Noorte elu parandamiseks tuleks olemasolevaid andmeid paremini kasutada

Eesti Noorsootöö Keskuse tellitud kaardistus näitas, et noorte elu paremaks muutmiseks on oluline lisaks uute andmete kogumisele nutikalt taaskasutada juba olemasolevaid.

Statistikaameti koostatud kaardistus tuvastas 142 erinevat registrit, uuringut ja muud allikat, kust on võimalik saada noorte kohta käivat infot. See on märkimisväärne infokogu, mida noorsootöö arendamisel seni piisavalt efektiivselt ära ei kasutata. 

ENTK direktori Edgar Schlümmeri sõnul tuuakse poliitikate planeerimisel sageli takistusena välja, et andmete kogumine on kulukas ja pikaajaline tegevus, milleks ei ole piisavalt vaheneid. Väga hea pildi saab aga taaskasutades olemasolevat infot, sh luues tehnoloogia abil uusi seoseid.

“Noorte elu edendamiseks ei ole tarvis küsida iga kord igal organisatsioonil uusi küsimusi, vaid süveneda sellesse, mis juba olemas on. Ja olemas on väga palju,” ütles Schlümmer. “Oluline on, et me suudaks andmekogude info ühtlustada selliselt, et seda oleks võimalik ristkasutada ja seeläbi leida seoseid, mida mõne küsitlusega eraldiseisvalt ei suuda keegi saavutada.”

Mullu sügisel alanud noorte kohta kogutavate andmete taaskasutusprojekti teine etapp on tuvastatud andmekogusid kasutades läbi viidav uuring, mille eesmärk on andmeid taaskasutades saada ülevaade noorte olukorrast kohalikes omavalitsustes. 

“Soovime olla teenäitajaks, et demonstreerida, kui põhjalik pilt on võimalik olemasolevate andmete ja tehnoloogia abil joonistada,” märkis Schlümmer. “Usume, et statistikaameti koostatud ülevaade on tõhusaks abimeheks lisaks noortevaldkonnale ka teistele poliitikakujundajatele, sotsiaalteadlastele, kohalikele omavalitsustele, andmeanalüütikutele kui paljudele teistele.”

Koostatud kaardistus on osa laiemast noorteseire süsteemist ning toetab Euroopa Sotsiaalfondi toel elluviidavaid tegevusi noorte tõrjutusriski vähendamiseks.

Kaardistuse ja selle kohta käiva selgituse leiab noorteseire kodulehelt aadressil http://www.noorteseire.ee/news/andmekogude-kaardistus.

Teksti suurus