fbpx

Valmis noorteinfo teemaline veebileht “Kaasav. Võimestav. Professionaalne.”

Noorteinfo on noorsootöö ning teiste noortele suunatud teenuste ja tegevuste keskne võti – info saamine ja hankimine peab olema turvaline ning kvaliteetne. Selleks, et noorteinfo teenuse suunal teadlikult tegutseda ja seda oma võrgustikuga arendada, on loodud keskne temaatiline veebileht sloganiga „Kaasav. Võimestav. Professionaalne.“

Veebilehele on koondatud kokku noorteinfo teemalised materjalid ning uudised, parimad praktikad, videod ning koostöös Eesti Noorsootöötajate Koguga 2020. aasta alguses valminud noorteinfo käsiraamat “Põhjalik ülevaade noorteinfost, selle arendamisest ja kvaliteedipõhimõtetest noortega töötavatele spetsialistidele ning asutustele”. Käsiraamatut saab sirvida veebis ning ka selle endale digiseadmesse salvestada.

Veebilehte saab kasutada praktilise tööriistana noorteinfo teemal arutamiseks oma võrgustikuga ning suunata huvilisi veebis olevate materjalide ja praktikatega tutvuma. Samuti on veebilehel leitavad noorteinfo koolitajate kontaktid rubriigis „Koolitajate pank“, kes on valmis kaasa mõtlema ja toetama noorteinfo arengutes kohalikul tasandil, toetudes oma praktikale ja kogemusele. Koolitajad omavad sertifikaati ja on lõpetanud noorteinfo arendajate koolituse, mis põhines Euroopa noorteinfo ja nõustamise agentuur ERYICA koolitusmoodulitel.

Noorteinfo veebileht on ühendatud noorteinfoportaaliga Teeviit ning leitav aadressil https://www.teeviit.ee/noorteinfo/.

Noorteinfo tiim ning noorteinfoportaal Teeviit soovivad kõikidele noortega töötavatele inimestele ja asutustele tegusat veebilehe ning käsiraamatu rakendamist, et noorteinfo oleks kaasav, võimestav ning professionaalne.

Kadri Koort
ENTK peaekspert

Teksti suurus