fbpx

Uus veebikeskkond lihtsustab oluliselt omavalitsuste tööd

Novembri lõpus valmis omavalitsuste töö lihtsustamiseks uus veebipõhine keskkond, mis on heaks abivahendiks huvihariduse ja -tegevuse toetustega kaasnevate dokumentide esitamiseks.

Möödunud aastal otsustas riik kohalikele omavalitsustele eraldada täiendava rahalise toetuse, et parandada noorte huvihariduse ja -tegevuse võimalusi. Kui mullu toetas riik kohalikke omavalitsusi kuue, siis tänavu juba 15 miljoni euroga. Täiendava toetuse kasutamise aluseks on omavalitsuste huvihariduse ja -tegevuse kavad, mille omavalitsused koostasid noorte vajadusi ja olukorda silmas pidades.

Eesti Noorsootöö Keskus, mis koordineerib rahastust ja nõustab omavalitsusi toetuse küsimustes, lõi omavalitsustele veebipõhise keskkonna, et teha omavalitsuste jaoks kavadega seonduv tööprotsess märgatavalt tõhusamaks.

Uue veebikeskkonna abil saab nüüd varasemaga võrreldes mugavamalt esitada huvihariduse ja -tegevuse kavade seniseid tulemusi ja uue perioodi kavasid. Eesti Noorsootöö Keskuse direktori Edgar Schlümmeri sõnul on veebipõhise keskkonna eesmärk muuta omavalitsuste töö lihtsamaks, et nemad kui noorte võimaluste loojad saaksid teha vähem tehnilist tööd ja rohkem otsest noorsootööd.

Veebipõhise keskkonna kasutamine võimaldab mõningast võrdlust seniste tulemuste ja kavades esitatud andmete vahel ning pakub omavalitsusele täiendavat informatsiooni noorsootöö riigipoolsetest toetustest ja noorsootöö struktuuridest, mis omakorda aitab planeerida toetuse kasutamist.

Veebipõhine keskkond võimaldab muuhulgas ka olemasoleva info säilitamist ja andmete töötlust ka siis, kui igapäevased tegijad vahetuvad; hetkeolukorra koondamist iga aasta lõikes; andmete ülekandumist, täiendamist ja taasesitamist; sujuvat andmesiiret ja -analüüsi.

Täiendava toetuse kasutamise aluseks olevad kavad pidid omavalitsused esmakordselt koostama ja esitama 2017. aasta sügiseks. Kavade täitmise kohta tuleb andmed esitada 2019. aasta 15. jaanuariks. Samaks kuupäevaks on tarvis esitada ka uue perioodi kavad.

Veebikeskkonda aitasid enne avamist testida Põlva valla ning Tartu linna esindajad. Keskkond avati kasutajatele selle aasta 30. novembril ja Eesti Noorsootöö Keskus plaanib keskkonda pidevalt edasi arendada, et koostöös omavalitsustega noorte huvihariduse ja -tegevuse võimalusi veelgi paremaks muuta.

Teksti suurus