Noortevaldkonna arengukava selgitav e-versioon
on loodud kohalikele omavalitsustele ja teistele noorsootöö tegijatele, et toetada noorsootöö arendamist, planeerimist ning elluviimist.

Samuti on see abiks ka teistele sidusvaldkondadele lõimitud noortepoliitika kontekstis, arusaamaks milliste noorte eest seisvate väljakutsetega peaks tegelema ja kuidas rakendada oma töös noorsootöö põhimõtteid, mis on Eestis ühtlasi ka noortepoliitika põhimõtted.

E-versioon selgitab lühidalt, mil moel on võimalik kohalikul tasandil noorsootööd korraldada ning tegevusi ellu viia, et nad toetaksid arengukava eesmärke. Kuna noorele kõige lähemal olev noorsootööd korraldav haldustasand on kohalik omavalitsus, siis on just neile pühendatud mitmed näited ja ka eraldi peatükk.

Liida sisu
Eesti Noorsootöö Keskus
Sisselogimine
Liitu uudiskirjaga

Previous issues

Uudiskirja arhiiv