fbpx

Inga Koitla jagab mõtteid oma enesearengust noorsootöötajana ning noorteinfo arendajana

Anija Valla Noortekeskuse noortejuht Inga Koitla jagab mõtteid oma enesearengust noorsootöötajana ning noorteinfo arendajana. Inga teekond noorsootöötajana algas 2014. aastal, kui ta sattus tööle noortekeskusesse. Nüüdseks on Inga läbinud ERYICA noorteinfo koolitajate koolituse ning valmis oma teadmiste ja oskustega ka teistele toeks olema.

Kuidas sai alguse Sinu teekond noorsootöötajana?

Alustasin noorsootöötajana 2014. aastal. Sel ajal ei olnud mul noorsootööst ja selle sisust suurt aimu – oli vaid ettekujutus, et see on võimalus midagi väga ägedat korda saata koos noortega ning loomulikult oli minus suur õppimistahe!

Kuidas puutusid oma karjääri alguses kokku noorteinfoga?

Noorsootöötajana alustades sai alguse ka minu noorteinfoga seotud teadmiste ja oskuste areng. Sel ajal töötas vallas MTÜ Koostöökoda eestvedamisel ka Ida-Harju Info- ja teabekeskus, sealt sain oma esimesed teadmised noorteinfotööst ja selle vajalikkusest.

Milliseid võimalusi oled oma teadmiste ja oskuste arendamiseks kasutanud?

2018. aastal algas noorteinfo teekond minu enda jaoks juba teadlikumalt, kui sattusin kohalike omavalitsuste koostöögrupi tegevuse raames põnevas noorteinfo projektis “Sisuakadeemia” kaasa lööma ning mõtlema esimest korda, kuidas ja mis kanaleid pidi info noorteni kõige efektiivsemalt jõuaks. Seejärel tuli võimalus kandideerida ERYICA koolitusele “Noorteinfo arendamine ja võrgustikutöö”.

Nende kahe tegevuse mõjul olen hakanud noorteinfo peale ka oma töös teadlikumalt mõtlema ja saanud aru, et noorteinfotöötaja on tegelikult seesama noorsootöötaja noortekeskuses, koolis, huvikoolis, trennis jm. Noortel on tänapäeval väga palju valikuid, millega tegeleda ja kuhu minna. Eelmisel aastal lisandusid huvihariduse ja -tegevuse lisarahastuse abiga tegevused, mis tõid meie valda noortele lisa valikuid, võimalusi ja tegevusi, millest osa saada. Noortel on tänapäeval suurem liikumisvabadus seoses valikute ja pakutavate võimalustega. Loomulikult on ka neid noori, kes ühel või teisel põhjusel millestki osa ei võta. Sellest olenemata, tuleks ka nendeni jõuda ja neid märgata. Kõiki tegevusi ja otsuseid, mida noor teeb, saab suunata ja toetada noorsootöötajate poolt ning usun, et noorteinfo mängib siinjuures väga olulist rolli.

Mõned nipid noortevaldkonna kolleegidele seoses noorteinfoga?

Usun, et noorteinfo efektiivseks jagamiseks on kolm peamist viisi,  milline nendest on kõige parem, jääb noorsootöötaja enda otsustada. Oluline on, et ta arvestaks sealjuures noori, nende huvisid ja vanust.

  • Esimene: jaga noorteinfot otsese suhtluse teel ja veebipõhiselt, so kuulutuste ja kõikvõimalike sotsiaalmeedia kanalite kaudu.
  • Teine: loo noortega otsekontakt, sest luues noorega otsekontakti, piisab mõnikord ainult kutsumisest või mainimisest. Samas mõnikord on vaja luua pikem ja usalduslikum suhe, et noor infot vastu võtma hakkaks.
  • Kolmas: kaasa noortele suunatud info jagamisse ka vanemaid,  noorteinfo jagamine läbi vanemate ja vanemate “ärakasutamine” noore suunajana on minu kogemuse kohaselt väga efektiivne.

Mida soovitad alustavale noorsootöötajale?

Alustavale noorsootöötajale soovitan olla alguses pigem vaatleja rollis, et: 1) mõista kellele  ning millist infot jagada, 2) kelle ja millise kanali kaudu infot jagada, 3) millised on noorte huvid ja millest tuntakse puudust. Tihti mõtleme lihtsad asjad enda jaoks keerulisteks!

Tänu ERYICA ja ENTK koostöös läbiviidud noorteinfo koolitusele, on Eesti 20 noorteinfo koolitaja võrra rikkam. Meilt saab abi küsida noorteinfo teemadel ja oleme valmis aitama nii nõu kui ka jõuga. Võite meid julgesti enda noortekeskustesse ja omavalitsustesse koolitama kutsuda.

Noorteinfo töö ei ole erand, ka siin algab kõik suhtlusest. Räägi inimestega, küsi julgelt kolleegidelt,noortelt ja su töö kannab vilja!

Inga Koitla
Anija Valla Noortekeskuse noortejuht, ERYICA koolitaja ja noorteinfo arendaja

Noorteinfo teemaline artikkel on valminud ERYICA koolituse „Noorteinfo arendamine ja võrgustikutöö“ järgselt kokku kutsutud noorteinfo töögrupi tegevuse raames, mida rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.

 

Teksti suurus