Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut viib Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel läbi uuringu “Noored noorsootööst”, mille eesmärk on koostada ülevaade kuni 26-aastaste noorte rahulolust noortele suunatud tegevustes osalemise võimalustega ning selle alusel kavandada noorsootöö edasisi arenguid Eestis ja sellealaste tegevuste rahastamist.

Eesti Noorsootöö Keskus kutsub kõiki noorsootöötajaid ja teisi noortega kokku puutuvaid inimesi seda küsitlust jagama nii noorte kui lapsevanematega.

Uuringutulemuste esmased kokkuvõtted avaldatakse sellel veebilehel 2018. aasta algul.

Uuringu küsimustiku lingid
Noored kuni 6. klassi või 12 aasta vanuseni EST
Noored alates 7. klassist või 13 aasta vanusest kuni 26 (kaasa arvatud) aasta vanuseni EST
Lapsevanemad EST

NB! Lapsevanemate küsimustik on eelkõige mõeldud 2.-9. klassis käivate laste vanematele, kuid loomulikult võivad vastata ka teistes vanustes laste vanemad.

Молодежь до 6-го класса или 12-ти лет РУС
Молодежь начиная с 7-го класса или с 13-ти до 26-ти лет включительно РУС
Родители РУС

NB! Вопросник для родителей предназначен в первую очредь родителям детей, посешающих 2-9 класс, но, разумеется, отвечать могут также родители детей других возрастных групп.

Kui Teil on täiendavaid küsimusi seoses uuringuga, võtke palun ühendust Andu Rämmeriga (e-post andu.rammer@ut.ee, telefon 7 375 931) Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudist.

Liida sisu
Eesti Noorsootöö Keskus
Sisselogimine
Liitu uudiskirjaga

Previous issues

Uudiskirja arhiiv