Noortevahetus Jaapanis

Eesti Noorsootöö Keskus koostöös Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumiga kuulutab välja konkursi osalemiseks rahvusvahelisel noortevahetusel Jaapanis (International Youth Development Exchange Program).

Programmist

Eesti liitus Jaapani kutsel INDEX programmiga (International Youth Development Exchange Program) 2007. aastal.  Programm sai alguse 1994. aastal Jaapani kroonprintsi abielu esimese aastapäeva auks. Kroonprints on selle programmi patrooniks tänase päevani.

Noortevahetuse eesmärk on toetada Jaapani ja programmis osalevate riikide noorte vahelise sõpruse ja mõistmise kujunemist, kultuuridevahelist õppimist ning rahvusvahelist koostööd. Noortel on võimalus tutvuda erinevate kultuuridega ja ühiskondadega. Noortevahetusel osalejad külastavad mitmeid organisatsioone ja osalevad arutelugruppides.

Lisaks Eestile osaleb Jaapanis toimuvas rahvusvahelises noortevahetuses Dominikaani Vabariik, Laose Demokraatlik Rahvavabariik, Jordaania Hašimiidi Kuningriik, Katari Riik ja Tansaania Ühendvabariik.

Noortevahetuse toimumisaeg

Jaapani noorte visiit Eestisse leiab aset 6.-23. septembril 2014 ning Eesti noorte visiit Jaapanisse toimub 23. septembrist 8. oktoobrini 2014. Programmi valitud Eesti noored peavad osalema ka Jaapani noorte visiidil Eestis, mõlema visiidi ettevalmistamises ja tagasisidesündmustel.

Programmi kirjeldus

Programmi algatajaks on Jaapani Valitsuskabineti (Cabinet Office) noortevahetuse osakond, kelle poolt on koostatud ka Jaapanis toimuva noortevahetuse ajakava ning tegevused.

Programm koosneb kahest osast:

Esimene osa programmist leiab aset Tokyos (23.-26.09 ja 5.-8.10). Külastatakse organisatsioone ja osaletakse Rahvusvahelisel Noorte Konverentsil, kus erinevate riikide delegatsioonid tutvustavad oma kodumaad ning arutatakse noortevaldkonna teemadel.

Teine osa programmist leiab aset Hakodate linnas (27.09-1.10) ja Gifu prefektuuris (1.-5.10). Külastatakse erinevaid organisatsioone, osaletakse arutelugruppides. Arutelugruppide eesmärk on jagada osalevate riikide kogemusi. Jaapani kultuuri paremaks tundmaõppimiseks paigutatakse noortevahetuses osalejad osaliseks ajaks elama Jaapani peredesse.

Osalejate profiil

Eestist valitakse noortevahetusel osalema 9 noort. Valituks osutunud grupi liikmed on kohustatud aktiivselt osalema noortevahetusel Eestis ja Jaapanis, sh ka ettevalmistavatel kohtumistel Tallinnas. Valituks osutunud grupi liikmed peavad olema võimelised majutama kuni 2 Jaapani noort osaliseks ajaks (2 ööd, 3 päeva) oma kodudes.

Tingimused kandideerijale

 • Vanuses 18-30 aastat, seisuga 1. aprill 2014 (sündinud pärast 2. aprilli 1983 ja enne 1. aprilli 1996).
 • Huvitatud Jaapanist, jaapani kultuurist
 • Omab noorteühingutes osalemise ja/või noorteürituste korraldamise kogemust
 • Hea inglise keele oskus
 • Head teadmised ja/või aktiivne tegutsemine mõnes kultuuri või ühiskonnaga seotud valdkonnas (noorsootöö, haridus, keskkond, sport, kunst vms)
 • Koostööaldis ning võimeline grupitöödes aktiivselt osalema, vajadusel neid ka juhtima
 • Saab osaleda kõikides tegevustes noortevahetuse programmi vältel (sh tegevustes Eestis)
 • On Jaapani esmakordne külastaja – st ei ole Jaapanis varasemalt õppinud ega seal koolitustel osalenud
 • Aktiivselt osavõttev ja algatusvõimeline

Kulud

Kõik programmiga seotud kulud kaetakse korraldajate poolt. Osalejad katavad vaid isiklikeks tarbeks tehtud kulutused (näiteks lisapagas).

Otsustamine

Eesti osalejad valib välja Eesti Noorsootöö Keskus koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Lõplikult kinnitab Eesti delegatsiooni koosseisu Jaapani Valitsuskabinet hiljemalt juulikuu lõpuks.

Osalemiseks

Noortevahetuse programmi kandideerimiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:

 • Digiallkirjastatud ankeet
 • Europassi CV (Europassi CV-d saab koostada siin)
 • Motivatsioonikiri (Motivatsioonikirjas [1 lk] palume kirjeldada, kas ja millist kokkupuudet omad Jaapaniga, noorsootööga, haridus-, keskkonna- või kultuurivaldkonnaga; ning miks Sina peaksid osalema noortevahetuses)
 • Karistusregistri väljavõte (Päring tuleb tellida aadressilt www.e-toimik.ee; juhendi päringu tellimiseks leiab siit)

Kõik dokumendid tuleb koostada elektrooniliselt ja inglise keeles. Dokumendid tuleb esitada Eesti Noorsootöö Keskusele, e-posti aadressile maria.keba@entk.ee. Nõuetele mittevastavaid või puuduvaid dokumente ei arvestata.

Tähtaeg

Palume inglise keeles koostatud ankeet, motivatsioonikiri ning CV saata e-posti aadressile maria.keba@entk.ee hiljemalt 23. maiks kell 15.00.

Lisainformatsioon

Maria Keba
Peaekspert
Eesti Noorsootöö Keskus
Tel. +372 7350 389
GSM: +372 5332 3872
E-mail: maria.keba@entk.ee

You may also like...