fbpx

Varaait laiendab huvikoolide ja noortekeskuste võimalusi üle Eesti

Projektikonkursiga Varaait said tänavu toetust 73 huvikooli ja noortekeskust, et luua noortele rohkem valikuid oma loome- jaarengupotentsiaali avamiseks. Toetuse abiga soetatakse mitmeidvajalikke seadmeid, õppevahendeid ning arendatakse õppemeetodeid.

Näiteks Harjumaal sai komisjoni poolt kõrgeima hinnangu osaliseks Huvikool Kunstiringi projekt „3D-kunstiring“, mille raames arendatakse soetatud vahendite abil õpilaste digipädevusi läbi 3D-modelleerimise, 3D-skulptuuri, digimaali ning 3D-animeerimise.

Äramärkimist leidis ka Arhitektuurikooli projekt „Kooliruum’19 läbiviimine eesti- ja venekeelsena”. Projektis avaldas komisjonile muljet kooliruumi mõtestamine ning loov lähenemine, samuti koostöö piirkonnavälise partneri – Narva Pähklimäe Gümnaasiumiga.

Tartumaal tõi komisjon huvitava lahendusena välja Tartu Loodusmaja projekti „Õppevahendid LÕK (lihtsustatud õppekava) õpilaste huviringidele.” Projekti raames luuakse vene õppekeelel ning lihtsustatud õppekava alusel õppivatele lastele looduse huviringid kinesteetilist õppimist toetavate vahendite abil. Projekti puhul on tegemist sihtgrupi vajadustest lähtuva koostööga huvikooli ning Tartu Aleksander Puškini Kooli vahel.

Pärnumaal sai komisjoni poolt kõrgeima hinnangu osaliseks Sindi Muusikakooli projekt „Muusika ja Kultuurimaailm läbi DJEMBE mängu“, mis kaasab lisaks muusikakooliõpilastele ka valikaine kaudu Sindi Gümnaasiumi õpilasi. Õpilastele pakub djembemäng suurepärast võimalust koostööks ja eneseväljenduseks.

Valgamaal sai projektikonkursi käigus toetust Valga Muusikakool, mis arendab toetuse abil IKT-alast võimekust ja pädevusi muusikatehnoloogia kursuse läbiviimiseks valikainena Valga Muusikakooli, Valga Gümnaasiumi ja Valgamaa Kutseõppekeskuse õpilastele. Komisjon hindas Valga Muusikakooli projekti kõrgelt just asutustevahelise koostöö ning tööeluks vajalike digipädevuste arendamise eest. Projekti tunnustati kui põnevat ning arendavat, eriti neile noortele, kes varem ei ole muusikaga kokku puutunud.

Ida-Virumaal pälvisid komisjoni kõrgeima hinnangu Ahtme Kunstide Kooli projekt „Nutikad lahendused huvikoolis formaal- ja mitteformaalhariduse lõimimise tõhustamiseks“ ning Toila Muusika- ja Kunstikooli projekt „Virtuaalreaalsus Toila valla noorte formaal- ja mitteformaalõppes“. Mõlemad projektid on suunatud huvikoolide ning üldhariduskoolide õpetajate koostööle, mille raames tekib komisjoni hinnangul lisandväärtus nii õpetajatele kui õpilastele.

Saaremaal sai komisjonilt kõrge hinnangu Kuressaare avatud noortekeskuse Noortejaama projekt „Bändiruumist lavale“, mille käigus uuendatakse DJ-ringis kasutatavaid õppevahendeid ja kaasatakse tegevusse senisest rohkem noori. Projekti idee pärineb DJ-ringi juhendajalt ning ringis osalevatelt noortelt, kellega koos kirjutati projektitaotlus.

Toetuse sai ka Saaremaa Spordikooli projekt „Varustuse kaasajastamine purjetamise propageerimiseks noorte hulgas“, mille eesmärk on väärtustada Eesti mereharrastust ja osutada tähelepanu merega seotud teemadele. Projekt keskendub I-IV klassi õpilaste purjetamise algõppele, kaasates partnerina ka Kuressaare Gümnaasiumi, mille õpilased saavad purjetamisest osa võtta kehalise kasvatuse tunni osana. Seeläbi annab purjetamise tund lisaväärtust ujumistundidele ning väärtustab ja kinnistab ujumistunnis õpitut.

Hiiumaal sai toetuse Kärdla Noortemaja projekt „Rullitama üheskoos“, mille eesmärk on luua piirkonnas tegutsevatele noortele tasuta uusi füüsilist aktiivsust suurendavaid tegevusi. Projektiga soetatakse kahesüsteemsed uisud, mida saab kasutada suvel rulluiskudena ning talvel, vahetades rattad terade vastu, tavauiskudena. Noortemaja kaasas projekti partnerina Kärdla Põhikooli, kellega koos viiakse erinevatel aastaaegadel läbi ainetunde ning põnevaid tegevusi ja sündmusi.

Sel aastal läbis projektikonkurss mitu olulist uuendust, mille võtavad kokku märksõnad koostöö, terviklikkus ja uuenduslikkus. Kõige olulisema muudatusena sai esitada koostöös elluviidavaid projekte, mis tulenes konkursi eesmärgist arendada noorsootööteenuseid, noorsootööasutuste vahelist koostööd ja mitteformaalse- ja formaalõppe lõimimist.

Tähtajaks laekus tänavu Varaait vol 14 projektikonkursile kokku 113 taotlust kogusummas ligi 420 000 eurot. Rahastatud projektide nimekirjaga saab tutvuda SIIN. Varaait vol 14 projektikonkurssi toetab Haridus- ja Teadusministeerium Hasartmängumaksu Nõukogu vahenditest.

Teksti suurus