Varaait vol 14 projektikonkursiga saavad toetust 73 projekti üle Eesti

Projektikonkursiga Varaait, mille üldeesmärk on luua noorele rohkem valikuid oma loome- ja arengupotentsiaali avamiseks, said tänavu toetust 73 huvikoolide ja noortekeskuste esitatud projekti.

Sel aastal läbis projektikonkurss mitu olulist uuendust, mille võtavad kokku märksõnad koostöö, terviklikkus ja uuenduslikkus. Kõige olulisema muudatusena sai esitada üksnes koostöös elluviidavaid projekte, mis tulenes konkursi eesmärgist arendada noorsootööteenuseid noorsootööasutuste vahelise koostöö edendamise kaudu. Prioriteediks oli formaal- ja mitteformaalõppe lõimimine ehk koostöö noorsootööasutuste ja üldhariduskoolide või kutsekoolide vahel. Märkimisväärselt suur oli huvi mitteformaalse kogemuse arvestamise vastu – kõikidest laekunud taotlustest moodustasid mitteformaalõppe projektid 72 protsenti.

Eesti Noorsootöö Keskuse direktori Edgar Schlümmeri sõnul võeti uuendused valdkonnas hästi vastu ja need olid olulise tähtsusega pakutava noorsootöö kvaliteedi parendamisel. “Projektid olid senisest läbimõeldumad, terviklikumad ning projekti laiem mõju noorele ja ka kogukonnale rohkem mõtestatud. Valdkonnas on ammu oodatud meedet, mis noorsootöös õpitu formaalses hariduses arvestamist ka täiendavalt toetaks,” märkis Schlümmer.

Tähtajaks laekus kokku 113 projektitaotlust kogusummas ligi 420 000 eurot. Toetust sai taotleda erinevate õppevahendite soetamiseks/renoveerimiseks, litsentsitasude katmiseks või uudsete infotehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõtmiseks.

Projektiideede planeerimisel olid abiks Eesti Noorsootöö Keskuse poolt välja töötatud hindamiskriteeriumid ja hindepunktide selgitused, millele said taotlejad tugineda. Tänu põhjalikule ettevalmistusele ja abistavatele juhistele oli asutustevaheline koostöö läbimõeldum ning jätkusuutlikum.

Projekte hindas üheksaliikmeline komisjon, kuhu kuulusid esindajad erinevatest huvialavaldkondadest ja ka noorte esindaja. Tulemusena toetatakse Varaait vol 14 projektikonkursiga kokku 73 projekti, mille hulgas on:

  • 14 tavaprojekti, mahus 17 672,18 eurot;
  • 48 mitteformaalõppe tavaprojekti, mahus 97 073,58 eurot;
  • 2 info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) projekti, mahus 13 877,41 eurot;
  • 9 mitteformaalõppe IKT projekti, mahus 61 376,82 eurot.

Toetuse jagunemine huvialavaldkondade järgi:

  • Loodus – 4 projekti, 7007,06 eurot (laekus 6 taotlust)
  • Tehnika – 16 projekti, 56 018,64 eurot (laekus 25 taotlust)
  • Kunst – 16 projekti, 47 532,24 eurot (laekus 19 taotlust)
  • Muusika –  18 projekti, 31 823,97 eurot (laekus 31 taotlust)
  • Üldkultuur – 9 projekti, 25 148,05 eurot (laekus 17 taotlust)
  • Sport –  10 projekti, 22 470,03 eurot (laekus 15 projekti)

Varaait vol 14 projektikonkursiga rahastatud projektide nimekirjaga saab tutvuda SIIN. Varaait vol 14 projektikonkurssi toetab Haridus- ja Teadusministeerium Hasartmängumaksu Nõukogu vahenditest.

Teksti suurus