fbpx

Laagrid

Noorte tervistav ja arendav puhkus on noorsootöö valdkond, mis loob noortele võimalused tervistavaks ja arendavaks tegevuseks noorteprogrammide ja –projektide kaudu eelkõige noortelaagrites, kus lisaks eelnevale saadakse iseseisva elu, suhtlemis- ja toimetulekukogemusi.

Noortelaagrite tegevus Eestis on selgelt reglementeeritud. Noorsootöö seadusega on kehtestatud tingimused laagripidajatele, laagrikeskkonnale ja personalile. Noortelaagrites on noorel võimalus ennast arendada sisutihedas programmis, turvalises keskkonnas, järelevalve all ning reeglina looduslikult kaunis kohas.

Noorte püsilaager ehk noortelaager on äriregistrisse, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse või usuliste ühenduste registrisse kantud isiku, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikusse registrisse kantud asutuse või avalik-õigusliku juriidilise isiku laager, mida peetakse noortelaagri põhimääruse ning valdkonna eest vastutava ministri antud noortelaagri tegevusloa alusel ning mille ühe vahetuse pikkus on vähemalt kuus ööpäeva ja mis tegutseb aastas üle 60 päeva.

Noorte projektlaager on äriregistrisse, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse või usuliste ühenduste registrisse kantud isiku, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikusse registrisse kantud asutuse või avalik-õigusliku juriidilise isiku laager, mida peetakse valla- või linnavalitsuse loal ning mille ühe vahetuse pikkus on vähemalt kuus ööpäeva ja mis tegutseb aastas kuni 60 päeva.

Haridus- ja Noorteamet koordineerib projekti „Noorte tervistav ja arendav puhkus“, mille raames saavad riiklikku toetust noortelaagrites viibimiseks igal aastal umbes 30 000 noort.

Projekti „Noorte tervistav ja arendav puhkus“ rahastab Haridus- ja Teadusministeerium, kes eraldas 2021. aastaks noortelaagrite tegevuse toetamiseks 1 400 000 eurot.

Projekti eesmärgid on:

  • tagada võimalikult paljudele noortele võimalus ja toetus organiseeritud arendavaks ja sisukaks puhkuseks;
  • tagada noortelaagrite süsteemi areng;
  • korraldada noortelaagrite juhatajate, kasvatajate ja personali koolitus;
  • anda välja noortelaagrite tegevuseks vajalikke normatiivdokumente ja metoodilist materjali;
  • tagada noortelaagrite tegevuslubade väljastamine;
  • tõhustada järelevalve korraldust programmilise tegevuse üle;
  • toetada rahvusvaheliste laagriprogrammide läbiviimist;
  • toetada arendustegevust – viia läbi uurimisprojekte laagritöö paremaks korraldamiseks;
  • tagada teavitamise ja infosüsteemi toimimine.

Noortelaagrite korraldamisest Covid-19 ajal 2020. aastal saab lugeda SIIT.

******************************************

 

 


Uuendatud: 25.01.2021

Vaatamisi: 10,325

Teksti suurus