fbpx

Osa 4: Noorte osalusest. Nutika noorsootöö vaatenurgast

Paramparaa! Nutivaramu taskuhääled on jõudnud oma viimase osani! Ja mis võiks Grand Finale’ks olla sobivam teema kui see, mis on noortevaldkonna tuum, süda ja vereringe (ja kindlasti midagi veel) – see on noorte osalus! Just seda viimases saates häkkima asumegi. Nutika noorsootöö prisma läbi.

Kuulete saatejuht Karli mõttevahetusi kahe äärmiselt põneva külalisega. Saate esimeses osas kutsusime eetrisse ettevõtja ja koolitaja Margo Loori, kes on pühendunud avatud ühiskonna edendamisele. Mis imeloom on demokraatiatehnoloogia ja kuidas saab selle abil maailma paremaks muuta? Margo tõdeb, et Eestis on tehnoloogia väga eesrindlikult rakendatud nt avaliku valitsemise teenistusse, kuid neis keskkondades, kus demokraatia tegelikult oma juuri kasvatab – noortekogud, vabaühendused, õpilasomavalitsused koolides jm – on tehnoloogilised kaasamis- ja osaluslahendused veel kaugelt liiga vähe kasutusel. Kuidas me saame seda muuta? Margo kutsub noori Civic Tech valdkonda, et ise luua demokraatiatehnoloogia tulevikulahendusi!

Saate teises osas kuulete intervjuud Martti Martinsoniga, kes on kogenud noorte osaluse edendaja ja ekspert. Martti tõdeb, et senised nö traditsioonilised noorte osalusvormid on paljuski nö nišitooted neile noortele, kellele sobib koosolektel osalemine või formaalne liikmelisus mõnes noorteühingus vms. Suurem osa noori eelistab oma arvamusega sõna sekka öelda aga hoopis internetiavarustes, sh kinnistes foorumites jm, mis muudab nende hääle aga palju raskemini hoomatavamaks ka otsustajate jaoks. Martti toob välja, et see võib olla ka üheks põhjuseks, miks noored ei ole täna otsustajate jaoks nii arvestatav sihtrühm kui peaks. Kui noorte osaluseks tekib rohkem erinevaid võimalusi, sh arvukaid avalikke meeleavaldusi nagu Fridays For Future jt, on raskem noori ignoreerida, tõdeb Martti ja näeb mh just nutikas noorsootöös uut lootust innovatiivsete osalusvormide kujundamiseks. Saates kuuleb ka Martti soovitusi, mida seejuures võiks silmas pidada.

 

Põnevaid lisamaterjale samal teemal:

  • Citizen OS on tasuta eestikeelne platvorm, mis toetab argumendipõhiseid arutelusid ja ühiste otsuste langetamist kodanikualgatuste jaoks
  • Noorte e-osaluse üleeuroopaline platvorm OPIN
  • Rahvusvahelist noorte mobiilsust digiajastul käsitleva üleeuroopalise veebisündmuste sarja „MOVE IT“ materjalid, kust mh leiab põnevaid näiteid uuenduslikest lähenemistest, nt VR lahendustest noorte kaasamiseks jm.
  • Lisaks saad lugeda osaluse kohta Eesti Noorsootöö Keskuse kodulehelt osaluse rubriigist.

 

Suur kummardus saatejuht Karl Kirtile, kellega koostöös Nutivaramu taskuhäälte minisari praktiliselt üleöö sündis ning nii põnevate teemakäsitlusteni jõudis! Aitäh kolleeg Kati Nõlvakule tehnilise toe eest ja suur tänu kõigile kuulajatele, kes on saadetest ideid ja inspiratsiooni ammutanud ning saadetele ka tagasisidet andnud. Nutikalt edasi!

Ülly Enn
Nutika noorsootöö suunajuht

Teksti suurus