Eesti Noorte Tööhõivekeskus

Laagrid

Laagrid

Noorte tervistav ja arendav puhkus on noorsootöö valdkond, mis loob noortele võimalused tervistavaks ja arendavaks tegevuseks noorteprogrammide ja –projektide kaudu eelkõige noortelaagrites, kus lisaks eelnevale saadakse iseseisva elu-, suhtlemis- ja toimetulekukogemusi. Noortelaagrite tegevus Eestis on selgelt reglementeeritud. Noorsootöö seadusega on kehtestatud tingimused laagripidajatele, laagrikeskkonnale ja personalile. Noortelaagrites on noorel võimalus ennast arendada sisutihedas programmis, turvalises keskkonnas, järelevalve all ning reeglina looduslikult kaunis kohas. Noorte püsilaager ehk noortelaager on äriregistrisse, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse või usuliste ühenduste registrisse kantud isiku, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikusse registrisse kantud asutuse või avalik-õigusliku…
Noortevahetus Jaapanis

Noortevahetus Jaapanis

Eesti Noorsootöö Keskus koostöös Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumiga kuulutab välja konkursi osalemiseks rahvusvahelisel noortevahetusel Jaapanis (International Youth Development Exchange Program). Programmist Eesti liitus Jaapani kutsel INDEX programmiga (International Youth Development Exchange Program) 2007. aastal.  Programm sai alguse 1994. aastal Jaapani kroonprintsi abielu esimese aastapäeva auks. Kroonprints on selle programmi patrooniks tänase päevani. Noortevahetuse eesmärk on toetada Jaapani ja programmis osalevate riikide noorte vahelise sõpruse ja mõistmise kujunemist, kultuuridevahelist õppimist ning rahvusvahelist koostööd. Noortel on võimalus tutvuda erinevate kultuuridega ja ühiskondadega. Noortevahetusel osalejad külastavad mitmeid organisatsioone ja osalevad arutelugruppides. Lisaks Eestile…