fbpx

Tunnistused

Kõik noorsootöötaja kutse- või osakutsetunnistused kantakse 7 tööpäeva jooksul kutse andja poolt Kutsekoja Kutseregistrisse. Kutseregistris on avalikud need kutse- või osakutsetunnistused, mille osas on taotleja ise andnud nõusoleku avalikustamiseks (märge avalduses).

Anname teada, et alates 1. jaanuarist 2020 loobub Kutsekoda vaikimisi kutsetunnistuste trükkimisest ja avame kõikidele kutse taotlejatele võimaluse valida, kas tunnistus trükitakse või ei. Taotluses tuleb edaspidi märkida valik (jah/ei) tunnistuse trükkimiseks. Paberkandjal kutsetunnistuse lisatasu on 2.50.

Duplikaatide tellimiseks palume võtta ühendust Haridus- ja Noorteametiga kutse@harno.ee e-maili teel.

  • Noorsootöötaja kutse saanute nimekirja leiate SIIT.
  • Laagrikasvataja või – juhataja osakutse saanute nimekirja leiate SIIT.

Varasemad laagrikasvataja või – juhataja kvalifikatsioonitunnistused on võrdsustatud noorsootöötaja osakutsetunnistustega, kuid neid ei lisata tagantjärgi Kutseregistrisse.

Kutsega noorsootöötajad Eestis:

Kokku on kehtiva kutsetunnistusega noorsootöötajaid 07.07.2020 seisuga 332.

Noorsootöötaja osakutse saanud 2014-2017:

Kokku on kehtiva osakutsetunnistuse või kvalifikatsiooniga laagrikasvatajaid või – juhatajaid 07.07.2020 seisuga 2614.


Uuendatud: 25.08.2020

Vaatamisi: 2 440

Teksti suurus