fbpx

Uus noorteinfo koolitus keskendub teenuste ja võrgustiku arengule kogukonnas


Uus aasta algab uute koolitusvõimalustega kogukonna arengut ja noorte tulevikku oluliseks pidavatele noorsootöötajatele. Juba jaanuaris avaneb võimalus osaleda koolitusel „Noorteinfo arendamine ja võrgustikutöö“, mille
eesmärk on toetada noorteinfoteenuse arendamiseks vajalikke oskusi noorsootöös kogenud spetsialistide seas ning noorteinfoteenuse nähtavust ja ühtse kvaliteedi arengut.

6-kuuline koolitusprogramm „Noorteinfo arendamine ja võrgustikutöö“ toimub Eestis esmakordselt. Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) kaasatuse ja konkurentsivõime üksuse peaekspert Kadri Koorti sõnul soovib ENTK koolitusprogrammiga toetada kohalike omavalitsuste suutlikkust noorteinfoteenuse teadlikumaks korraldamiseks ja arendamiseks. „Kui seni on noorteinfo valdkonnas toimunud koolitused tegelenud peamiselt spetsialistide tehniliste oskuste lihvimisega, siis uuel aastal algava koolitusprogrammiga soovime toetada noorteinfoteenuse ja –võrgustikutöö arendamiseks vajalike ekspertteadmiste omandamist. Soovime Eestis seeläbi luua ekspertide võrgustikku, kes suudaksid kohalikul tasandil noorsootöötajaid infoteenuse arendamisel nõustada ja toeks olla,“  sõnas Kadri.

Koolitusprogramm on üles ehitatud Euroopa Noorteinfo ja Nõustamise Agentuuri ERYICA koolituse mudelile. See tähendab, et programm ei keskendu niivõrd noorteinfotööks vajalike põhiteadmiste ja oskuste omandamisele, vaid võtab süsteemselt ette kogukonnas noorteinfoteenuse arendamiseks ja teiste spetsialistide koolitamiseks vajalikud oskused. Koolituse ettevalmistamine ja läbiviimine toimub koostöös Soome noorteinfo arenduskeskusega Koordinaatti, mis annab Eesti osalejatele hea võimaluse ka parimate praktikate jagamiseks enda Soome kolleegidega.

Koolitusele on oodatud kandideerima noorsootöös kogenud spetsialistid üle Eesti. Kandideerijatelt eeldatakse vähemalt kaheaastast töökogemust noorsootöö valdkonnas, väga häid teadmisi noorsootöö süsteemi toimimisest ning kogemust noorteinfotöös. Kandidaatidelt oodatakse ka varasemat kogemust koolitustegevuste läbiviimisel või valmisolekut koolitustegevusega alustada. Kasuks tuleb ka varasem osalemine ERYICA noorteinfo koolitustel. Koolitusprogrammi kandideerijates soovitakse näha teadlikku valmisolekut võtta enda kanda piirkonna noorteinfo eksperdi roll, kes kohaliku tasandi koostööpartnereid infoteenuse arendamises toetab ja nõustab.

Koolitus toimub nelja kolmepäevase moodulina jaanuarist juunini, millele lisandub e-õpe. Lisaks valmistavad osalejad programmi toel ette iseseisva koolitusprojekti. Koolitusprojektis analüüsivad osalejad enda piirkonna noorteinfotöö väljakutseid ja noorsootöötajate arenguvajadusi ning disainivad sellest lähtuvalt just enda kogukonna jaoks sobiva koolituse. Osalejad peavad enda disainitud piirkonna/kogukonna vajadustest lähtuvalt noorteinfo teenuse arendusprojekti (koolitus, õpepäev, töötuba) elluviimist alustama 2019. a noorsootöö nädal, mil osaleja saab rakendada koolitusel omandatud teadmisi, oskusi ja pädevusi, olles noorteinfo teenuse eestvedaja ja arendaja.

 • 30.01.–01.02.2019
  I baasoskuste moodul– ERYICA koolituste pedagoogilised põhimõtted, noorteinfo baasoskuste arendamine ja noorteinfo teenuse toimimine kogukonna tasandil
 • 27.02.–01.03.2019
  II digioskuste moodul: digitaalse noorteinfotöö baasoskuste arendamine ja digitaalse teenuse arendamine
 • 03.–05.04.2019
  III noorteinfo arendusmoodul I: noorte osaluse arendamine läbi noorteinfotöö ja teenuse, näost-näkku noorteinfotöö arendamine, noorteinfotöö pedagoogilise aspekti mõtestamine ning noorteinfotöö mõju hindamine
 • 05.-07.06.2019
  IV noorteinfo arendusmoodul II
  : kogukonna noorteinfotöö ja teenuse arendamine ning sellega seonduvad pädevused – coaching-juhtimisstiil ja mentorlus, muudatuste juhtimine, praktikakogukonnad ja võrgustikumudelid

Koolitusprogrammi täies mahus edukalt läbinud osalejad saavad õiguse läbi viia ERYICA YIntro, DigitalYIntro ja Advanced YIntro koolitusprogramme ERYICA võrgustikus üle Euroopa.

Koolitus on osalejatele tasuta. Kandideerimine oli avatud kuni 14. jaanuarini 2019.

Koolituse toimumist rahastab Eesti Noorsootöö Keskus. Koolitust korraldab ja viib ellu Wisecoach OÜ.

Teksti suurus