fbpx

Tessi Ilustrumm-Press jagab mõtteid oma enesearengust noorsootöötajana ning noorteinfo arendajana

Kohila Noortekeskuse juhataja Tessi Ilustrumm-Press jagab mõtteid oma enesearengust noorsootöötajana ning noorteinfo arendajana. Üks esimesi ülesandeid, millega Tessi noorsootöötaja töös kokku puutus, oli seotud just noorteinfoga.

Liitusin 2015. aasta sügisel Kohila noortekeskuse tiimiga. Sel ajal oli just noorteinfoteenuse korraldamine maakonna tasandilt üle antud kohalikele omavalitsustele. Meil, Kohila vallas, sai selle ülesande Kohila Noortekeskus ja mina alustasin tööd noorteinfotöötajana.

Olin värskelt lõpetanud gümnaasiumi ja alustanud ülikoolis noorsootöö õppekaval õpinguid. Arvasin, et tean, mida noored tahavad ja kuidas infot nendeni viia, sest ma olin ju ise noor. Reaalsus oli aga see, et ma teadsin, mida mina tahan ja kuidas minuni infot viia, kuid kuidas teiste noorteni infot viia, tuli mul hakata õppima ja katsetama.

See, et minu esimene roll noorsootöötajana oli olla noorteinfotöötaja, on mulle kaasa andnud selle, et ma ei olegi kordagi mõelnud, et noorteinfo oleks noorsootööst kuidagi eraldi. See tundub minu jaoks väga loomulik, et noorteinfo on osa noorsootööst. Vahepeal muutus minu ametinimetus noorteinfotöötajast noorsootöötajaks, aga tegelikkuses see minu ülesanded suurt ei muutunud. Minu jaoks olid noorte küsimused, huvid, vajadused endiselt väga olulised ja tegutsesin noortega koos, et leida vastuseid ja viise, kuidas viia infot noorteni.

Mis Sind Sinu teekonnal noorsootöötajana aitas?

Mind aitas noorsootööd tehes see, et ma õppisin samal ajal ülikoolis noorsootööd. Ma sain uusi teadmisi, oskusi ja suhelda teiste tudengitega ning praktiseerivate noorsootöötajatega. Kuid lisaks ülikoolile, on võimalus saada uusi teadmisi, oskusi ja kuulda teiste praktiseerivate noorsootöötajate kogemusi ka teiste kanalite kaudu. Peab olema lihtsalt julge, et küsida nõu kolleegide ja loomulikult ka noorte endi käest. Lisaks on erinevaid koolitusi ja võrgustikke, kus on koos erinevatest piirkondadest noorsootöötajad, kelle lood ja kogemused ühel või teisel moel on kindlasti ka sulle kasulikud.

Mis on Sinu suurimaks väljakutseks noorteinfo teemal?

Ma arvan, et jätkuvalt on minu suurimaks väljakutseks noorteinfos see, kuidas jõuda erinevas vanuses noorteni. Samuti see, kuidas selgitada välja, mis on noorte nende infovajadused ja milliste kanalite kaudu nendeni kõige efektiivsem jõuda.

Kui vahel tundub, et nüüd ma tean, siis tegelikult on see pidevalt muutuv. Sellega aitab võidelda ainult teada tuntud tõde noorsootöös „koos noortega ja noortele“ – ehk räägi noortega ja ära karda eksida, nõu küsida, katsetada erinevaid noorteinfo edastamise viise ja ka infovajaduste kogumise viise. Kontrolli üle info, mida sa välja annad, suhtle noortega näost-näkku ja nagu ikka noorsootöös, siis kõik peab olema võrdne ehk ei tohi kõike üle viia sotsiaalmeediasse, sest kõigil ei ole sellele ligipääsu.

Mida soovitad noortevaldkonna kolleegidele?

Ma olen töötanud noorsootöötajana neli aastat ja õpin siiani iga päev midagi uut. Usun, et ei tohiks ära unustada seda, et on kasulik kogu aeg juurde õppida, uurida ja olla uudishimulik. Me ei peagi alati koheselt kõike teadma.

Tessi Ilustrumm-Press
Kohila Noortekeskuse juhataja, ERYICA koolitaja ja noorteinfo arendaja

Noorteinfo teemaline artikkel on valminud ERYICA koolituse „Noorteinfo arendamine ja võrgustikutöö“ järgselt kokku kutsutud noorteinfo töögrupi tegevuse raames, mida rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.

 

 

Teksti suurus