fbpx

Mis on nutikas noorsootöö

Nutikas noorsootöö on osa noortevaldkonnast, lähtub tegevustes noortepoliitika ja noorsootöö põhimõtetest ning üldeesmärgist ja toetab nende saavutamist.

Nutikas noorsootöö ei ole omaette tegevus või meetod ega asenda olemasolevaid praktikaid, vaid selle abil saavad noored ja noorsootöötajad seniste kogemuste baasil, uusi seoseid otsides ning uusi vahendeid kasutades luua innovaatilisi lahendusi (sh ka digitaalseid) nii praeguste probleemidega kui ka uute väljakutsetega toimetulekuks.

Nutika noorsootöö tegevused lähtuvad noorte ja noorsootöötajate vajadustest, arvestavad ühiskonna ja tehnoloogia arenguid, sh üleilmastumist, võrgustamist ja e-lahendusi, pakuvad alternatiive traditsioonilistele lähenemistele noorsootöös ning võimalusi katsetamiseks, eksimiseks ja kogemustest õppimiseks. Noorsootöö nutikad lahendused on noorsootöö sisu loomise või tegevuste läbiviimise vahendid.

Nutikate lahenduste eesmärk on teha noorsootööd senisest tõhusamalt ja tulemuslikumalt, st jõuda rohkemate noorteni, suurendada võimalusi noorte loovuse arendamiseks ning omaalgatuseks ja ühistegevuseks, vähendada noorte tõrjutusriski, suurendada noorte kaasatust ja parandada nende tööhõivevalmidust ning toetada noorte aktiivset osalust kogukonnas ja otsustes.

Nutika noorsootöö kontseptsioon eesmärgistab noorsootöö planeerimiseks ja läbiviimiseks nutikate või digitaalsete lahenduste ning vahendite kasutamise ja sellealaste teadmiste tõstmise nii noorte kui ka noorsootöö läbiviijate seas.

Nutika noorsootöö kontseptsiooniga on seatud kolm peamist suunda:

  1. noortele suunatud tegevused;
  2. noorsootöötajate arenguvajadused nutika noorsootöö elluviimiseks;
  3. noorsootöö kvaliteedi ja noortest parema teadmise arendamine digivahendite abil.
 Mobiilirakendus Actionbound aitab noortel nutitelefone kasutades paremini laagriplatsi tundma õppida.

Kuidas? Kui tavapäraselt tehakse viktoriine või küsitluslehti noortele platsi paremaks tundmaõppimiseks, siis Actionboundis saab teha sama veebipõhiselt. Veebipõhisus on boonus, peamine kasutegur on selles, et igale küsimusele saab määrata vastused ja punktid ning võistlejad näevad kohe oma punkte ja ka läbitud aega. Laagrikasvataja ei pea enam printimisele, punktide kokkulugemisele ega pingerea seadmise peale aega kulutama – Actionbound teeb seda tema eest!

Loe lisaks: Balti Uuringute Instituut (2016) uuring “Infotehnoloogiliste võimaluste rakendamine noorsootöös“.

Google Play, Actionbound rakenduse illustratsioon

Google Play, Actionbound rakenduse illustratsioon 

Teksti suurus