fbpx

Vastseliina Noortekeskuse malevarühmad tõid kokku ühinenud omavalitsuste noored


Fotod: Vastseliina Noortekeskus

Möödunud suvekuude jooksul sai Võrumaal näha kümneid tegusaid noori malevlasi, kes rohisid peenraid, korjasid erinevaid aiasaaduseid, korrastasid hoonete ümbruseid või võõpasid bussipeatuste pinke üle värske värvikihiga. Lisaks kasulikele töökogemustele said noored hea võimaluse tutvuda teiste piirkonnas elavate noortega.

Vastseliina Noortekeskuse juhataja Merlis Pajustik lausus, et tänavused malevad keskendusid eelkõige ettevõtlikkuse teemale, kuid laiem eesmärk oli suurendada ühtekuuluvustunnet noorte vahel. “Arvan, et eriti olulist rolli mängib õpilasmalev erinevate noorte kokkutoomisel, eriti nüüd, kus omavalitsused on suuremad ning ühe omavalitsuse noored ei tunne üksteist,” lausus ta.

Vastseliina Noortekeskus korraldab malevaid praeguse Võru valla ja endise Vastseliina, Lasva ja Sõmerpalu piirkonna noortele ning Orava piirkonna noortele. Pajustik lausus, et iga noortekeskus Võru vallas proovib võimalikult palju oma noortele pakkuda ning nii ka Vastseliina noortekeskus. “Meie korraldasime malevat eelkõige seetõttu, et meil oli vastav võimalus ja varasema põhjal teame, et malev annab noortele hea kogemuse – näha ja proovida, kuidas töötamine reaalselt käib,” selgitas ta.

Pajustiku sõnul kandideerivad eelkõige nende piirkondade noored, kus on juba malevaid korraldatud. Ehk siis märk sellest, et noor on saanud positiivse kogemuse ja soovib seetõttu uuesti malevas kaasa lüüa. “Suur huvi on eriti noorematel noortel, näiteks 12–13-aastased, keda on aga väga keeruline tööle võtta, sest seadusandlus piirab nooremate noorte töötamist väga olulisel määral,” nentis ta.

Tööandjate leidmine üpriski keeruline 
Piirkonna tööandjateks oli malevlastele Võru linnavalitsus, Võru vallavalitsus, Jaagumäe OÜ ning Piusa SA. Sellegipoolest tunnistab Pajustik, et tööandjate leidmine on üpriski keeruline ülesanne. “Reeglina lähevad ju nendesse ettevõtetesse tööle noored inimesed, kellel ei ole enamasti töötamise kogemust ning väljaõpe toimub kohapeal. Töötamise aeg on samuti ainult 2 nädalat,” selgitas ta. Niisiis suheldi eelkõige varasemate koostööpartneritega ning mõningaid tööandjaid leiti veel juurde. “Üldjuhul võtavad ettevõtjad noori ikkagi tööle missioonitundest ning sooviga oma piirkonda panustada,” selgitas ta tööandjate motivatsiooni koostöö tegemisel.

Millesse nad siis ikkagi panustavad ehk mida malev noortele õpetab? Pajustiku sõnul esmalt töötamisega seotud protsesse. Noored õpivad, kuidas tööle minemine toimub, kuidas koostada CV-d ja motivatsioonikirja ning kuidas töövestlus toimub. Noorte jaoks avardas töömaailma ka Rajaleidja koolitus, mis rääkis sellest, kuidas meie praegused ja varasemad otsused mõjutavad samuti tööle saamist. “Erinevate piirkondade noorte kokkutoomisel arendavad noored kindlasti veel suhtlemisoskust ja seda, kuidas uusi sõpru saada. Noored õpivad ka tegevuste algatamist, läbiviimist ning analüüsimist,” kirjeldas Pajustik.

Pajustik lausus, et nende malevad muutis kahtlemata eriliseks see, et noored osalesid Võru Lastefestivalil vabatahtlikena. Kuna aga malevate teemaks oli ettevõtlikkus, siis tuli ka lähtuvalt sellest tegevusi planeerida. Nii said noored külastada näiteks puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskust TSENTER.

Malev toob noorsootööle lähemale
Pajustik ütles, et maleva korraldamise juures on oluline mõelda läbi, mis on kogu õpilasmaleva eesmärk ning kas sellele kulutatud ressurss on hästi kulutatud või kas sama ressursiga oleks parem tulemust saavutada hoopiski mõne teise tegevusega.

Malev on aga tema hinnangul hea lahendus, millega kaasata noorsootöösse rohkem noori. “See võimaldab noort siduda noortekeskusega, et ka pärast malevat osaleks noor samuti aktiivsemalt noorsootöö tegevustes,” märkis ta.

Malevlased:

Mulle väga meeldis malevas. Seltskond oli tore ja sain uusi tutvusi. Üllatusena tuli mulle see, et malevas on nii palju ühistegevusi peale tööd ja tööpäev ise möödus väga kiiresti.

**

Malevas kogetu omas minu jaoks väga suurt tähendust. Sain suure töökogemuse, suure meeskonnatöö kogemuse ja sain ka teada, kuivõrd positiivselt mõjub kaks nädalat jutti rutiinne eluviis.

**

Mulle meeldis noortemalevas see, et oli korralik toitlustus ja korralikku toitu sai mitu korda päevas. Meeldis ka see, et olid olemas kindlalt tööandjad ja töökohad ning alati oli tegevust. Meeldis veel see, et seltskond oli väga sõbralik ja arvestas üksteisega.

Siiri Konksi, Võru Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja:

Olen siiralt tänulik nii Võru kui Vastseliina noortekeskuste juhtidele, kes noorte suve malevate korraldamisega rikastavad. Peale töörõõmu saavad noored nautida erinevaid huvitavaid tegevusi ning suhelda noortega, kes hindavad nii töö tegemist kui sisukat ajaveetmist.

Vastseliina Noortekeskuse malevate toimumist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.

Teksti suurus