad peavad noori ja vanemaid teavitama tingimusteks, mida noortekeskus on seadnud selleks, et kontrollida noortekeskuses viibivate noorte arvu ja ohutusnõuetele vastamist. Soovitame kasutada noortele aegade broneerimist viisina, kuidas ohutusnõudeid täita.
 • Kui noortekeskusel pole võimalik vajalikke ohutusnõudeid täita, ei saa noortekeskus kontaktnoorsootööd pakkuda ja peab jätkama mobiilse/digitaalse noorsootööga. Kui nõudeid on võimalik täita välitingimustes, võib noortekeskus ka vaid oma väliterritooriumil tegevusi noortele pakkuda.
 • Välitingimustes peab jälgima samu juhiseid nagu sisetingimustes, välja arvatud nõuded ruumi tuulutamise, märgkoristuse ja temperatuuri reguleerimise kohta. Väljas kasutatavad vahendeid ja üldkasutatavaid pindasid peab vastavalt nõuetele puhastama.

Enam infot leiab noortevaldkonna eriolukorra korduma kippuvate küsimuste rubriigist.

Turvalist tegevuste jätkumist!

 

 

 

Noorte võistlus “Kultuuriplokk 2020: Minecraft-i eri” saab 15. mail avalöögi 

12.05.2020

Seoses kehtiva eriolukorraga korraldab Eesti Teadushuvihariduse Liit noortele suunatud üle-eestilise õpilasvõistluse projekti “Kultuuriplokk 2020: Minecraft-i eri”, mis saab avalöögi 15.mail.

Õpilasvõistluse eesmärgiks on läbi võistlusformaadi tutvustada noortele Eesti arhitektuuripärandit läbi digitaalse loometegevuse. Kõrvaleesmärgiks on hoida noorte tegevus mõtestatuna ja pakkuda neile valdkondlikku tegevust, kasutades selleks digivahendeid ja hoida noori kevadperioodil leevendatud, kuid siiski kehtivates piirangutingimustes hõivatuna.

Õpilasvõistluse sisuliseks tegevuseks on virtuaalses keskkonnas “Minecraft” nii riiklikult tuntud kui ka kohalike arhitektuuriliste ehitiste virtuaalsete mudelite loomine virtuaalsesse Minecraft mänguruumi. Noored saavad osaleda kuni 3-liikmelistes võistkondades. Planeeritud osalejate arv kuni 2000 osalejat, mida saab vajadusel jooksvalt muuta. Võistluse eesmärgiks on ehitada Eestile oluline paik või ehitis.

Eesti Teadushuvihariduse Liit on välja pannud parimatele ka auhinnad. Oma panuse antud võistluse on andnud ka Haridus- ja Teadusministeerium ning Microsoft ja Nortal.

Parimad tööd selguvad mai kuu viimasel nädalal ning neid hindab 6-liikmeline oma ala spetsialistidest ja Minecraft keskkonda hästi tundev komisjon. Võistlustöid hinnatakse neljas vanusekategoorias (7-10-aastased, 11-13-aastased, 14-16-aastased ning 17-19-aastased) ning kolme hindamiskriteeriumi alusel: tehniline teostus, loomingulisus ja ja teemakohasus.

Registreerimine ja lisainfo on võistluse kodulehel.

 

Nutivaramu taskuhääled uurivad noortekeskuste kogemusi e-spordi ja e-noorsootööga 

11.05.2020

Nutivaramu taskuhäältes ilmunud osas on juttu teemal, mis on siiani noortevaldkonnas ehk teenimatult vähe tähelepanu leidnud. See on e-sport.

Ivar Olesk Tallinna Kesklinna noortekeskusest ja Maris Pošlin Põhja-Tallinna Avatud Noortekeskusest räägivad oma kogemuste põhjal e-spordist ja selle kasuteguritest noorte jaoks, jagavad mõtteid e-noorsootööst noortekeskustes laiemalt ja peegeldavad sedagi, kuidas noortevaldkond nende hinnangul eriolukorras hakkama on saanud.

Saate leiab siit.

Head kuulamist!

 

Rahvusvaheline veebisündmuste sari “MOVE IT – Youth mobility in the digital era” 26.05-17.06.2020,  registreerimistähtaeg 17.05

07.05.2020

Eesti Noorsootöö Keskus on koostöös rahvusvaheliste partneritega ellu kutsunud üle-euroopalise sündmuste sarja MOVE IT – Youth mobility in the digital era, mille raames toimuvad erinevad veebisündmused perioodil 26. mai –17. juuni 2020.

Eesti oli esimene riik Euroopas, kes töötas 2016. aastal välja noortevaldkonna (digi-)innovatsiooni strateegia Eesti nutika noorsootöö kontseptsiooni näol. Sellest ajast alates on Eesti olnud nutika noorsootöö (ingl. k smart youth work) eestkõnelejaks Euroopas ning Eesti juhtimisel on Euroopa Liidu liikmesriigid ühiselt vastu võtnud otsuse arendada nutikat noorsootööd (Euroopa Liidu Nõukogu järeldused nutika noorsootöö kohta, 2017).

COVID-19 kriis tõi esile kui kriitiliselt olulised on nutikad lähenemised noorsootöös. Planeeritav online sündmuste sari võtab fookusesse teema, mis on Euroopa noortevaldkonnas siiani teenimatult vähe tähelepanu ja käsitlust leidnud ja mis on praegusel kriisi- ja sellest väljumise perioodil veelgi suuremaks väljakutseks  –  rahvusvaheline noorte õpiränne digiajastul.

Kas ja kuidas saaks kasutada nutika noorsootöö ja digilahenduste potentsiaali selleks, et anda veelgi suurem arengutõuge rahvusvahelisele noorte õpirändele, kaasatusele ja osalusele? Milliseid takistusi ja võimalusi näevad nii otsustajad kui praktikud? Mis on juba täna kasutusel (nt virtuaalse õpirände jms näol) ja mis kõik võiks veel olla?

Nendele küsimustele otsitakse vastuseid seitsme online kohtumise raames. Programmis on sütitavaid esinejaid, osalejate omavahelisi kogemuste vahetamist, võimalused küsimuste-vastuste voorudes arutelusid pidada jm.

Online sündmuste üldine ajakava (täpsemat programmi vaata siit ):

 • 26.mai kell 16.30 (EEST): Sarja avaseminar: Status quo? Digital Youth Work & Youth Mobility. Keynote speech and Q&A: Where do we stand in digital and smart youth work? – Bridging the gap to youth mobility!
 • 27.mai kell 15.00 (EEST): What do we want to explore further now? Online BarCamp: Explore and Exchange Practices of Digital Youth Mobility
 • 03.juuni kell 15.00 (EEST): Digital Youth Mobility Lab: Trends and Inspiration. Virtual exchanges and blended mobility in European youth mobility (Talk and Q&A)
 • 05.juuni (kellaaeg selgub): Digital Youth Mobility Lab: Trends and Inspiration. Virtual reality in European youth mobility (Talk and Q&A)
 • 09.juuni kell 15.00 (EEST): Digital Youth Mobility Lab: Trends and Inspiration. Social inclusion and digitalisation – Possibilities and challenges in the frame of the European mobility programmes and European youth work (Talk and Q&A)
 • 15.juuni kell 15.00 (EEST): Digital Youth Mobility Lab: Trends and Inspiration. EU youth programmes and mobility in a digital era – Status quo and what could be developed further? (Discussion and Q&A)
 • 17.juuni kell 15.00 (EEST):  Sarja lõpusündmus: How to further develop youth mobility in the digital era? Open discussion feat. breakout room exchanges: Predicting the future of digital youth mobility and youth work in 2030? Has the outlook changed due the current situation? Closing remarks and conclusions.

Sündmustel osalemiseks tuleb kandideerida SALTO YOUTH portaali kaudu siin, tähtaeg 17.mai.

Sündmuste sari toimub EL programmi Erasmus+ toel.

Vaata rohkem infot sündmuse kodulehelt või Facebook`ist.

#MOVEIT2020 #digitalyouthmobility

 

Haridus- ja noortevaldkonna eraettevõtjad saavad taotleda kriisi leevenduseks toetust. Taotluste esitamine on avatud kuni 15. maini

05.05.2020

Haridus- ja teadusminister allkirjastas määruse, mis võimaldab haridus- ja noortevaldkonna eraettevõtetel taotleda toetust kriisi mõjude leevendamiseks.

Noortevaldkonnas tegutsevad eraõiguslikud juriidilised isikuid saavad toetust COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud mõjude leevendamisel ning kriisi ajal tekkinud vältimatute püsikulude katmisel.

Huvihariduse ja huvitegevuse pakkujad saavad taotlusi esitada kuues huviala valdkonnas: loodus- ja täppisteadused ning tehnoloogia, muusika, kunst, sport, tants ja üldkultuur. 

Kõige värskem informatsioon on leitav veebilehel: https://www.hm.ee/et/kriisitoetus

 

Vabariigi Valitsuse otsuse kohaselt leevenduvad piirangud noortevaldkonnas alates 15. maist

05.05.2020

Valitsuse tänase otsuse kohaselt võib alates 15. maist taastada osalise kontaktõppe kõigis haridusasutustes: üldhariduskoolides, kutseõppeasutustes, kõrgkoolides, täienduskoolitusasutustes, huvikoolides ning avatud noortekeskustes. Vaata joonist.

Loe uudist lähemalt Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt või valitsuse eriolukorra lehelt.

 

Ilmus Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse infokiri

04.05.2020

Eesti ANK infokiri annab edasi infot, mida on nende meeskond vahepeal teinud, mis on ees ning põnevaid pakkumisi.

Infokirja sisukord:

UUDISED

 • Eesti ANK üldkoosolek
 • Eesti ANK edastas omapoolse sõnumi presidendile ​​​​​​
 • Eesti ANK tegevuste ülevaade seoses Haridus- ja Teadusministeeriumi strateegilise partnerlusega

NOORSOOTÖÖ

 • Veebinar “15. mai, mida teeb sel päeval noortekeskus?”
 • Noortekeskuste visioonikohvik “Avatud noorsootööst peale kriisi”
 • Noorsootöö äärealal – Setomaa Noorsootöö Keskus
 • Veebiseminar “Kuidas kaasata noori läbi sotsiaalmeedia” kokkuvõte

EESTI ANK MEEDIAS

 • ERR: Tööpuudus kasvab kõige kiiremini noorte seas
 • SANA: 5 asja, mida õppisime oma esimesest online-noortekoolitusest
 • DELFI/EESTI PÄEVALEHT: Noorsootöötajad: kui noored ei leia kriisi tulemusel Eestist väljundit, siis nad heituvad või lahkuvad
 • ÕHTULEHT: Noorte mured eriolukorras: lapsi kurnab e-õpe, tesimelised on perega nugade peal, tudengeid hirmutab töökaotus

PARTNERITE INFOD

 • Malevasuvi 2020 taotlemine on veel avatud
 • Noortevaldkonna arengukava

 

Loe Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse infokirja siit.

 

Eesti Noorsootöötajate Kogu videokoosoleku – Lõpukella ja lõpuaktuse korraldamisest eriolukorra ajal – kokkuvõte ja järelvaatamine

03.05.2020

Eesti Noorsootöötajate Kogu 30.aprilli virtuaalne kohtumine keskendus sel korral lõpukella ürituste ja aktuste korraldamisele. Sedapuhku rääkisid Aneta Varts (Rocca al Mare Kool), Liis Enson (Pääsküla Kool) ja Margot Mängel (Gustav Adolfi Gümnaasium). Lisaks tutvustas virtuaalsete lõpuaktuse korraldamise alternatiivseid võimalusi ka Rainer Kala (Made in Vachina). Loe kohtumise kokkuvõtet nende kodulehelt, ühtlasi on virtuaalkohtumine järelvaadatav siit.

 

Eesti arvamusi noorte olukorra suhtes võetakse kuulda üle kogu maailma

30.04.2020

The New York Times kajastas ÜRO Julgeolekunõukoja  koosolekut noorte, rahu ja julgeoleku teemal ning artiklis tsiteeritakse Eesti suursaadikut Sven Jürgensoni: „Noored on suureks ressursiks uute ideede, lahenduste ja innovatsiooni osas. Samas, praeguse pandeemia ajal on nad ühtlasi ühed suurimad ohvrid.“

Loe artiklit The New York Times`ist siit.

 

Valmis kogumik Nopik – noorsootöö ja hariduse koostöönäidete kogumik

29.04.2020

Täna, 29. aprillil esitlesime noortevaldkonnas ja haridusmaastikul toimetavatele inimestele Nopikut – noorsootöö ja hariduse koostöönäidete kogumikku. Tegemist on vastvalminud veebikeskkonnaga, kust leiab näiteid, mis ilmestavad noorsootöö ja kooli koostööd noore koolivälise kogemuse arvestamisel koolisüsteemis ning õpingute mitmekesistamisel. Nopik on informatiivne, inspireeriv ja praktiline tööriist noorsootöötajatele, õpetajatele, koolijuhtidele, ametnikele ja teistele huvilistele, kes soovivad oma piirkonnas noorsootöö ja hariduse vahelist koostööd tõhustada ning seeläbi noorte aega ja kogemusi väärtustada.

Esitlussündmusel valmistasime koos Pärnu Kunstikooli õpetaja Tiiu Leisiga nimemandalat, mis on üks lemmik meisterdustegevus igas vanuses noortele. Tiiu Leis tõi esile, et eriolukorras ei tasuks huvikooli poolt pakutavatesse tegevustesse suhtuda kui tüütusse kohustusse, vaid lähtuda tõdemusest, et huvikool aitab praegu veelgi enam läbi mängulise ja toreda tegevuse toetada laste vaimset tervist. Lääneranna noortekeskuse juhataja Anneli Pikkmets ja Joosep Michels tutvustasid Varaaida projektikonkursi raames mitme osapoole koostöös ellu viidud projekti, mille tulemusena valmis noortel loovtööna loodusfilm. Filmi muusika mängisid sisse Lihula Muusika- ja Kunstikooli õpilased. Valminud filmi kasutatakse edaspidi koolis õppematerjalina.

Eesti Noorsootöö Keskuse direktor Edgar Schlümmer rõhutas oma tänases sõnavõtus, et noorte heaks tehtav koostöö noorsootöö- ja haridusasutuste vahel on praegusel eriolukorra ajal olulise tähtsusega. Nopiku näited toovad esile ka omavalitsuste toetava suhtumise sedalaadi koostöösse. Rakvere vallavanem Maido Nõlvak rääkis tänasel sündmusel, et Rakvere vallas on juba haridusjuhtide ja noorsootöötajatega kokku lepitud koostöötegevused hariduse pakkumisel ja tundide läbiviimisel alates 18. maist, mil eriolukord praeguste plaanide järgi lõpeb. Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja Pille Liblik tõi välja, et laps ja noor inimene on tervik oma kogemustega nii koolis kui väljaspool kooli ja innustas meeles pidama, kelle nimel me koostööd teeme.

Kutsume teid Nopikut uudistama aadressil nopik.entk.ee. Ja mitte ainult uudistama, vaid seda ka teiste näidetega rikastama, sest Nopik on ajas pidevalt täienev heade ideede ja näidetega veebikeskkond, mis pakub lahendusi ka selleks, kuidas hariduse ja noorsootöö koostöös noorte arengut eriolukorras toetada.

Esitlussündmust saate soovi korral järele vaadata SIIT.

 

Triumf Health – eestikeelne vaimse tervise edendamise mobiilimäng noortele

29.04.2020

Postimehe tervise rubriik tutvustab uut ja tunnustatud eestikeelset vaimse tervise edendamise mobiilimängu 7-14-aastastele lastele.

Postimehe artikkel kirjutab nii:

Eesti idufirma Triumf Health (loe nende kohta ka ERRi Novaatorist siit), mis on loonud teaduspõhise kroonilise haigusega lapsi toetava tervisemängu platvormi, avalikustas koroonaviiruse-spetsiifilise edasiarenduse, mille eesmärk on pakkuda 7-14-aastastele lastele kohest psühholoogilist tuge.

Mängus adresseeritakse nii potentsiaalseid eriolukorrast tulenevaid murekohti kui edastatakse ka valideeritud informatsiooni, kuidas end ja teisi viiruse eest kaitsta, ning suunatakse lapsi usaldusväärsete uudisteallikateni.

Mängu sisu on välja töötatud Triumfi meeskonna psühholoogide poolt koostöös tervishoiu ekspertidega. Terviserakendus Triumf Health (Open) on tasuta kättesaadav nii eesti, inglise kui ka vene keeles läbi Google Play ning peagi ka keskkonnas App Store. Vajalik on vaid e-maili aadressiga kasutajaks registreerimine, mis võimaldab väljastada mängu aktiveerimiskoodi. Personaalseid andmeid rakendus ei kogu.

Tervisemängu vahendusel pakutava personaalse toe eesmärk on leevendada eriolukorraga kaasnevat stressi ja seeläbi ennetada vaimse tervise probleeme laste seas. Mängukeskkond on lastele turvaline ning intuitiivne viis, kus omandada teadmisi tervisekäitumise, emotsioonidega toimetuleku, probleemilahendusoskuste ning enesejuhtimise kohta.

Kasutajaks saab registreerida eesti keelesinglise keeles ja vene keeles, mängu saab alla laadida siit.

Loe rohkem meie Nutivaramust või Postimehe artiklist.

 

Ilmus “Nutivaramu Taskuhäälte” osa 2: Avatud noorsootöö e-keskkondades: mis, miks ja kuidas? Tallinna noortekeskuste näitel

29.04.2020

„Nutivaramu taskuhäälte“ 2. osas helistab saatejuht Karl Kirt Tallinna Spordi- ja Noorsooameti peaspetsialistile Kaisa Orunukile, kes jagab Tallinna noortekeskuste kogemustele tuginedes oma mõtteid avatud noorsootööst e-keskkondades.

2016. aastal vastu võetud Nutika noorsootöö kontseptsiooni eesmärgiks on luua eeldused nutikateks lahendusteks noortevaldkonnas, hõlmates noortele suunatud tegevusi; noorsootöötajate arenguvajadusi nutika noorsootöö elluviimiseks ning noorsootöö kvaliteedi ja noortest parema teadmise arendamist digivahendite abil. Esimest neist, mis puudutab nö praktilist noorsootööd, tuntakse rahvusvahelises praktikas mh e-noorsootöö, diginoorsootööna või online noorsootööna (ingl. k digital youth work). Saates zoom’imegi sisse ühte olulisse tegevuskeskkonda väga mitmekesisel noorsootöö maastikul – avatud noorsootöösse – ja uurime sellealaseid e-noorsootöö praktikaid.

Kaisa rõhutab, et e-lahenduste puhul on keskkond küll teine, aga sisuliselt teeme ikka sedasama noorsootööd avatud noorsootöö meetodil ehk noorsootöö eetilised jm põhimõtted kehtivad ka siin. Ta kutsub kolleege reflekteerima: „Kas meil on noorsootöötajatena ikka ka e-keskkonnas alati kuklas mitteformaalse õppe jt põhimõtted, et me neist ka seal lähtuksime?“

Põnev mõttekoht põrkab saates lendu ka teemal, et kui tavapäraselt toimub noorsootöö põhiline korraldus kohalikul tasandil, et tagada teenuste kättesaadavus noorele võimalikult lähedal, siis e-noorsootööga geograafiliste piiride roll teiseneb ja noor saab ennast e-teenusesse sisse logida ja osaleda kust iganes. Mida uut võiks see tulevikus kaasa tuua noorsootöö korralduse ja erinevate osapoolte koostöö osas?

Ja mida kõike on kvaliteetse e-noorsootöö jaoks vaja? Digipädevusi, hirmudest vabaneda, noortega nende vajaduste ja huvide osas konsulteerida jnejne. „Meile võib ju tunduda, et noortekeskuses piisab niisama tahvlist, et panna Logiraamatusse külastajad kirja ja paar dokumenti teha. Aga selleks, et noortega võrdselt näiteks mängu mängida, sul peab olema ikka päris korralik gamer’i arvuti. Nii et kindlasti on vaja mõelda ka e-noorsootööks vajaliku varustuse peale.”

Kaisa annab omalt poolt ka 5 soovitust, kuidas alustada e-noorsootööga – tulge kuulama ja kaasa mõtlema!

 

Põnevaid lisamaterjale samal teemal:

 

MTÜ VeniVidiVici kutsub nii praktiseerijaid kui keelementoreid e-keelepraktikale

28.04.2020

MTÜ VeniVidiVici pakub eesti ja vene keelt kõnelevatele noortele võimalust leida endale kooliõpilasest keelesõber, kellega e-keskkonna kaudu suhelda huvipakkuvatel teemadel, et arendada keeleoskust ja saada julgust võõrkeeles suhtlemiseks.

Keeleõppeprogramm kestab neli nädalat, mille jooksul vesteldakse igal nädalal 2-3 korda. E-keelepraktika on suunatud kooliõpilastele ehk kuni 12.klasside õpilastele.

Uuri täpsemalt: http://vvvopilasvahetus.ee/keelepraktika/

 

Eesti Noorsootöö Keskus kutsub Nopiku veebikogumiku esitlusele 29.aprillil 

27.04.2020

29.04 kell 12-13.40 toimub Zoomi keskkonnas veebiseminar, kus esitleme Nopikut – noorsootöö ja hariduse koostöönäidete veebikogumikku. Kogumikust leiab näiteid, mis ilmestavad noorsootöö ja kooli koostööd noore koolivälise kogemuse arvestamisel koolisüsteemis ning õpingute mitmekesistamisel. Nopik on informatiivne, inspireeriv ja praktiline tööriist noorsootöötajatele, õpetajatele, koolijuhtidele, ametnikele ja teistele huvilistele, kes soovivad oma piirkonnas noorsootöö ja hariduse vahelist koostööd tõhustada ning seeläbi noorte aega ja kogemusi väärtustada.

Tutvustame seminaril kogumiku veebikeskkonda, jagame inspireerivaid näiteid, proovime distantsnoorsootööd ning arutleme noorsootöö ja hariduse koostöö üle. Oled oodatud osalema!

Registreeruda palume hiljemalt 28.04 siin: https://entk.ee/sundmus/nopiku-esitlemise-veebiseminar/

 

Kokkuvõtted Eesti Noorsootöö Keskuse veebinarist kohalike omavalitsuste noorsootööametnikele 23.04.2020 

24.04.2020

Eesti Noorsootöö Keskus (ENTK) korraldas 23. aprillil järjekordse veebinari kohalike omavalitsuste noorsootööametnikele.

Veebinari kirjalik ülevaade koos veebiviidetega, veebinari ettekanded ja muud lisad on kättesaadavad siin.

 

Töömotivatsiooni ja vaimse tasakaalu hoidmise veebinar noorsootöötajatele 28.04.2020 kl 15.00

24.04.2020

Eesti Noorsootöötajate Kogu korraldab 28.04.2020 kl 15.00 järjekordse veebinari, mis sel korral on pühendatud viimase aja tööalastele rõõmudele ja väljakutsetele. Juttu tuleb sellest, kuidas kriisiajal hoida tasakaalu oma töö- ja eraelus, kuidas oma vaimse ja füüsilise tervise eest hoolt kanda ning oma töös motivatsiooni hoida. Eksperdina jagab seminaril nõu Peaasi koolitaja ja kliiniline psühholoog Anna Haasma.

Huvilistel palutakse end eelnevalt registreerida siin.

 

Veebinar “Kuidas tehnikahuviharidusega kriisi ajal ellu jääda”  (järelvaadatav)

23.04.2020

9. aprillil esinesid robootika huviringide juhendajad Triinu Grossmann, Mai Pitsner ja Liia Tammes Eesti Teadushuvihariduse Liidu veebinaril, et rääkida oma kogemustest ning teadmistest kõigile antud valdkonna huvilistele.

Eesti Teadushuvihariduse Liidu uuringust on selgunud, et 48 % õpingutest LTT (Loodus- ja täppisteadused ja tehnoloogia) huvihariduses on kriisi algusest katkenud. Praeguse eriolukorra ajal on noortel piiratud võimalused tegeleda huviharidusega ning LTT valdkonnas distantsõppele üleminek võib anda uusi ja põnevaid väljundeid noorte oskuste arendamiseks.

Eesti Teadushuvihariduse Liidu juhatuse liige Heilo Altin: “Selleks, et LTT valdkond ei langeks ajas tagasi, püüame leida viise ja vahendeid, kuidas LTT huvi- ning eriti tehnikaharidus ellu jääks. Viimane on kõige keerulisemas seisus, sest robootikaringi on keeruline ilma robotiteta teha.” Seetõttu on väga oluline, et tehnoloogia valdkonna huviringid jätkaks tööd ning juhendajad õpetaks noortele, kuidas mõelda kastist välja, läheneda loovalt erinevatele väljakutsetele ning kuidas digitaalseid vahendeid kasutada eesmärkide seadmiseks ning enesejuhtimiseks.

Veebinar on järelvaadatav siin.

 

DigisCool’i online kursused noortele aprillis

23.04.2020

DigisCool korraldab tasuta online kursuseid mänguhuvilistele noortele vanuses 8+, kes soovivad luua oma 3D Roblox või Unity mänge!

2 TASUTA online lühikursust mis alustavad juba aprillikuus:

✅Kuidas luua 3D Roblox mänge (vanusele 8+)
✅Kuidas arendada 3D mänge Unity’s (vanusele 12+)

Registreerimine ja lisainfo siit.

Noorsootöötajad, aidakem info noorteni viia!
#nutinoorsootöö

 

Tartu Linnavalitsuse uuring “Erahuviharidus ja -tegevus eriolukorra ajal” (pidevalt uuenev)

23.04.2020

Tartu Linnavalitsuse Kultuuriosakond on avalikustanud Tartu linna erahuvihariduse ja –tegevuse esimese uuringu, mis puudutab märtsikuud 2020. aastal. See on kättesaadav siit.

Tulemusi palutakse kasutada asjakohaselt allikale ja kindlasti ka allatõmbamise kuupäevale viidates, kuna sellest saab korduvalt uuendatav link. Head tutvumist!

 

Kokkuvõte veebinarist “Tänavanoorsootöö ABC eriolukorras” 21.04. 2020

23.04.2020

21.aprillil korraldas Eesti Noorsootöö Keskus veebinari, et toetada eriolukorras tänavanoorsootöö tegijaid. Seminaril esinesid Politsei- ja Piirivalveameti esindaja Kristel-Liis Kaunismaa ja Tallinna Spordi- ja Noorsooameti MONO tiimi juht Aleksei Jefimov.

Olulise sõnumina jäi kõlama, et noorsootöötaja peab jääma igas olukorras noorsootöötajaks. See tähendab, et ta on noorele usaldusisik, toetab ja mõistab teda ning aitab jõuda arusaamisele. Isegi kui eriolukord on tinginud selle, et noorsootöötajatel palutakse koostöös teiste osapooltega kohalikul tasandil võtta roll tavapärasest erinevates ülesannetes, näit. patrullida avalikes kohtades vm, peab noorsootöötaja tegutsema vastavalt noorsootöö üldistele ja tänavanoorsootöö spetsiifilistele põhimõtetele.

„Tänavatöö on üks mobiilse noorsootöö osa; meetod, mille eesmärk on noortega esmase kontakti loomine ja hoidmine!“, rõhutas pikaajalise kogemusega Aleksei. See nõuab planeerimist, analüüsi ja koostööd teiste osapooltega. Eriti oluline on see eriolukorras.

Osalejaid oli 109 ning osalejate tagasiside oli väga positiivne – osalejad tõid välja, et leidsid teemakäsitlustest olulisi näpunäiteid ja inspiratsiooni.

Täiendav info ja rohkelt viiteid abimaterjalidele toob välja 21.04.20 tänavanoorsootöö veebinari kokkuvõte

 

Digitaalne maailmakoristuspäev kutsub kõiki 22. aprillil digikoristama

22.04.2020

Maailmakoristus (World CleanUp Day) kutsub kõiki üles leidma 22. aprillil kasvõi pool tundi, et kustutada oma nutiseadmetest kasutud failid. Esimene ülemaailmne digitaalne koristuspäev tähistab keskkonnaliikumise Earth Day 50. juubelit. Nagu tõdeb ettevõtmise üks eestvedajatest Anneli Ohvril: “Loodust saab säästa ka sohvalt tõusmata!”

Enam infot leiab siit.

 

Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumine kaardistas noorte vaimse tervise muresid ja vajadusi eriolukorras

22.04.2020

Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumine (ENVTL) viis 6.-13. aprillil 2020 läbi küsitluse kaardistamaks noorte mured ning vajadused koroonaviirus COVID19-st põhjustatud eriolukorras. Nädalaga koguti 238 vastust.

Kokkuvõte toob esile küsimustiku vastustest ilmnenud olulisemad murekohad, noori toetavad praktikad ning vajadused, mille täitmine võimaldaks noorte silmis neil olukorraga paremini toime tulla. Kokkuvõttega saab tutvuda siin.

Eesti Noorsootöö Keskus kutsub üles toetama noori ka sellega, et aidata neil leida üles noorsootöötajad ja lähimad neile sobivad noorsootöö võimalused, et suurendada noorte võimalusi, tuge ja lootust.  Noorteinfoportaal Teeviit, Eesti Noorteühingute Liidu (ENL) loodud erileht noortele, kohalike avatud noortekeskuste veebipõhised tegevused jm saavad selles abiks olla.

 

Noorsootöötajaid oodatakse liituma registriga, et pakkuda vajadusel tuge elanikkonna vaimsele tervisele

21.04.2020

Eesti Noorsootöö Keskus osaleb Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni (VATEK) loodud ekspertgrupis, kes nõustab riiki psühhosotsiaalse kriisiabi ning seonduva vaimse tervise abi korraldamises. Uue algatusena on loomisel register spetsialistidest, kes on valmis kriisi süvenedes pakkuma tuge elanikkonna vaimse tervise hoidmiseks ja parandamiseks – ka noorsootöötajaskonnas on vajalike pädevustega inimesi, kelle abi on väga oodatud!

Registri abil soovitakse leida üles inimesed, kellel oleks soovi ja aega kriisi lahendamisse panustada (nii vabatahtlikult kui ka võimalusel töötasu eest). Samas on oluline meeles pidada, et teiste abistamisel on kõige olulisem iseennast hoida ja mitte üle koormata. Kui olete juba täiskoormusel töötav spetsialist, tasub oma aja- ja jõuvaru väga hästi läbi kaaluda. Märgime veel ära, et väga palju abi oleks supervisioonioskuste ja -kogemustega inimestest, kes saaksid panustada pisutki aega vaimse tervise abi pakkuvate vabatahtlike toetamiseks.

Edastame VATEK projektijuhi Ott Oja üleskutse:

Head kolleegid!

Koostöös EPS Noorpsühhiaatrite Sektsiooniga, SKAga ja VAAB.ee eestvedajatega on valminud küsimustik vaimse tervise spetsialistide, sotsiaalvaldkonna spetsialistide ja vabatahtlike andmebaasi koostamiseks. Palun seda üleskutset jagada oma võrgustikes, et jõuda võimalike paljude spetsialistideni.

Vajame teie abi, sest COVID-19 pandeemia tõttu on tekkinud psühhosotsiaalne kriisiolukord, millega seoses vajab Eesti elanikkond vaimse tervise alast ja sotsiaalabi varasemast enam. Teiste riikide kogemus on näidanud, et kriisi ja sotsiaalse isolatsiooniga kaasneb vaimse tervise häirete sagedasem ägenemine, suureneb perevägivalla hulk ühiskonnas ning kasvab tõenäosus kogeda traumaatilisi sündmusi.

Koostamisel on register, kuhu kuuluvad vaimse tervise valdkonna spetsialistid (psühhiaatrid, psühholoogid, psühhoterapeudid, psühhiaatria residendid, vaimse tervise õed, hingehoidjad, füsioterapeudid), sotsiaalvaldkonna spetsialistid (sotsiaaltöötajad, noorsootöötajad) ja vastavate erialade üliõpilased, kes on valmis kriisi süvenedes pakkuma tuge elanikkonna vaimse tervise hoidmiseks ja parandamiseks.

Registriga saab liituda siin: https://vaab.ee/vaimne-tervis/registreeri/

Loodame, et ühtne andmebaas  aitab parimal võimalikul viisil kasutada meie piiratud aega ja energiat ning tööd mõistlikult koordineerida.

Registri abil soovime leida üles inimesed, kellel oleks soovi ja aega kriisi lahendamisse panustada (nii vabatahtlikult kui ka võimalusel töötasu eest). Samas on oluline meeles pidada, et teiste abistamisel on kõige olulisem iseennast hoida ja mitte üle koormata. Kui olete juba täiskoormusel töötav spetsialist, tasub oma aja- ja jõuvaru väga hästi läbi kaaluda. Märgime veel ära, et väga palju abi oleks supervisioonioskuste ja -kogemustega inimestest, kes saaksid panustada pisutki aega vaimse tervise abi pakkuvate vabatahtlike toetamiseks.

Kuidas vaimse tervise spetsialistide ja vabatahtlike register töötab?

 1. Spetsialistid ja vabatahtlikud täidavad ära küsimustiku, andmed salvestuvad andmebaasi.
 2. Abipalvet esitada sooviv organisatsioon võtab ühendust andmebaasi haldajaga.
 3. Andmebaas filtreerib küsimustiku vastuste järgi välja sobivad kandidaadid ning andmebaasi haldaja saadab registri kaudu automaatse e-kirja neile inimestele, kellel on ülesande täitmiseks sobiv kvalifikatsioon. Vabatahtlikele saadetavas e-kirjas on info selle kohta, kes millist abi ja millal vajatakse ning kes projekti juhib.
 4. Kui saate ja soovite aidata, klikite e-kirjas olevale lingile.
 5. Teie andmed edastatakse abipalvet esitanud organisatsioonile.
 6. Organisatsiooni esindaja võtab teiega ühendust ja annab juhised edasiseks tegevuseks.

Kuidas saan registreeruda?

Suur tänu! Palume teil täita ära küsimustiku, mille leiate järgnevalt lingilt:

https://vaab.ee/vaimne-tervis/registreeri/

Kas registrisse kuulumine kohustab mind millekski?

Ei. See annab teile võimaluse saada teada erinevatest abistamise võimalustest. Seda, kas soovite ja saate panustada, on teil võimalus hinnata iga üleskutse puhul eraldi. Mingit kohustust reageerida ei ole.

Miks on kriisi ajal vaja ühtset vaimse tervise spetsialistide ja vabatahtlike registrit? Mis kasu sellest on?

Loodaval andmebaasil on erinevaid eeliseid olukorra ees, kus iga organisatsioon otsib abitööjõudu ja vabatahtlikke ise, näiteks:

 1. Kui registrisse kuulub suur hulk erineva kvalifikatsiooniga inimesi, on suurem tõenäosus, et õiged abivajajad jõuavad õigete spetsialistide ja vabatahtlikeni kiiresti ja efektiivselt.
 2. See hoiab kokku nii vabatahtlike kui ka organisatsioonide aega (puudub vajadus koostada ja hallata vabatahtlike nimekirju igale organisatsioonile eraldi, vabatahtlikud ei saa liigset infot projektide kohta, milles neil ei ole puuduvate oskuste tõttu võimalik osaleda, kommunikatsioon organisatsioonide ja vabatahtlike vahel on lihtsam)
 3. Vabatahtlikuna saate infot suuremast valikust erinevatest võimalustest, kuidas panustada. See aitab teil suurema tõenäosusega leida endale huvi pakkuva abistamise võimaluse, kus just teie oskustest on enim kasu. Kui abipalve teie postkasti jõuab, võite kindel olla, et olete sobiva kvalifikatsiooniga inimene.
 4. Andmebaasi kaudu on võimalik jagada teavet erinevate väljaõppe ja koolitusvõimaluste kohta.
 5. Kriisilahendusega tegelevad ühendused (nt Sotsiaalkindlustusamet, Vaimse tervise ja heaolu koalitsioon) saavad registri kaudu teada umbkaudse inimressursi, millega on võimalik erinevate projektide planeerimisel arvestada.
 6. Andmebaas on asendamatu abivahend olukorras, kus tuleb reageerida kiiresti: mõne tunni või päeva jooksul.
 7. Loomisel on lahendus, mille abil on tulevikus võimalik vähese vaevaga luua ka graafikuid. Näiteks saab siis süsteemi kaudu edastada teatud organisatsioonile oma vabatahtliku töö täpse aja ühe nädala kohta. Andmebaas loob teie ja teiste vabatahtlike pakutud aegadest töögraafiku, kuhu on lihtne abivajajaid registreerida.
 8. Registri kaudu võite lisaks vabatahtliku töö võimalustele saada ka hea tööpakkumise.

Kellel on ligipääs minu andmetele ja kus neid hoitakse?

Teie andmeid hoitakse turvalises registris, millele on täielik ligipääs vaid ühel inimesel (süsteemi arendajal). Teie andmed edastatakse üleskutse esitajale vaid juhul, kui e-mailis olevale lingile vajutades kinnitate, et saate aidata. Täpsemate tingimuste kohta saate lugeda siit: https://drive.google.com/file/d/1Ex-t5VwgK4ZlI7gaOziZp5TS8By8Cg02/view

Miks on küsimustik nii põhjalik?

Kui registris on võimalikult täpsed andmed iga inimese tausta ja oskuste kohta, suudab andmebaas valida välja kindla projekti jaoks sobiva kvalifikatsiooniga inimesed ja saata üleskutse ainult neile. Nii on võimalik kokku koondada erinevate valdkondade inimesi, kes saavad elanikkonna vaimsesse tervisesse panustada neid samas infoga üle koormamata.

Hea idee, aga kust ma tean, et selline andmebaas reaalsuses tööle hakkab?

Praeguseks on olemas juba sarnane andmebaas meditsiinitöötajatele, mida on edukalt kasutatud. Selle kaudu on leitud vabatahtlikke reageerijaid ning edastatud kiireloomulisi tööpakkumisi (näiteks leitud meditsiinitöötajaid Kuressaare haiglasse, perearst töötajata jäänud keskusesse). Niisiis usume, et vaimse tervise valdkond suudab analoogsest registrist sarnasel moel kasu saada.

Milliseid projekte on andmebaasi kasutades plaanis alustada?

Andmebaasi kaudu saavad abipalveid esitada haiglad, kliinikud, perearstikeskused, kriisiabi või sotsiaaltööga tegelevad organisatsioonid jt, kes vajavad vabatahtlikke või lisatööjõudu.

Plaanis on eesliinil töötavate inimeste (nt tervishoiutöötajad, apteekide ja toidukaupluste personal) ja muude riskigruppide aitamiseks luua süsteem, mille kaudu vabatahtlikud saavad arvuti kaudu viia läbi nõustamisi. Et abistajad ei jääks üksi ja toeta on vaja leida superviisorid abi pakkujatele ning seada sisse supervisiooni võimalus telesilla kaudu. Vabatahtlikele soovitakse hakata pakkuma e-koolitusi vaimse tervise esmaabi ja kriisiabi andmisest.


Kas pakkumised, mis registri kaudu tulevad, hakkavad olema pigem tasustatud või vabatahtlikkusel põhinevad?

Võimalikud on mõlemad variandid. Soovime andmebaasi koondada nii inimesi, kes oleksid valmis panustama vabatahtliku tööga kui ka neid, kes saaksid teha tasustatud tööd. Tasustamisvõimaluse tekkimise korral kindla projekti raames tasustatakse vabatahtlikke samadel tingimustel, kui neid, kes ei soovinud või saanud vabatahtlikena panustada.Registreeruda on võimalik siin: https://vaab.ee/vaimne-tervis/registreeri/

Tänan teid registreerimise eest ja üleskutse levitamise eest oma valdkonna spetsialistide seas!

 

Tervitades

Ott Oja

Eestvedaja / projektijuht

Tel +372 5559 5589

Eesti vaimse tervise ja heaolu koalitsioon (VATEK)

 

Soovitame tutvuda ka vaimse tervise alaste abimaterjalide ja infoga siin

 

Rahvusvahelist uuringut “Sotsiaalne kaasatus, digitaliseerumine ja noored” tutvustav veebinar 27.04.2020 (ingl. k)

21.04.2020

2018. aastal toimus Tallinnas noorte sotsiaalse kaasatuse ja digitaliseerumise teemaline rahvusvaheline sümpoosion “Connecting the dots: Young People, Social Inclusion and Digitalisation“, mille fookuses oli digitaliseerumise mõju noortele. Kolmepäevasel sümpoosionil osales rohkem kui sada noortevaldkonna eksperti, teadlast ja poliitikakujundajat üle Euroopa.

Selle järgselt alustas Euroopa Nõukogu ja Euroopa Komisjoni noortevaldkonna partnerlusprogrammi raames tööd rahvusvaheline ekspertrühm, kelle töö tulemused on koondatud rahvusvahelisse uuringusse.

Uuringust leiab ülevaate poliitikalähenemistest riikide ja Euroopa tasandil, näiteid digiplatvormidest ja töövahenditest, mis võiksid abiks olla noortele, noorsootöötajatele ja kõigile teistele, kes töötavad #noorte heaks. Uuring peegeldab ka riske ja võimalusi, mida digitaliseerumine toob kaasa noorte sotsiaalse kaasatuse vaatevinklist.

27.04. kell 11 (CET-aja järgi) toimub uuringu avaseminar veebis. Kõik huvilised on oodatud Zoomi keskkonnas siin!

Enam infot leiab siit.

 

Kuni 23. aprillini saab esitada noorte liikumis- ja spordiprogrammide rahastustaotlusi Swedbank taotlusvoorus

20.04.2020

Praegune eriolukord on pannud ümber mõtestama ka sportimise võimalusi ning spordiklubid pakuvad erinevaid virtuaalseid lahendusi trenni jätkamiseks. Käesolevasse taotlusvooru on oodatud nii uuenduslikud ideed kui ka traditsioonilised laste ja noorte liikumisharjumust edendavad projektid. Viimased saab ellu viia siis, kui oleme eriolukorra seljatanud.

Toetusfondi suuruseks on kuni 25 000 eurot ja selle jagamise otsustab komisjon tähtajaks laekunud tingimustele vastavate taotluste vahel. Rahastusele on oodatud kandideerima Eesti laste ning noorte liikumisharjumuste ja spordi edendamisega tegelevad organisatsioonid ja nende juba toimivad või uued programmid ja algatused.

 

Enam infot leiab siit

 

Huvijuhtide järjekordne veebikohtumine 30.04.2020 

20.04.2020

Eesti Noorsootöötajate Kogu jätkab huvijuhtide veebikohtumiste korraldamist ning kutsub taas osalema 30.04 kell 15.00.

Oma kogemusi lõpukellade korraldamisest on lubanud jagada Liis Enson Pääsküla Koolist, Aneta Varts Rocca al Mare Koolist ja Margot Mängel Gustav Adolfi Gümnaasiumist.

Registreerida saab siin: https://forms.gle/n6zMjzMiZVLcaGJV9

 

Eesti Noorsootöötajate Kogu liikmed arutasid mobiilse noorsootöö üle eriolukorra ajal (järelvaadatav)

20.04.2020

14. aprillil 2020 toimus järjekordne Eesti Noorsootöötajate Kogu (ENK) liikmete videkoosolek, kus arutati eriolukorrast tulenevate väljakutsete üle, seekord oli teemaks mobiilne noorsootöö. Oma kogemusi mobiilsest noorsootööst Tallinna linna näite jagas Tallinna spordi- ja noorsooameti mobiilse noorsootöö spetsialist Alexander Arabkin.

Peegelduste ja jutuks tulnud väljakutsetega saab tutvuda siin

Veebikohtumist saab järelvaadata siin

 

Toimus esimene noorte online häkaton “Hack The Crisis: Youth” 

18.04.2020

Eelmisel nädalal lõppes veebipõhine häkaton “Hack The Crisis: Youth”, kus üle 200 14-19- aastase noore muretses peamiselt vaimse ja füüsilise tervise pärast ning välja pakuti pigem ennetamisele suunatud lahendusi.

Häkatoni tulemustest saab lugeda siit.

 

Kohalike omavalitsuste noorsootöö ametnike kogemuste veebinari (16.04.2020) kokkuvõtted

17.04.2020

16.04.2020 toimus Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) veebinar kohalike omavalitsuste noorsootöö ametnikele, milles osales ligikaudu sadakond esindajat vähemalt 56-st erinevast omavalitsusest, samuti Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, Eesti Noorsootöötajate Kogu, Eesti Linnade ja Valdade Liit, Eesti Muusikakoolide Liit, Eesti Tantsuhuvihariduse Liit ja Eesti Teadushuvihariduse Liit.
Veebinaril anti ülevaade järgmistel teemadel:
 • Ülevaade riiklikest infokanalitest noortevaldkonnas
 • ENTK poolt läbi viidud noortekeskuste miniküsitluse tulemused
 • ENTK poolt läbi viidud mobiilse noorsootöö miniküsitluse tulemused
 • HUVE poolt läbiviidud huvikoolide küsitluse tulemused.
Kogemusi Saaremaa valla noorsootööst eriolukorras jagasid Lindia Lallo (Saaremaa vallavalitsus) ja Anneli Meisterson (Kuressaare noortekeskus).
Veebinari põhjalike kokkuvõtete ja slaidiesitlustega saab tutvuda siit

 

Osalenute soovil korraldab ENTK järgmise kohalike omavalitsuse noorsootöö ametnikele suunatud veebinari neljapäeval, 23. aprillil kell 14-15. Selleks, et järgmise veebinari teemakäsitlusi võimalikult hästi ja osalejate vajadustega kooskõlas ette valmistada, palutakse kõigil huvilistel jagada oma ootusi ja vajadusi www.menti.com keskkonnas, sisestades seal koodi 33175. Sisendid on oodatud hiljemalt 20. aprillil.

 

Veebiseminar: “Tänavanoorsootöö eriolukorras”

15.04.2020

Hea noortevaldkonna töötaja!

Seoses eriolukorraga on oluliselt suurenenud tänavanoorsootöö osakaal ja noorsootöötajad soovivad selgemaid juhiseid, konkreetseid näpunäiteid ja nõuandeid pikemate kogemustega mobiilse noorsootöö tegijatelt. Otsitakse vastuseid küsimustele milline on noorsootöötaja roll tänases eriolukorras ja kuidas hoida motivatsiooni olukorraga toimetulemisel.

Osalema ootame eelkõige tänavanoorsootöö tegijaid, kelle toetamiseks korraldab Eesti Noorsootöö Keskus 21. aprillil kell 10.00-13.00 veebiseminari “Tänavanoorsootöö eriolukorras”, kus Politsei- ja Piirivalveameti esindajad räägivad eriolukorrast, ohutusest ja turvalisusest ning Tallinna spordi- ja noorsooameti “MONO” tiim tutvustab oma kogemusest lähtuvalt tänavanoorsootööd ning selle korraldust Tallinnas. Toimuvad ka arutelud.

Loe lähemalt ja registreeru SIIN.

 

Teeviit koondab ideid, tegevusi ja pakkumisi #sisukasvaheaeg

14.04.2020

Seekordne koolivaheaeg tuleb teisiti – eriolukorras. Noorteinfoportaal Teeviit koondab ideid, tegevusi ja pakkumisi noortele, mida sel kevadel koolivaheajal ette võtta. Kutsume kõiki noori, noortele tegevusi pakkuvaid asutusi ja koostööpartnereid meile teadma andma noortele suunatus ideedest, tegevustest ja pakkumistest – võta meiega julgelt ühendust teeviit@teeviit.ee või jäta info Teeviida lehel olevasse vormi! https://www.teeviit.ee/teeviit-koondab-ideid-sisukaskoolivaheaeg/  

 

Eesti Noorsootöötajate Kogu kutsub huvijuhte veebikoosolekule tuti- ja lõpupidude teemal 16.aprillil kell 15.00

09.042020

Eesti Noorsootöötajate Kogu kutsub huvijuhte veebikoosolekule 16.aprillil kell 15.00-16.30, et arutada eelkõige tutipidude ja lõpuaktuste teemadel, aga ka muudel kriisiolukorrast tulenevatel teemadel. Registreerida saab siin: https://forms.gle/DsAAwpo48ESFzZdn7  Loe lähemalt nende postitusest siit.

 

Kokkuvõtteid noortekeskuste visioonikohvikust “Avatud noorsootööst peale kriisi” 09.04.2020

09.04.2020

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus (EANK)  korraldas 9. aprillil noortekeskuste visioonikohviku “Avatud noorsootööst peale kriisi”, mille eesmärgiks oli jagada omavahel kogetut ning üheskoos mõelda, mida sellest perioodist kaasa võtta.

Ligi 70 spetsialisti arutlesid peamiselt kolmel teemal:
– avastused kriisi ajal enda kohta igapäevases töökorralduses;
– kriisi mõju avatud noorsootöö põhimõtete elluviimist;
– mida uut võtame oma töösse kaasa peale kriisi.

Spetsialistid tõid välja, et üldine organiseerimisvõime on väga hea, digipädevused on kiires tempos arenenud kuid ajaplaneerimine on keeruline ja töökoormus on suurem kui varem. Olukord on tekitanud vajaduse valdkonna piire ületama ehk noorsootöötaja roll on osaliselt muutunud. Noorsootööd märgatakse ja väärtustatakse rohkem ja see toob kaasa hea tunde.

Suurim kriisist tulenev mõju on spetsialistide arvates avatud noorsootöö põhimõtete elluviimisele. Väljakutsed seisnevad peamiselt neljas teguris- kättesaadavus, ligipääs, kvaliteet ja tegevuse mõtestatus. Spetsialistid tõid välja järgmist:

● Kahjuks pole kõik sihtgrupid kaasatud, kuna võimalused pole regionaalselt kõigile kättesaadavad noorsootööst mitteolenevatel põhjustel.
● Paljudel noortel pole telefone ega arvuteid sh digitaalsetel tegevuskeskkondadel võib olla vanusepiirang.
● Digiõpe koolides on suurendanud tehniliste vahendite kasutamist, mis omakorda toob noortele nutika noorsootöö kasutamise puhul kaasa liigpika digiekraanide kasutamise kestvuse päevas.
● Nooremate noortega (alla 12) on tekkinud infosulg, kuna on katkenud side (kui just lapsevanemad ise ei võta aktiivsemat rolli).
● Rohkete sotsiaalmeediakanalite kasutamine on näidanud, et pigem valida vähem aga teha tegevusi kvaliteetselt.
● Kogukonnas on vajadus suuremale teavitustööle, mis on avatud noorsootöö, et oleks üheselt mõistetav ja kvaliteetne. Mida teadlikum on kogukond noortekeskuse tegevusest ja võimalustest seda paremini saab kontakti noortega.
● Mida mõtestatum oli nutika noorsootöö tegevus, seda paremini ja kiiremini see virtuaalkeskkondades levis ja noored osalesid aktiivsemalt.
● Kriis suurendas vajadust ühiskonnas toimuva tõlgendamist noortele.
● Ümberlülitus jättis kõige vähem aega tegevusi noortele tagasisidestada, mis samas nädalast nädalasse vaikselt paranes.
Positiivsete näidetena toodi lisaks välja, et lapsevanemad on varasemast aktiivsemalt kaasatud, kuna osalevad näiteks koos lapsega noortekeskuse loodud väljakutsetes.

Arutelu, mis keskendus eelkõige sellele, mida uut nad peale kriisi oma töösse kaasa võtavad, toodi välja järgmist:

● Nutikas noorsootöös osalemine on loonud uusi võimalusi noorte vaba aja sisustamiseks ja neid tegevusi tuleb jätkata.
● Nutika noorsootöö jätkamine võimaldab rohkematel saada osa noorsootööst ja toob juurde uusi noori. Arvastama peab siinjuures aga ealisusest tuleneva ligipääsuga.
● Noorsootöötajate pädevused ja julgus kasutada digi-vahendeid ja keskkondi on suurenenud, mistõttu tuleb jälgida, et on olemas ligipääs e-keskkondadele, mille kaudu saavad noorsootöötajad oma ideid rakendada.
● Vajadus staatilisema igale eagrupile toimiva e-noortekeskuse keskkonna järele, mis oleks kohandatud noorsootöö teostamiseks.
● Nutika noorsootöö suurem pakkumine piirkondades, kus üldises plaanis on noortel vähem tegevusi, aitab tõstab noorsootöö kvaliteeti, sest võimalusi noortele on rohkem.
● Jätkata digitaalseid võrgustikukohtumisi internetis, sest on aja- ja asjakohane ning hoiab kokku ressursse.
● Tuleb jätkata noorsootöötaja rolli selgitamisega kogukonnas.
● Tuleb jätkata netipõhist statistika kogumist, mis annab suunised, mis töötab ja mis mitte.
● Noorsootöötaja kutsestandard vajab ülevaatamist, sest noorsootöötaja roll, mida nt kriisiolukorras tuli kanda ei ole üheselt tõlgendatav ja leitav kutsestandardis.
● Virtuaalne töökeskkond, kui töötamise vorm peab selgemalt kajastuma töökorralduses sh kuidas seda tööd kirjeldada ja mõõta. Lahendus on Logiraamatu teadlikum kasutamine töö kirjeldamisel ja noorteni jõudmisel.
● Virtuaalne töökeskkond ja töötamise vorm peavad kajastuma ka töökorralduslikes dokumentides, et töö kirjeldus ja tulemuslikkus oleksid asutusesiseselt kokku lepitud.
● Suurem julgus peale kriisi kasutada virtuaalset ja nutikat noorsootööd uute noortega kohtumiseks.
● Koolituspäeva vms eemaloleku ajaks saab veebi üles panna/ette valmistada noortekeskuse päeva ja töö käib ka siis kui maja lukus.
● Tasakaalu leidmine nutika noorsootöö ja silmast silma kontakttöö vahel. Mõlemad on olulised.
● Iga uus asi on unustatud vana – suhtlemisel on uus tähendus!

Suur suur tänu noorsootöötajatele, kes igapäevaselt panustavad meie noortesse!

 

Noored soovivad võimalust koolitöödest puhata ning olla kaasatud neid mõjutavatesse otsustesse

09.04.2020

Eile, 08.aprillil kohtus Eesti Noorteühenduste Liidu (ENL) esimees Roger Tibar videovahendusel Vabariigi Presidendiga, et koos Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse esindajatega ühiselt arutada eriolukorrast tingitud murekohti. ENL: “Meie jaoks on väga oluline juhtida tähelepanu noori puudutavatele küsimustele, mis ei hõlma vaid hariduse omandamist. Praegu ei saa me lubada unustada noorte vaimset tervist, noorsootöö olulisust, võimalust koolitöödest ka puhata ning loomulikult noorte kaasamist neid mõjutavatesse otsustesse.”

Vaata lähemalt ENLi Facebook`i lehelt kui presidendi Facebook`i postitusest.

 

Heidi Paabort, Kerli Kõiv: Noorte Tugila töö eriolukorra ajal

08.04.2020

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse (Eesti ANK) Noortegarantii NEET-noorte tugimeetme programmijuht Heidi Paabort ja kvaliteedijuht Kerli Kõiv  selgitavad kuidas toimub Noorte Tugila töö eriolukorra ajal.

“Noorte Tugila on eriolukorrast tekkinud väljakutse vastu võtnud ja toimetab noortega igapäevaselt erinevaid virtuaalkeskkondi kasutades. Logiraamatu alusel on näha, et märtsis on meieni jõudnud üle 200 noore, sest vajavad tuge tekkinud olukorrast arusaamiseks, mõtestamiseks ja lahenduste leidmiseks. Iga tugila on kinnitanud, et püüab teha valdkonnas oma parima, et noorte jaoks olemas olla ning leida just noorte vajadustele ja võimetele vastavad kanalid nende toetamisel.”

Loe rohkem Eesti ANKi blogist.

 

Noor Tegija kutsub noori veebinarile “Kuidas inspireerivaid eesmärke seada ja olla edukas enesejuht?” 11.aprillil kell 14.00

08.04.2020

Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorte elustiili- ja infoajakiri Noor Tegija kutsub noori osalema tasuta veebiseminaril „Kuidas inspireerivaid eesmärke seada ja olla edukas enesejuht“, mis toimub laupäeval, 11.04, kell 14.00.  Koolitajaks on Signe Ventsel, kes on enesearengu märkmiku “Olen iseenda BOSS” looja, Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni liige ja ettevõtluse lektor.

Veebiseminar toimub Zoom keskkonnas. Registreerimine: https://bit.ly/2JMtQW1 

Loe rohkem Facebook`ist ürituse lehelt.

 

Eesti Teadushuvihariduse Liit kutsub loodus- ja täppisteaduste huviringide juhendajaid veebinarile “Kuidas tehnikaalase huviharidusega kriisiajal ellu jääda?” 09.aprillil kell 19.00

08.04.2020

9.aprillil kogunevad tehnikaalaste teadmistega robootika huviringide juhendajad Triinu Grossmann, Mai Pitsner ja Liia Tammes, et rääkida oma kogemustest ning teadmistest kõigile antud valdkonna huvilistele.

Eesti Teadushuvihariduse Liit tegi uuringu, mille käigus selgus, et 48 % õpingutest LTT (Loodus- ja täppisteadused ja tehnoloogia) huvihariduses on kriisi algusest katkenud.

Praeguse eriolukorra ajal on noortel piiratud võimalused tegeleda huviharidusega ning LTT valdkonnas distantsõppele üleminek võib anda uusi ja põnevaid väljundeid noorte oskuste arendamiseks.

Eesti Teadushuvihariduse Liidu juhatuse liige Heilo Altin sõnas: “Selleks, et LTT valdkond ei langeks ajas tagasi, püüame leida viise ja vahendeid, kuidas LTT huvi- ning eriti tehnikaharidus ellu jääks. Viimane on kõige keerulisemas seisus, sest robootikaringi on keeruline ilma robotiteta teha.”

Seetõttu on väga oluline, et tehnoloogia valdkonna huviringid jätkaks tööd ning juhendajad õpetaks noortele, kuidas mõelda kastist välja, läheneda loovalt erinevatele väljakutsetele ning kuidas digitaalseid vahendeid kasutada eesmärkide seadmiseks ning enesejuhtimiseks.

Osaleda tuleks kindlasti, kui tunned huvi viiside ja võimaluste vastu, kuidas tehnikaalast huviringi distantsõppel jätkata. Toimumisaeg 9.04 kell 19:00.

Registreerida saad siin (https://register.gotowebinar.com/register/751206541305657101)

Tule ja osale ning saad teada, mida teevad oma ala parimad ning milliseid võimalusi pakuvad kolm  oma ala spetsialisti.

 

Lisateave:

Heilo Altin, Eesti Teadushuvihariduse Liit, juhatuse liige, 518 7617, heilo@teadushuvi.ee
Maria Lutsar, Eesti Teadushuvihariduse Liit, assistent, 5666 3693, maria@teadushuvi.ee

 

TransferWise kutsub noori  igal aprillikuu neljapäeval virtuaaltundidese

07.04.2020

Igal aprillikuu neljapäeval tutvustavad TransferWise’i töötajad virtuaaltundides põnevaid tehnoloogiaga seotud teemasid.

Esimene tund “Anna-Helena Saarso: Mida koolist tehnoloogiasektorisse kaasa võtta ja andmete visualiseerimine” juba sel neljapäeval, 9. aprillil kell 14:00-14:45.

TransferWise’i analüütik Anna-Helena Saarso kummutab esimeses tunnis müüdi, et tehnoloogiasektoris töötamiseks peab oskama programmeerida või olema matageenius ning jagab soovitusi, kuidas koolis õpitut tehnoloogiamaailmas rakendada. Tunni teises pooles räägib Anna-Helena, kes on muuseas olnud ka reaalainete õpetaja, kuidas panna andmed enda heaks visuaalselt tööle ja seda oskust koolis ära kasutada.

Tundi saad vaadata siin!

Üritus Facebookis siin.

Järgmistel nädalatel räägivad TransferWise’i tehnoloogiatundides uutel huvitavatel teemadel TransferWise’i arendusjuht Alvar Lumberg ning tootejuht Lars Trunin. Kõik tunnid on järelevaadatavad siin.

Tänud ja põnevat vaatamist!

TransferWise’i tiim

 

Eesti Noorsootöötajate Kogu kutsub noorsootöötajaid veebinarile “Räägime Discordist” 7.aprillil 15.00-16.30 

06.04.2020

Eesti Noorsootöötajate Kogu (ENK) kutsub noorsootöötajaid veebiseminarile 7.aprillil kell 15.00, kus räägitakse Discord keskkonda e-noortekeskuse ülesseadmisest ja senistest Discordi kasutamise kogemuslugudest. Registreerimine: bit.ly/registreeri-7aprill

Loe lähemalt ENKi Facebooki postitusest.

 

Käivitus pop-up algatus “Nutivaramu taskuhääled”

06.04.2020

Nutika noorsootöö suunajuht Ülly Enn avab taskuhäälte sünnilugu: “Oli imekaunis aprillikuu laupäeva hommik ennenägematu eriolukorra 3. nädalal. Minu hea endine kolleeg Karl oli just asunud ametisse Valga asevallavanemana ja me juhtusime temaga Facebooki chatis maailma-ja noortevaldkonna asju arutama. Need lihtsalt huvitavad meid mõlemaid väga 🙂 Ja ühel hetkel hüppas me juttudes üles üks idee, mis meid kohe nutikalt nügima hakkas. Nii sündiski Nutivaramu Taskuhääled.”

Esimeses loos kuulete Karli vestlust noortevaldkonna koolitaja ja teenusedisaineri Jana Kukega, et muukida lahti innovatsiooni ja teenusedisaini ning seda just noortevaldkonna võtmes. Mis probleemi me ühe või teise algatusega ikkagi lahendame? Kas aastakümneid noortevaldkonnas tegutsenud inimesed üldse suudavad innovatsiooni teha? Kuidas näiteks robootikast saab vahend erinevatest rahvustest noorte lõimumise toetamisel?  Ja kui palju käsitööringis käivaid noori käib seal tegelikult käsitöö pärast?

Loe lähemalt meie Nutivaramu taskuhäälte rubriigist. 

 

Uus Facebook`i grupp “Huvijuhid distantsõppel”

03.04.2020

02.aprillil loodi uus Facebook`i grupp “Huvijuhid distantsõppel“, kuhu on oodatud kõik, kes tegelevad noorsootööga koolis. Jagagem oma kogemusi, õppigem teiste tegemistest ning küsigem üksteiselt nõu.

 

Veebiseminar “Kuidas distantsilt huvisid juhtida” (02.04.2020) on nüüd järelvaadatav

03.04.2020

2. aprillil jagasid Eesti Noorsootöö Keskus, Eesti Noorsootöötajate Kogu,  Kuressaare Gümnaasium, Gustav Adolfi Gümnaasium ja Tartu koolide huvijuhid infot ja näiteid koolinoorsootöö ümber korraldamisest eriolukorras.  Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus korraldatud veebiseminari “Kuidas distantsilt huvisid juhtida” saab järelvaadata  Hitsa Youtube kanalist.

Lisaks leiate ka slaidiesitluse siit: https://bit.ly/huvijuhtideveebiseminar

 

ENTK, idufirma Veriff jt partnerite koostöös valmis uudne noorsootöötaja kutseeksamite veebilahendus

02.04.2020

Noortelaagrid on alustanud ettevalmistusi, et olla valmis suvel laagrivahetusi korraldama, seega tuleb Eesti Noorsootöö Keskusel tagada piisava hulga kvalifitseeritud laagri juhatajate ja –kasvatajate olemasolu. Seoses eriolukorraga oli vajalik ümber korraldada laagrikoolituste ja osakutse eksamite korraldamine, kui see pole füüsiliselt võimalik ning siinkohal on erinevad organisatsioonid ulatanud noortevaldkonnale abikäe, nende hulgas Veriff, kelle virtuaalne isikutuvastus aitab kutseeksamit läbi viia virtuaalselt.

Loe täispikka teksti meie uudiste rubriigist.

 

Reet Kosti (SA Archimedes Noorteagentuuri juhataja) pöördumine noortevaldkonna poole “Meie eesmärgid on endised” 

02.04.2020

SA Archimedese noorteagentuuri (SANA) juhataja Reet Kost pöördub noorte ja noortemeelsete poole kirjaga, mida saate lähemalt lugeda SANA kodulehelt.

 

Eesti Noorsootöötajate Kogu liikmed arutasid uue olukorra väljakutseid ja võimalusi /järelvaadatav/

02.04.2020

31. märtsil 2020 toimus Eesti Noorsootöötajate Kogu (ENK) liikmetele kriisiolukorrateemaline Zoom’i koosolek, millest võttis üle 30 liikme. Arutati, millised on valitsuse poolt kehtestatud eriolukorraga kaasnevad väljakutsed noorsootöös ning milliseid lahendusi on noorsootöötajad juba praegu oma töö jätkamiseks kasutanud.

Loe edasi ning vaata nende kohtumise videosalvestust ENKi kodulehelt. 

 

KUTSE Hack the Crisis: Youth noorte häkatonile 6.-9.04.2020!

01.04.2020

Kellele? 14-19 aastastele noortele!

Millal? 6.-9. aprillil 2020

Kus? Oma kodus, metsas, maakodus – ole kasvõi voodis, sest ainus mida vajad on netiühendus ja telefon, tahvel või arvuti.

Noored on oodatud osalema!

Noorsootöötajatel palutakse levitada noortele infot ja võimalusel anda end üles mentorina, et noortele protsessis tuge pakkuda.

Enam infot: sündmuse Facebooki lehelt ning üleskutsest kolmes keeles.

Registreerida saab siin: https://bit.ly/hackthecrisisyouth

 

Tähelepanu huvijuhid ja kõik teised, kes teevad noorsootööd koolis! 

31.03.2020

2.aprillil kell 14.00-15.00 toimub HITSA veebiseminar “Kuidas distantsilt huvisid juhtida?”, kus uuritakse erinevaid võimalusi toetada koolikogukonda, teha koostööd õpilasesindustega ja toetada distantsõpet tervikuna just huvijuhi rollis. Veebikoolitusele registreerimise link: koolitus.edu.ee/training/3888 Loe rohkem nende Facebooki teatest siit.

 

Mida pakuvad noorteorganisatsioonid eriolukorra ajal? Tegevused ja üleskutsed noorteorganisatsioonidelt

31.03.2020

Eestis kehtestatud eriolukorra ajal on oluline jagada noortele infot võimaluste kohta, mida muutunud tingimustes pakutakse. Olgu selleks üleskutsed või veebinarid, mõtteharjutused või muud pakkumised – Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) koondab nüüdsest noorteorganisatsioonide poolt pakutud tegevused ühele lehele.

Leht on mõeldud kõikidele Eesti noortele, st osalemiseks ei pea olema noorteühenduse liige. Lehelt leiab infot  võimaluste kohta, millega sisustada enda aega karantiini perioodil ja see uueneb pidevalt.

Kui sinul kui lugejal tekib täiendav huvi mõne noorteorganisatsiooni vastu, siis täpsem info ja kontaktandmed on leitavad SIIN.

Loe täispikka uudist ENLi kodulehelt eriolukorra rubriigist.

 

50+ ideed koduseks nädalavahetuseks 

27.03.2020

Nädalavahetus seisab ees, #püsinkodus, aga mida seal teha? Noortele suunatud portaal Teeviit inspireerib 50 ideega, kuidas nädalavahetust kodust lahkumata sisustada. Nimekirjast leiab nii mõtteid uute hobide avastamiseks kui ka tegevusi kogu perele.

#püsinkodus ei tähenda, et noored peaksid maailma avastamisest ilma jääma. See on väljakutse teha harjumuspäraseid tegevusi uutmoodi ja nutikalt, mille jaoks noortevaldkonnas on mitmeid võimalusi! Aidakem noortel mõista, miks on praegu ülioluline väljaspool kodu ja pereringi füüsilist distantsi pidada ja aidakem noortel siiski leida nende jaoks nauditavaid tegevusvõimalusi!

Vaata siit: https://www.teeviit.ee/50-ideed-nadalavahetuseks/

 

Eesti Noorsootöötajate Kogu kutsub noorsootöötajaid virtuaalsele kohtumisele 31.märts kell 15.-17.00

27.03.2020

Eesti Noorsootöötajate Kogu üleskutse facebook`is:

🙋‍♀🙋‍♂Kutsume kõiki ENKi liikmeid virtuaalsele kohtumisele teisipäeval, 31. märtsil kell 15–17.
💬Arutame üheskoos, millised on valitsuse poolt kehtestatud eriolukorraga kaasnevad väljakutsed noorsootöös ning milliseid lahendusi on noorsootöötajad juba oma töö jätkamiseks kasutanud. Lisaks räägime, millist tuge noorsootöötajad järgmistel nädalatel ja kuudel võiks vajada ning milliseid võimalusi võiks töö jätkamiseks kasutada.

🤩Kohtumine on hea võimalus üksteist toetada ning inspireerida!💪

Kui soovid osaleda, siis registreeru siin:
https://bit.ly/ENK-videokoosolek. Vahetult enne kohtumist saadame Sulle kohtumise lingi. Kohtumine toimub Zoomi vahendusel.

 

Intervjuu: Edgar Schlümmer – noorsootööst ja huviringide seiskumisest

27.03.2020

Täna, 27.märts hommikul rääkis Edgar Sclümmer Kuku raadios noorsootööst ja huviringidest. Kuula intervjuud Kuku raadio podcastist.

 

Edgar Schlümmer: Noorsootöö jätkub virtuaalselt, kuid vajab meie kõigi tuge

26.03.2020

Viimase paari nädalaga on muutunud väga paljude inimeste töökorraldus. Lapsevanemad ja noored on leidnud end olukorrast, kus vanemal tuleb korraga olla kokk, õpetaja, huviringide juhendaja ning samal ajal jätkata oma päevatööga. Noorte jaoks on eriti keeruline olla lahus oma sõpradest, tulles samaaegselt toime muutunud õppekorraldusega ja leida alternatiive senistele hobidele. Ehk on nii mõnigi meist avastanud end mõtlemas või kogemas, mida tähendab olla noorsootöötaja, ja mõelnud, kust leida abi või tuge kiirelt ümber orienteerumiseks.

Noortevaldkond on alati olnud paindlik, sest teisiti polekski võimalik – kõik me ümber on pidevas muutumises, mistõttu on noorsootöötajad harjunud noortega töötades kohanema. Need oskused tulevad täna eriti kasuks, kui on olnud vaja kolida paljud tegevused veebi või digitaalseks, leida alternatiivseid lahendusi. Ja täpselt seda on meie tublid noortevaldkonna töötajad ja asutused, sealhulgas noortekeskused, noorteühingud, huviringide juhendajad ning huvikoolid, juba enamuses ka teinud. Olen näinud, kuidas Tallinnas, Valgas, Kuressaares ja mujal töötavad noortekeskused virtuaalselt, Viljandis toimetab distantsõppena muusikakool, Tartus ja teistes kohtades toimuvad virtuaalselt tantsuharjutused, Tartu Kalev levitab videotreeninguid, kunstikoolid annavad põnevaid väljakutseid õppimiseks ja jäädvustamiseks ning palju muid loomingulisi lahendusi, millest eeskuju võtta.

Me kõik, nii lapsevanemad kui ka omavalitsused, oleme keerulises olukorras. Lapsevanematel, kellel võimalik, palume olla kannatlikud ja mõistvad ning mitte loobuda ringitasude maksmisest, kui pere eelarve seda võimaldab. Kui on raskusi, siis soovitame otsida huvikooli või -ringiga kompromissi ning kindlasti küsida abi ka kohalikult omavalitsuselt. Palume ka kohalikel omavalitsustel jätkata noorsootöö toetamist, sealhulgas ümberkorralduste tegemisel. Paljude, eriti väiksemate teenuseosutajate jaoks (mis tegutsevad nii mittetulundusühingu või osaühinguna ja sõltuvad täielikult vanemate makstavast osalustasust) on praegune olukord ellujäämise küsimus. Tasub mõelda laiemalt – kui me täna teineteist ei toeta, ei pruugi paari kuu pärast osasid, seni iseenesestmõistetavana tundunud, teenuseid noortele enam olemas olla.

Võib olla, et eriolukorra esimesel nädalal kõik veel sajaprotsendiliselt ei sujunud, kuna ümber tuli orienteeruda kiiresti ja sisuliselt kõiges. Seisma ei ole noorsootöö siiski jäänud. Tegevuste korraldus on kriisiperioodil jätkuvalt muutumas, otsimas aina uusi vorme ja loodame, et muutustega tulevad kaasa nii noored kui lapsevanemad. Sealjuures julgustame kõiki lapsevanemaid kontakteeruma kohalike noorsootöötajate ja huvitegevuse juhendajatega, kes saavad olla abiks praktiliste nippide ja ideedega noorte vaba aja sisustamisel. Noortevaldkonna inimesed ja asutused – andke endast kohalikele otsustajatele märku, et nad oleksid kursis teie tegevuste, murede ja rõõmudega. Kasulike nippe leiab ka Eesti Noorsootöö Keskuse erilehelt https://entk.ee/noortevaldkonnale-eriolukorras/. Kindlasti on abiks ja tasub tutvuda ka noortevaldkonna eriolukorra juhistega, mis on avaldatud Haridus- Ja Teadusministeeriumi kodulehel https://www.hm.ee/sites/default/files/htm_juhised_noortevaldkonnas_22.03.20.pdf

Peamine – olgem oma noorte ja laste jaoks olemas. Märgakem neid, kes vajavad täna tuge enamgi kui varem. Julgustagem neid, kes on kestval kriisiajal algatamas uusi tegevusi, mis toetab eakaaslasi ja sedakaudu kogukonda tervikuna.

 

Kuidas rääkida noortega koroonaviiruse ohtlikkusest? 10 soovitust Haridus- ja Teadusministeeriumilt

26.03.2020

Panime kokku 10 soovitust õpetajale, lapsevanemale ja noorsootöötajale, kuidas rääkida noortega koroonaviiruse ohtlikkusest

 1. Uuri, mida noored viiruse kohta juba teavad. Lase neil rääkida mõtetest ning tunnetest, mis sellega seoses tekivad, täpsusta vajadusel fakte ja korrigeeri riskide kohta käivaid väärarvamusi.
 2. Paku juurde informatsiooni, selgita, kust sinu info pärineb ja millised on usaldusväärsed allikad info hankimiseks (Terviseamet, Maailma Terviseorganisatsioon, teadlaste ja arstide sõnavõtud jms). Suuna noori võimalusel jälgima ka Facebookis neile mõeldud kanalit Teeviit, kus vahendatakse viiruse kohta käivat ametlikku infot ja nõuandeid.
 3. Ära koorma noori infoga üle. Jäta võimalus infot juurde küsida. Võta päevakajalisi sündmusi jälgides viirusega seonduvad uued teemad ja vaatenurgad regulaarselt jutuks. Viiruse kohta saadakse igapäevaselt teada uusi fakte, mis aitavad selle käitumist mõista ja end paremini kaitsta.
 4. Uurige viiruse kohta koos midagi uut juurde (nt kuidas inimese keha viirustega võitleb ning millele viitavad haiguse sümptomid, kuidas viirused meid haigeks teevad ning mida me saame teha, et haigestumise riski vähendada).
 5. Selgita lihtsalt ja toetu faktidele, mitte emotsioonidele ega arvamustele.
 6. Ole rääkides tõsine ja veenev. Väldi hirmutamist ja ähvardamist – palju mõjusam on suunata noori tõeste faktide kaudu olukorda mõistma ja sellele vastavalt käituma.
 7. Juhi noorte tähelepanu mõtlematu käitumise tagajärgedele. Nakatudes seavad nad ohtu mitte ainult enda, vaid ka oma lähedaste tervise.
 8. Selgita, et viirus ei ole seotud vaid ühe riigi või inimrühmaga – viirus ohustab kõiki vanusest sõltumata.
 9. Palu noortel pakkuda ise lahendusi vaba aja veetmiseks. Näiteks virtuaalse noorsootöö tegevused – mõtteid leiad Eesti Noorsootöö Keskuse veebilehelt jaotusest „Noortevaldkonnale eriolukorras“. Sotsiaalmeedias tegutsedes kasutage teemaviidet #püsikodus.
 10. Selgita, et viiruse leviku tõkestamiseks peab vältima nii avalikke kogunemisi kui ka kohtumisi sõpradega.

Avalikus kohas peab rangelt järgima 2 + 2 põhimõtet: liikuda tohib kas üksi või kahekesi ning teiste inimestega tuleb hoida vähemalt 2-meetrist vahet.

Kõige värskema info ning vastused korduma kippuvate küsimustele leiate Haridus- ja Teadusministeeriumi ja eriolukorra veebist.

Ministeerium on valmis vastama täiendavatele küsimustele ☎️ 56 900 340 ja 56 900 353,  📧 info@hm.ee

Juhiseid ja soovitusi eriolukorras käitumiseks saab infotelefonilt ☎️1247

 

Eesti ja teiste riikide parimad näited rahvusvahelisel veebinaril „Q&A Live on Online Youth Work“ 

25.03.2020

25.03. toimus rahvusvahelisele noorsootöö kogukonnale suunatud „Q&A Live on Online Youth Work“, et toetada nutika noorsootöö alast teadlikkust ja heade praktikate levikut ajal, mil kogu Euroopa noortevaldkond suundub kriisioludes üha enam digilahendustele.

Live’il osales üle 300 noorsootöötaja üle kogu Euroopa, sh Eesti noorsootöötajad avatud noortekeskustest, kohalikest omavalitsustest jne.

Arutleti tänaste noorte vajaduste üle, jagati näiteid erinevatest digilahendustest ja -keskkondadest, tõstatati küsimusi mängueetika, autoriõiguste jm kohta, mis praktilises noorsootöös esile on kerkinud.

Ülly Enn ja Kati Nõlvak Eesti Noorsootöö Keskusest jagasid Eesti seniseid kogemusi noortevaldkonnale suunatud tugimeetmetest ja -tegevustest eriolukorras (sh näiteid riigi tasandi kommunikatsioonistrateegiast ja toest Haridus- ja Teadusministeeriumi juhiste, erilehe „Noortevaldkonnale eriolukorras“, jm kaudu), aga ka praktilisi näiteid. Aktiivset huvi leidis näiteks Pärnu Raeküla Vanakooli Keskuse virtuaalne noortekeskus noorte seas popis Roblox keskkonnas.

Live-stream on järelvaadatav ning kõik küsimused ja vastused on näha sündmuse arutelu all.

 

Kokkuvõte Haridus- ja Teadusministeeriumi kohtumisest noortevaldkonna katus- ja esindusorganisatsioonidega 19.03.2020

25.03.2020

Kohtumine toimus veebikeskkonnas Zoom ning sellest võtsid osa järgmiste organisatsioonide esindajad (kokku 42 osalejat): Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakond, Eesti Noorsootöö Keskus, Eesti Teadushuvihariduse Liit, Eesti Tantsuhuvihariduse Liit, Eesti Huvikoolide Liit, Eesti Muusikakoolide Liit, Eesti Kunstikoolide Liit, Eesti Erahuvikoolide Liit, Eesti Noorsootöötajate Kogu, Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Skautide Ühing, Eesti 4 H, Kaitseliit, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus ja Eesti Õpilasesinduste Liit.

Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kokku kutsutud kohtumise eesmärgiks oli kaardistada hetkeolukord eriolukorra mõjudest noortevaldkonnale, vahetada mõtteid ja infot oludes, kus organisatsioonid ja nende liikmeskond on oma tegevused ümber korraldanud ja kaardistada teemad, millega on vajalik edasi minna. Eesti Noorsootöö Keskus on loonud erilehe Noortevaldkonnale eriolukorras, kuhu koondub vajalik ja ajakohane info valdkonnas toimuvast: https://entk.ee/noortevaldkonnale-eriolukorras/

Tegemist oli esimese aruteluga, et saada ülevaade hetkeolukorrast. Kohtumise fookuses ei olnud kõikidele väljakutsetele kohene lahenduste leidmine.

Olenemata sellest, 16. märtsist alates kehtib riigis eriolukord, ei ole noortevaldkonna tegevused peatunud. Nii noortevaldkonna katus- ja esindusorganisatsioonid kui ka valdav osa nende liikmetest ja valdkondlikest organisatsioonidest on oma tegevused ümberkorraldanud lähtudes muutunud oludest ning noortele pakutakse ka uutes oludes põnevaid noorsootöö tegevusi.

 

Noppeid noortevaldkonna organisatsioonide parimatest praktikatest:

 • Eesti Skautide Ühing pakub noortele erinevaid väljakutseid. Hetkel on käimas igavuse peletamiseks toas onni ehitamise väljakutse, mille kohta leiab infot siit.
 • Kohtumisel tõsteti positiivses valguses esile Pärnu Linnavalitsust,, kes on otsustanud säilitada nii noortevaldkonna töötajate palgad (sh. huvikooli õpetajate omad) kui loobunud õppemaksude kogunemisest eriolukorra perioodil.
 • Huvikooli õpetajad on loonud omavahel messangeri gruppe, milles jätkavad omavahelist infovahetust ning jagavad häid soovitusi/mõtteid.
 • Kaitseliit on elustamas virtuaalmatkamise meetodit ning esitab väljakutseid oma liikmeskonnale.
 • Eesti Tantsuhuvihariduse Liidu liikmed ja tantsu valdkonna organisatsioonid on tegevusi ümberkorraldanud e-õppe formaati. Vastavad koondatud materjalid leiab siit. 
 • Eesti Noorsootöötajate Kogu (edaspidi ENK) peab plaane üldkogu koosoleku korraldamiseks kasutades selleks digitaalseid vahendeid. Soovitusi virtuaalse üldkoosoleku korraldamiseks leiab siit.  ENK tõstis esile, et eriolukord loob uusi võimalusi noorsootöötaja (elu)kutse tutvustamiseks, sest lapsevanematel on huvi, mida noorsootöötaja täpsemalt teeb.
 • Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus on läbi viinud nutika noorsootöö osaluskohviku, millest võttis osa 125 inimest. Kohtumisel said kogemusi jagada avatud noortekeskuste noorsootöötajad. Noorte Tugila spetsialistid on töö ümber korraldanud ning jätkavad NEET-noorte toetamist virtuaalsete kanalite kaudu.
 • Rahvusvahelised vabatahtlikud on täna sundpuhkusel või tegelevad sotsiaalmeediakanalites sündmuste, fotojahtide jmt. ettevalmistamisega.
 • Eesti Koolispordi Liit tõstis esile, et eriolukord on pannud perekondi otsima nutikaid liikumislahendusi. Organisatsiooni kodulehel on kättesaadav interaktiivne õppeprogramm, mis sisaldab tegevusi, mida noored saavad iseseisvalt teha. Kogutakse ka kevadisi tervise kilomeetreid ning tehakse koostööd My Fitnessiga.
 • Noorte osaluskogud tegutsevad aktiivselt edasi olenemata eriolukorrast.
 • Noorteorganisatsioon Eesti 4H jätkab väljakutsete tegemist nii lapsevanematele kui noortele ning neid saab jälgida siit.

 

Kokkuvõtteks:

 • Noortevaldkonna organisatsioonid on täheldanud, et mõneti on eriolukord noortele kaasa toonud isegi õppekoormuse tõusu ning varasemast veel rohkem kooliga seotud ülesandeid. Seetõttu on väga oluline tähelepanu pöörata ka positiivsete arendavate tegevuste elluviimisele ja noorte huvide toetamisele, kuid ka puhkuse võimaldamisele noortele.
 • Noorte teadlikkus eriolukorraga seotud turvalisest käitumisest (kontaktide vältimine) vajab tõstmist. Teadlikkuse tõstmiseks tuleb planeerida täiendavaid kommunikatsioonitegevusi.
 • Oluline on tähelepanu pöörata, et noorte enda vaated eriolukorras ei jääks tahaplaanile ka kohalikul tasandil. Noorte endi seisukohad ja võimalikud lahendused eriolukorras tuleb paremini pildile saada.
 • Tunti muret, et on etteaimamatu, kui kaua eriolukord kestab, mistõttu väljendati seisukohta, et sügisel võib tekkida sündmuste korraldamisest üleküllus (paljud organisatsioonid on planeeritud tegevused edasi lükanud).
 • Täiendavat tähelepanu tuleb pöörata muukeelse elanikkonna (sh. noorte) informeerimisele eriolukorrast. Esindusühingud peaksid pöörama täiendavat tähelepanu sellele, et ka nende poolt jagatav informatsioon ja tegevused jõuaksid muukeelse elanikkonnani.
 • Täiendavat tähelepanu vajavad ka noored, kelle jaoks on kodu viimane koht, kuhu nad soovivad minna. KOVid on andnud tagasisidet, et neil pole infot abivajavatest noortest ning nendest teavitamine vajab täiendavat tuge.
 • Erahuvikoole puudutavad küsimused vajavad kirjeldatud väljakutsete kontekstis kiiremini tähelepanu. Alates 16. märtsist on tegevused ümberkorraldatud distantsõppe formaati. Õpe ei ole peatunud (kuigi teenuse osutamise viis ning sisu võib tavapärasest erineda) ning sellest tulenevalt võiks lapsevanemaid üleskutsuda jätkata teenuse eest tasumisega. Kriitiline on olukord seoses õppemaksude laekumise rütmi jätkumisega. Valmistuda tuleb selleks, et aprilli keskpaigas võib alles olla kriisi tipphetk.
 • Tõsteti esile, et noortevaldkonna töötajate sotsiaalsed garantiid vajavad kaitsmist ning vajalik oleks see, et riik kaaluks näiteks sotsiaalmaksu osa katmist töötajate tööjõukuludest. Oodatakse väga ka kriisikulude fondi, mis võimaldaks katta kriitilisi kulusid (näiteks ruumide rent). (Era)huvikoolide jätkusuutlikkus on eriolukorras tõsiseks väljakutseks.
 • Eesti Noorsootöö Keskus tõi välja, et olenemata eriolukorrast tuleb kohalikul omavalitsusel realiseerida riikliku huvihariduse ja –tegevuse toetuse vahendid ning toetada keerulistes oludes teenusepakkujaid.
 • HTM on ette valmistamas juhiseid noortevaldkonnale. Läbivalt tuleb arvesse võtta, et eriolukord on kestnud alles lühikest aega ning väljakutseid võib jooksvalt juurde tekkida. Juhistes paluti tähelepanu pöörata sellele, et selleks kajastuks ka juhised riikliku huvihariduse ja –tegevuse toetusega seotud kulude väljamaksmise mitte peatamiseks.
 • HTM informeeris võimalusest esitada ideid Salto Growth Camp EMERGE, et startupid saaksid avaliku sektori kriisiga seotud probleemidele kiirkorras lahendusi ehitada. Kiirendi toimub 6.-10.04. Täpsemalt on info leitav siit: https://salto.co/growth-camp-emerge.
 • Järgmine korraline kohtumine noortevaldkonna partneritele toimub vastavalt võimalustele kahe nädala pärast.

 

SomeCamp EU taaskohtumisel (24.03) jagati häid näiteid, kuidas eriolukorras noorsootöö teenuseid pakkuda

24.03.2020

9.-11.12.2019 Tallinnas toimunud rahvusvahelise koolituse SomeCamp EU ühe järeltegevusena oli Eesti osalejate taaskohtumine kokku lepitud juba koolituse käigus, et vaadata üheskoos tagasi Eesti osalejate koolituskogemusele ning arutada koostöövõimalusi nutika noorsootöö edasiseks arendamiseks. Paraku on tänane eriolukord tinginud kiired ümberkorraldused ka noorsootöös  ning osalejatega üheskoos tõdesime, et SomeCamp EU kogemus ja kontaktid on selleks andnud nii üldist mõtteainet kui konkreetseid tööriistu ja ideid, mida suuremal ja vähemal määral ka juba rakendatakse. Mõned näited:

 • Kasutada rohkem e-spordi võimalusi. Näiteks on Raeküla Vanakooli Keskuse avatud noortekeskus ehitanud Robloxi keskkonda, mida noored juba aktiivselt kasutavad, noortekeskuse virtuaalse koopia ning noortega on kokkulepitud ajad, millal ühiselt virtuaalses noortekeskuses kohtutakse. Vaata siit virtuaalse keskuse lühikest videotuuri.
 • Tallinna avatud noortekeskused on oma tegevused veebi,näiteks toimuvad virtuaalsed kokanduse kui ka kitarriõpperingid, sh välisvabatahtlike aktiivsel toel Tallinna Spordi ja Noorsooamet andis välja ka juhendmaterjali, kuidas alustada online noorsootööd.
 • Saaremaa avatud noortekeskus Noortejaam oli üks esimesi, kes viis noortekeskuse virtuaalseks, käivitades E-Noortejaama Discordi Samuti planeeritakse kasutusele võtta mänguplatvormi Scoove. Nende kogemus näitab, et küsimus ei ole aga kaugeltki ainult virtuaalse keskkonna käivitamises, vaid ka selles, kuidas toetada noori digilahendustes osalema õppimisel ja nendega harjumisel, eriti praeguses olukorras, kus noortel on suur pinge ja koormus ka seoses distantsõppega. Samuti, kui noortel ei ole  harjumust virtuaalsetes keskkondades noorsootöötajaga suhelda, siis on nendega raskem kontakti luua.
 • Ka Tõrvas toimetavad avatud noorsootöös tegevad noorsootöötajad virtuaalselt ning noorsootöötaja Kertu Reva on teinud ägeda visuaali 6 lihtsa reegli kohta, kuidas praegu toimida #püsikodus
 • Eesti Noorsootöötajate Kogu (ENK) esindaja jagas noorteühingute koolituskeskkonda: https://bemore.community/. Ta tõi välja, et senisest enam võiks rakendada ka online häkatonide formaati nutika noorsootöö lahenduste välja töötamiseks. 24-26.08.2020 korraldab ENK nutika noorsootöö teemale pühendatud suvekooli noorsootöötajatele (info selle kohta järgneb lähikuudel).
 • Väike-Maarja noortekeskus tõi välja, et nende keskust külastavad enamasti algklasside ealised noored, kellel ei ole enamasti kodus võimalust interneti kasutamiseks (sh on noored varasemalt kasutanud E-Kooli noortekeskuses) ja kes on praegu eriti keerulises olukorras. Nii ei tööta nende noorte puhul ka digilahenduste kaudu kaasamine. Noortekeskus on aktiivselt ühenduses kohaliku noortevolikoguga, et ka nende kaudu olla kursis, kuidas noortel läheb ja millist tuge vajatakse.
 • Noorsootöötajad pakuvad praegu lisatuge koolidele, õpiabi noortele ning on aktiivselt kaasatud noorte monitoorimisel avalikes kohtades, suunates noori püsima kodus ja hoiduma lähikontaktidest väljaspool pereringi.
 • ENTK jagas infot loodud erilehe „Noortevaldkonnale eriolukorras“ kohta, samuti selle kohta, et Haridus- ja Teadusministeerium on koostanud juhised kohalikele omavalitsustele, vanematele, noortele, huvikoolidele ja ANKidele, millele ja kuidas eriolukorras tähelepanu pöörata, paludes abi info viimisel noorsootöötajateni võimalikult laialt.

Kohtumisel arutati ka, millised on vajadused nutika noorsootöö edasiseks arendamiseks Eestis, sh vajadust korraldada 2020. a teisel poolaastal Eesti noorsootöötajaskonnale suunatud nutika noorsootöö ja digipädevuste alane koolitusüritus.

Kohtumisel osalesid Väike-Maarja noortekeskuse, Pernova Hariduskeskuse, Raeküla Vanakooli Keskuse avatud noortekeskuse, Eesti Noorsootöötajate Kogu, Tallinna Spordi ja Noorsooameti, Kuressaare avatud noortekeskuse Noortejaama, Tõrva avatud noortekeskuse ja Eesti Noorsootöö Keskuse esindajad.

Taustaks:

SomeCamp EU sündmusest saab  ülevaate sündmuse kodulehelt www.somecamp.eu ja artiklist: https://entk.ee/digilahendused-noorsootoos-somecamp-eu-andis-platvormi-loovuseks/

 

Edgar Schlümmeri (ENTK direktor) pöördumine omavalitsusjuhtide poole noorsootöö korralduse teemal

24.03.2020

Hea omavalitsuse juht!

Oleme teinud koos aastaid tööd selle nimel, et meie noortel oleks erinevaid võimalusi noorsootöös, sh huvihariduses ja –tegevuses osalemiseks ja oma iseseisva elu alustamiseks. Tänases erakordses olukorras peame leidma viise nende võimaluste säilitamiseks ning toetama jätkuvalt nii noori kui  noortega töötavaid inimesi, asutusi, organisatsioone, sest meie tänased otsused mõjutavad neid pikemaks ajaks.

Keeruline on kõigil, kuid paljud teist jätkavad noorte arengu nimel tööd, toetades nii asutusi kui lapsevanemaid. Tänan teid väga sellise tegutsemise eest noorte heaks! Siiski on eelmisest nädalast ka teistsuguseid näiteid, kus  kümneid noorsootöö teenuste pakkujaid on teavitatud ühemõtteliselt toetuse maksmise lõpetamisest. On näiteid, et osa lapsevanematest ja  ka kohalikest omavalitsustest on asunud teenusepakkujatega lepinguid üles ütlema, sest tegevuste pakkumine ei jätku harjumuspärasel kujul. Erahuvikoolidele, noortekeskustele, ühingutele ja mitmetele huviringidele võib lapsevanemate toetuse ärajäämine või omavalitsuse vähene toetus tähendada tegevuste lõpetamist ja noorele oluliste võimaluste kadumist jäädavalt.

Seadus paneb kohalikele omavalitsustele kohustuse noorsootööd korraldada ja on väga tähtis, et linnad ja vallad jätkaks selle kohustuse täitmist ka eriolukorras. Seejuures on jätkumas tugi riigi poolt huvitegevuse ja -hariduse lisarahastuse näol. Omavalitsus saab toetust eesmärgipäraselt kasutades suurendada tegevuste toimimist distantsilt tagades sellega võimaluste kättesaadavuse ja mitmekesisuse noorte jaoks.

Oluline on hoida noortevaldkonna asutuste töötajad tööl ning toetada neid töö ümberkorraldamisel. Näiteks saab kompenseerida vahendite toimetamist kodudesse või kulutusi veebikeskkondadele, litsentsidele, et pakkuda huviõpet ja noorsootöötegevusi digitaalsete lahenduste kaudu. Noortega töötavad inimesed oskavad ja on valmis leidma uusi vorme noorsootöö ja huvihariduse pakkumiseks ka distantsilt. Sellekohaseid sisukaid näiteid on tulnud üle Eesti mitmeid. Eesti Noorsootöö keskuse poolt otsime täiendavaid võimalusi noorsootöö toetamiseks nii koostöö, heade näidete kui ka seniste rahastamisvõimaluste  kohandamise näol.

Tänane eriolukord on seadnud keerukasse olukorda need noored, kelle kodune olukord on pingeline ja kellel pole turvalist kohta, kus olla. Toetades, julgustades ja võimaldades noorsootöötajatel teha oma tööd distantsilt edasi, saavad erinevad kohaliku omavalitsuse poolt pakutavad tugitegevused jõuda õigel ajal abivajava nooreni. Noorsootöötaja on ühenduslüli noore ja erinevate tugisüsteemide vahel. Noorsootöötaja saab suhelda noorega vabamalt, ta on õppinud ja harjunud märkama olulisi nüansse ning saab toetada noore toimetulekut vaimselt ja vajadusel teavitada kooli või sotsiaaltöötaja võimalikest kitsaskohtadest.

Ka kriisi ajal on oluline märgata ja arvestada, mida noored ise vajavad, soovivad ning arvavad. Kindlasti on oluline toetada ka noortevolikogude (kaug)töö jätkamist ning küsida ja arvestada noorte ettepanekuid kriisiolukorra lahendamiseks nii KOVis, koolis kui noorsootöös.

Eesti Noorsootöö Keskus on Teile toeks:

 • Eriolukorra infot ja häid näiteid koondame oma veebilehel „Noortevaldkonnale eriolukorras“: https://entk.ee/noortevaldkonnale-eriolukorras/
 • Veebipõhise tegutsemise jm nutika noorsootöö küsimuste korral aitab Ülly Enn, enn@entk.ee
 • Huvihariduse ja -tegevuse, Varaait ja avatud noortekeskuste konkursi rahastuse küsimustes on jätkuvalt kontaktiks Kaire Soomets, soomets@entk.ee
 • Laagrite küsimuses saate olemasolevat infot ja küsimusi esitada Birgit Villumile, villum@entk.ee
 • Malevate osas saate infot ja küsimusi esitada Kerli Kängseppale, kangsepp@entk.ee
 • NEET noorte Tugila teenuse korraldamiseks on meie partneriks Eesti ANK
 • Noorsootöötajate kutse taotlemisel on toeks Eilika Mätas, matas@entk.ee
 • Noorte osaluskogude toetamisel on meie partneriks Eesti Noorteühenduste Liit
 • Oma noori saate nende jaoks olulise info juurde suunata läbi teeviit.ee portaali

Samuti olen ka ise heameelega toeks mistahes üldisemates küsimustes Teie noorsootöö korraldamisel.

 

Jõudu ja püsige terved!

Edgar Schlümmer

Direktor

Eesti Noorsootöö Keskus

www.entk.ee | fb.com/eestinoorsootookeskus

 

Rahvastikuministri palvel edastame infot vabatahtlikele ja vabaühendustele

24.03.2020

 • Asjakohast ja pidevalt uuenevat infot saab Vabariigi Valitsuse lehelt aadressil: https://www.valitsus.ee/et/eriolukord#KKK.
 • Samuti saab juhiseid ja soovitusi eriolukorras käitumiseks Häirekeskuse infotelefonilt 1247, kus aitavad küsimustele vastata lisaks Häirekeskuse töötajatele ka siseturvalisuse valdkonna koolitatud vabatahtlikud.
 • Lisaks tõlgitakse kõik valitsuse ja ametkondade pressiteated jõudumööda nii vene kui ka inglise keelde, et info kõigile eestimaalastele arusaadav oleks.
 • Soovitan jälgida ning jagada Vabatahtlike Väravat aadressil www.vabatahtlikud.ee, kuhu Kodukant on koostanud juhised abistamiseks nii kogukondadele kui vabatahtlikele. Juhised on nüüdseks saadaval ka inglise keeles ning peagi lisatakse juhised ka vene keeles.
 • Samuti soovitan pilku peal hoida Hea Kodanik portaalil www.heakodanik.ee, kuhu Vabaühenduste Liit on lisanud juhised näiteks kulude abikõlblikkuses eriolukorras ning ka näpunäited, kuidas olla hea kodanik halval ajal.

Vabatahtlik tegevus ning abistamine

Kriisiaeg aktiveerib inimlikud tunded ja soovi hädasolijaid aidata. See on tunnistuseks meie kodanikuühiskonna tugevusest ja inimeste aktiivsusest. Samal ajal panen südamele, et kõige olulisem on praegu hoolitseda enda ja oma lähedaste tervise eest. Inimestel tuleks ennekõike püsida kodus ja vältida liigseid inimkontakte, et tõkestada koroonaviiruse kiiret levikut ning vältida olukorda, kus võidakse kasu asemel teadmatult rohkem kahju tekitada. Tekkinud olukorras ei tohi ära unustada, et Eestis on eriolukord ja koroonaviirus on kiiresti nakkav!

Vabatahtliku tegevuse üleskutsete puhul tuleb säilitada selge pea ja olla kindel, et üleskutse eesmärk, vahendaja ja üleskutsuja on usaldusväärsed, et tõkestada viiruse kiiret levikut ja kaitsta end kelmuste ning pahalaste eest.

Oluline on, et levitaksime üheskoos infot ametlike kontrollitud infot edastavate kanalite kohta. Jälgida tuleks ametlikke kutseid ja kasutada usaldusväärseid kanaleid vabatahtliku tegevuse osas, milleks on:

 1. Kui soovitakse pakkuda abi organisatsioonidele vabatahtlikuna või vajatakse tuge vabatahtlikuna tegutsemiseks, soovitage kasutada Vabatahtlike Väravat aadressil vabatahtlikud.eeLisaks juhistele leiab väravast koondinfot vabatahtliku tegevuse kohta. Portaali haldab Eesti Külaliikumine Kodukant.
 2. Inimeselt inimesele abivajaduse või abipakkumise saab kirja panna kogukondaitab.eekeskkonnas, mille puhul on tegu abivajajate ja vabatahtlike kokkuviimise platvormiga. Tegemist on häkatoni „Hack the Crisis“ raames valminud lahendusega mida haldab idufirma Zelos.
 3. Kui riigile soovib abi pakkuda ettevõtja või eriväljaõppega spetsialist, soovitage kasutada portaali eesti.ee/pakunabi. Tegemist on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Riigi Infosüsteemi Ametiga koostöös loodud portaaliga, kuhu kogutakse kokku nende ettevõtete andmed, kes soovivad kriisiolukorras riigile abi pakkuda.

 

Töötamine ja ettevõtlus

Kindlasti on teie võrgustikes ka neid, kes soovivad aga vähenenud töökoormuse ajal ajutist lisatööd teha. Nemad saavad vajalikku infot Töötukassa lehelt https://www.onlineexpo.com/ee/ajutised-tookohad/.

Meile teadaolevalt laieneb Eesti Töötukassa pakutav tööturuteenus vähenenud töötasu toetamiseks ka MTÜ-dele ja SA-dele võrdselt äriettevõtetega, kui nad kvalifitseeruvad kolmest tingimusest kahele. Tööturuteenus ei laiene aga FIE-dele ega võlaõigusseaduse alusel töötavatele inimestele. Juhul, kui teil tekib selle meetme osas muresid või teil on ettepanekuid selle meetme valguses kodanikuühenduste või usuliste ühenduste kontekstis, saatke need palun EKAK ühiskomisjoni listi ja me üritame leida nendele koos Sotsiaalministeeriumiga lahenduse.

Koostöös Maakondlike Arenduskeskuste võrgustikuga on Saaremaa Turunduskoja eestvedamisel valminud www.kriisiabikeskus.ee online platvorm Eesti ettevõtete probleemide kaardistamiseks. Maakondlike Arenduskeskuste võrgustiku poolt pakutav platvorm on abivahend Eesti ettevõtetele ja tulu teenivatele vabaühendustele, kes on saanud majanduslikku kahju COVID-19 viirusepuhangu tagajärjel ning kes vajavad tuge majandusliku jätkusuutlikkuse tagamiseks kriisiolukorras.

Lõpetuseks tuletan meelde vajadust hoiduda suuremate eraeluliste kogunemiste korraldamisest. Igapäevase töö tegemiseks palun võimaldage oma töötajatele ja vabatahtlikele kodukontoris töötamise võimalust ning kasutada kohtumiste asemel e-kirja ja e-koosolekute võimalusi. E-koosolekute efektiivseks pidamiseks saab kasutada Zoom keskkonda: https://www.speaksmart.ee/teenused/avalikud-koolitused/tasuta-juhis-zoomi-kasutamine-e-koosolekuks.

 

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse “Nutika noorsootöö kogemuskohvik” 17.03

18.03.2020

17. märtsil korraldas Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus (EANK) oma liikmetele virtuaalse “Nutika noorsootöö kogemuskohviku” Zoom keskkonnas. Osales kokku 125 inimest, avatud noortekeskuste esindajad, EANK-i esindajad. Eesti Noorsootöö Keskuse poolt osales kogemuskohvikus nutika noorsootöö suunajuht Ülly Enn.

Kogemuskohviku eesmärgiks oli arutada avatud noorsootöö võimalikke ümberkorraldusi praeguse eriolukorra tingimustes, jagada kogemusi ja häid näiteid nutikatest lahendustest, kuna selleks on hetkel terav vajadus. Eesti Noorsootöö Keskus on avanud erilehe “Noortevaldkonnale eriolukorras” ja kutsub noortevaldkonna kolleege jagama aktiivselt oma kogemusi ja lahendusi sotsiaalmeedias, lisades teemaviite #nutinoorsootöö.

Merlis Pajustik EANK-st jagas alustuseks mõned omapoolsed soovitused:

 1. Tehke võimalikult lihtsaid asju. Noortel on praegu isegi keeruline, neil on koolist kodutööd jpm, neil on vaja harjuda uue olukorraga üldiselt.
 2. Kõige olulisem on noorte kaasamine (publiku aktiivne kaasamine on ka suunamudijate edu fenomen!). Sotsiaalmeedias saab seda teha näiteks läbi lihtsate küsitluste (Kas Sa tead kedagi, kes on praegu välismaal ja ei pääse Eestisse tagasi? vms olukorda peegeldavat); kutsuda neid üle meemidena oma arvamusi jagama; teha Live’i.
 3. Hoidke oma sotsiaalmeediakanalid aktiivselt töös. Lühikesed postitused, mitte väga pika ajalise vahega, kommenteerige noortelt laekuvaid reaktsioone jms.

Merlis Pajustik rõhutas EANK-i lootust, et need lahendused, mis tänases eriolukorras uudsena käivituvad, saavad jätkuda ka olukorra normaliseerudes ja annavad uue hoo nutika noorsootöö edasistele arengutele avatud noorsootöös laiemalt.

Osalejatelt uuriti Mentimeter küsitluse vahendusel:

 1. Mida noored soovivad teha läbi digivahendite?
 2. Mida Sina soovitad teistel noorsootöötajatel teha koos noortega läbi digivahendite?
 3. Mis oskustest või teadmistest on Sul praegu puudu, et oma ideid ellu viia?

Vastustest saab ülevaate siin

Kogemuskohviku keskmes oli aktiivne osalejatevaheline arutelu, milles:

 • rõhutati vajadust toetada noori praegu õppimisega toimetulekul, harjumisel uue õpiolukorraga; samuti mõelda;
 • jagati kogemusi NEET-noorte kaasamisel ja nõustamisel praeguses eriolukorras;
 • arutleti selle üle, kuidas motiveerida noori hoidma füüsilist distantsi ja mitte kogunema sõpradega, mis on noorte jaoks suur väljakutse;
 • vahetati infot kohaliku omavalitsuse tasandi suunistest (näiteks Tallinna Spordi- ja Noorsooamet on avaldanud soovitused noortekeskustele töö korraldamiseks online;
 • jagati häid näiteid konkreetsetest digilahendustest/meetoditest, mida praegu juba noortekeskused rakendavad (sh näiteks seiklusmäng “Vastuluure”, kus noored osalevad nii, et nad ei tohi üksteist füüsiliselt näha ega kokku puutuda – see tekitab noortes väga suurt elevust ja on hea õpikogemus,et teadvustada vajadust hoida distantsi; Pärnus korraldati möödunud nädalavahetusel online vestlusring kohalike noortega noorte osaluse teemadel; noorsootöötajate online nõustamised jm).

Osalejad väljendasid huvi jätkata aktiivselt kogemuste ja info vahetust ning EANK-i esindaja Heidi Paabort kinnitas, et EANK on valmis korraldama oma liikmetele uue kogemuskohviku juba nädala pärast.

 

Ülly Enn (ENTK nutika noorsootöö juht): Kuidas noorte jaoks uuel ajajärgul olemas olla? 

17.03.2020

Meil on uus olukord. Eestis, maailmas, võib isegi tunduda, et kõikjal ja kõiges. Noortevaldkonna vaatest on nüüd sealhulgas teistmoodi see, et noored ei saa enam minna kooli, noortekeskusesse ja huviringi. Vähemasti mitte sellisel moel, mis on neile juba tuttav, armsaks saanud ja tähtis.

Kuidas noor selles tänases olukorras end tunneb ja kuidas ta hakkama saab? Ma julgen öelda, et see on põhiküsimus meile, kes me tegutseme noorte heaks. Kuid selles mõttes ei ole olukord meie jaoks sugugi uus. Noorsootöö tuumaks on hea kontakt ja usaldusväärne suhe noorega, tema vajadustest ja huvidest lähtumine ning me vajame jätkuvalt parimaid lahendusi selleks, et seda usaldusväärset head suhet hoida. Hoida noorega kontakti ja pakkuda talle tuge olukorras, kus me ei saa enam noorteka kott-toolil või näiteringis maailmamuresid üksipulgi lahti harutada või ühise lühimatkaga stressi maandada. Hea kolleeg, kuidas me saaksime seda praegu kõige paremini teha?

Näiteks Tartu Noorsootöö Keskus on kutsunud noori üles kontakteeruma noorsootöötajatega läbi sotsiaalmeedia kanalite, öeldes selgelt välja: „Nad on teie jaoks olemas ka siis, kui keskused on kinni. Ühtlasi jälgi meie keskuste Instagrame, et saada osa nutimaailma vahendusel põnevatest tegevustest ja väljakutsetest“. Mida veel saaks teha? Kuulutada, et jätkame tööd Google Hangouts Meet, Zoom’i või muude digilahenduste kaudu nüüd hoopis kindlatel aegadel videokohtumistena? (Muide, SpeakSmart on avaldanud väga hea eestikeelse videojuhendi „Zoomi kasutamine e-koosolekuks“). Seada noortekeskuse sotsiaalmeedias sisse online tugi, kus noorsootöötajad nö valveaegu teevad ja noortega sel moel kontaktis hoidmise sisse seavad? Või hoogustada tuge noortelt noortele  lühivideote konkursi, Instagram Live või mõne muu nutilahenduse kaudu, mida noored juba aktiivselt kasutavad? Meie sammud peavad igal juhul eeskätt lähtuma sellest, mida noored praegu kõige enam vajavad.

Olen kindel, et noortel on suur huvi selle vastu, mis toimub. Miks ikkagi on tähtis püsida kodus? Kuidas ennast hoida? Mida see viirus endast üldse kujutab? Nii nagu kõigil teistel, on ka noortel vajadus leida usaldusväärset ja noorele mõistetavat infot ning üha muutuva olukorraga end kursis hoida. Üleriigiline noorteinfoportaal Teeviit.ee oli juba varasemalt kuulutanud märtsikuu noorte digielu ja meediapädevuse kuuks. Teemakuu pealkirjaks on „Minu mänguväljak on internet“ ja ma ei kujuta ette, et saaks olla asjakohasemat olukorda noorte meediapädevuse toetamiseks, info otsimise oskuste arendamiseks ja infoallika asjakohasuse hindamiseks  jms. Teeviida lehelt leiab ka käitumissoovitusi noortele eriolukorra ajal. Mida veel annaks ära teha noorteinfo kaudu erinevatel tasanditel? 

Nüüd, kus õppetöö jätkub distantsõppe vormis, on ka see enamike noorte jaoks uus olukord. See võib olla väga põnev, aga paljude jaoks ilmselt ka väga suur väljakutse. Õpipädevus on üks elukestva õppe võtmepädevustest, mis on ka noorsootöö kaudu toimuva mitteformaalse õppimise keskmes ning esmalt tulebki noortel nüüd distantsõppe tingimustes õppima harjuda. Teeviit.ee’st leiavad noored ka sellealaseid vihjeid ja soovitusi, näiteks selle kohta, kuidas efektiivselt õppida ja infot paremini meelde jätta

Tartu Ülikooli Haridusteaduste Instituut on koondanud mõned sellealased soovitused ka noortega töötavatele spetsialistidele ja küsimus noortevaldkonnale on: kuidas saaksime noorsootöö kaudu praegu täiendavalt toetada õpimotivatsiooni ja -harjumust, ennastjuhtivat õppima õppimist? Ehk vajavad noored just praegu ka selles toekamat abi noorsootöötajatelt, kes saavad just noorsootöö meetodite kaudu aidata noortel teadvustada oluliste õpiavastuste tähenduslikkust, leida põnevaid viise koos tegutsemiseks ja üksteiselt õppimiseks? Usun, et siin oleks hea nii koolinoorsootöö tegijatel kui teistel kohaliku tasandi noorsootöötajatel pidada nõu ka lähima kooli õpetajatega ja mõelda, kuidas koostöös üksteisega praegu tegutseda võiks, et noori võimalikult hästi kaasata ja kaasas hoida.

Selleks, et jätkata head sisulist tööd noortega arendavates tegevustes noorte teadmiste, oskuste ja hoiakute toetamiseks, on olemas hulgaliselt digilahendusi, mis täna ka noorsootöös juba kasutusel. Eesti Noorsootöö Keskuse veebilehele koondame inspiratsiooni ja näiteid, mis võiksid olla  abiks nutika noorsootöö korraldamisel. Eesti edtech kogukond on pannud seljad kokku ja õla alla selleks ning avanud Eesti uudsed õpilahendused tasuta kättesaadavaksSealhulgas on häid lahendusi, mida saab kasutada noorsootööks ja mitteformaalseks õppimiseks, samuti mis võivad olla abiks noorsootöö korraldajatele oma töö organiseerimiseks (näiteks Clanbeat). ENTK-le teadaolevalt on mitmed start-up’ id, sh 99math, ALPA, Tebo lahkelt valmis avama tasuta kasutusvõimaluse neil eesmärkidel ka noortevaldkonna organisatsioonidele. Ka Taskutark, Foxcademy ja Opiq on avatud. Seega, noortekeskused, huvihariduse ja huvitegevuse pakkujad, noorteühingud jt – kui te leiate, et mõni neist lahendustest oleks teile abiks, võtke ühendust otse teenusepakkujaga. Uurida tasub ka Tagasi Kooli külalisloengute ja -vestluste materjale.

Tervitatav on näha noortevaldkonnas juba ka uusi algatusi töö nutikaks ümber korraldamiseks, näiteks on Tähtvere tantsukeskus käivitanud virtuaaltantsukeskuse, mille kaudu toimuvad online tantsutrennid, teooriaõpe jm, Eesti Tantsuagentuur on algatanud e-õppe nii, et postitavad igapäevaselt kuni 15-minutit vältavate tantsutrennide videod ja kutsuvad noori üles jagama klippe kodustest tantsutrennidest.

Digilahenduste puudust meil ilmselgelt ei ole, küll aga tasub meeles pidada, et nii nagu meile endale, on olukord uus ka noortele ning kui nüüd korraga tekib vajadus mitmete uute keskkondade ja lahenduste kaudu küll õppetöö tegemiseks kui noorsootöös osalemiseks, võib ka see pigem olla keeruline. Peaksime ka täie tõsidusega suhtuma sellesse, et jätkuvalt tagada mõistlik ekraaniaja maht ja hea tervislik tasakaal tervikuna. Näiteks, kui on võimalik teiste inimestega distantsi hoides õues liikuda, pakub avastusrada.ee nutikate radade näol rohkelt inspiratsiooni ja avastusi. Algatus „Liikuma kutsuv kool“ on nüüd mõneks ajaks end ümber häälestanud „Liikuma kutsuvaks koduks“ ja jagavad soovitusi, kuidas kodus õppimise ja töötamise ajal põnevalt pause teha ja säilitada tervislik liikumine ka piiratud oludes. 

Aidakem noortel neid häid ressursse enda jaoks avastada, leides noorsootöö põhimõtetele tuginevalt noorte jaoks atraktiivseid ja motiveerivaid viise. Ja andkem noortele aega uue olukorraga harjuda ja kohaneda, et leida parimad lahendused oma elu juhtimiseks nüüd, kus endale olulist enam harjumuspärasel moel jätkata ei saa. Häid viiteid noorte vaimse heaolu ja toimetuleku toetamiseks leiab näiteks Peaasi.ee vahendusel. Rajaleidja on avaldanud ka soovitused, kuidas laste ja noortega koroonast rääkida.

Ühtlasi kutsume üles  jagama sotsiaalmeedias näiteid sellest, kuidas olete oma noorteühingus, noortekeskuses, huvikoolis, projektides jm töö ümber korraldanud, lisades oma postitusele #nutinoorsootöö. Et saaksime võimalikult hästi üksteist valdkonnas inspireerida ja innustada ning viia juba loodud ja kasutajasõbralikult toimivad lahendused võimalikult paljude noorteni – ka siin on digilahendustel võimas potentsiaal. Niisiis, kuidas edasi, hea kolleeg?  

 

Ülly Enn

Nutika noorsootöö suunajuht

Eesti Noorsootöö Keskus

 

Haridus- ja Teadusministeeriumi kohtumine katus- ja esindusorganisatsioonidega 19.03 

17.03.2020

19. märtsiks 2020 on Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonna juhataja Reelika Ojakivi kutsunud noortevaldkonna katus- ja esindusorganisatsioonide esindajad veebikohtumisele, et arvestades eriolukorda riigis ja sellest tulenevat uut olukorda ka noortevaldkonnas, vahetada infot ja mõtteid sellest, kuidas avatud noortekeskused, huvikoolid ja noorteühingud saavad oma tegevuste ja õppega jätkata perioodil, mil ruumid on selleks suletud. Kohtumise olulisemaid käsitlusi kajastame esimesel võimalusel siinsamas ENTK erilehel.


Uuendatud: 19.06.2020

Vaatamisi: 2,996

Teksti suurus