fbpx

Tutvu aasta noortekeskuse nominentidega

31. jaanuaril toimuval noortevaldkonna tunnustussündmusel kuulutab haridus- ja teadusminister Mailis Reps välja valdkonna kõige vägevamad tegijad, kes võistlevad 12 kategoorias. Tutvu lähemalt aasta noortekeskuse nominentidega:

Haabersti Vaba Aja Keskus (Haabersti Noortekeskus)

Haabersti Vaba Aja Keskus on tegutsenud juba 17 aastat ning pakub erinevaid tegevusi, sh nelja tasuta huviringi (kunst, käsitöö, kokandus ja mälumäng). Noortekeskus korraldab iga-aastaselt mitmeid suursündmusi, mis haaravad kogu linnaosa noori erinevatest üldhariduskoolidest.

Haabersti Vaba Aja Keskuse koostöö üldhariduskoolidega on ka laiemalt väga märkimisväärne, kuna noortekeskus kolis 2018. aasta sügisel lausa koolidesse kohapeale ja tutvustas seal oma tegevusi, lisaks käidi ka lasteaedades erinevaid töötubasid läbi viimas. Samuti tegeleb Haabersti Vaba Aja Keskus mitteformaalse õppimise ja formaalhariduse lõimimisega, pakkudes koolidele 13 erinevat õpituba, mida klassid saavad endale tasuta tellida.

Kuressaare Avatud Noortekeskus Noortejaam

Tegemist on endise Kuressaare Noorte Huvikeskusega, mis alates 2016. aasta septembrikuust kannab nime Kuressaare Avatud Noortekeskus Noortejaam. Noortekeskus on pakkunud tuge erinevate noorteürituste korraldamisel ning teeb tihedat koostööd Kuressaare Gümnaasiumiga, kus noortekeskus vahendab võimalusi õpitubade ja projektide läbiviimiseks ning pakub koolile tuge rahvusvaheliste koostööprojektide elluviimisel.

Noortejaam pakub aktiivselt välja uusi vorme ja meetodeid noorte loovuse arendamiseks ning ühistegevusteks, millest tulenevalt on noortekeskus saavutanud noorte seas populaarsuse ja hea maine. Koos noortega on keskuses korraldatud projekte, mis on suunatud noorte aktiivsemale kaasalöömisele kohaliku kogukonna elus ja pakutud neile reaalseid elulisi ülesandeid.

Pärnu Noorte Vabaajakeskus

Pärnu Noorte Vabaajakeskus on tegutsenud nüüdseks juba üle 10 aasta ja võimaldab noortele omaalgatust, osalust, heaolu ning arendab sotsiaalseid oskusi. Noortekeskus teeb igapäevast koostööd noori ümbritseva võrgustikuga, et pakkuda noortele laiemaid arenemisvõimalusi. Sellest tulenevalt soovivad ka noored ise panustada vabatahtlikult noortekeskuse arendamisse.

2018. aastal viidi läbi mitmeid tegevusi, nagu tasuta trummiring tõrjutusriskis noortele, noorte ja partnerite tunnustamissündmus, EV100 raames noorte disainnäitus-müük ja tasuta kontsert, aktiivsete koolivaheaegade sisustamine, ülelinnalise lastekaitsepäeva korraldamine, suvised teemalaagrid ja palju muudki. Lisaks ei jää noortekeskus eemale ka erinevate arengukavade või -strateegiate koostamisest nii Pärnus kui maakonnas laiemalt.

Taheva Avatud Noortekeskus

Taheva Avatud Noortekeskus on töötanud nüüdseks 15 aastat ning organisatsioon on eeskujuks noortevaldkonnale, tehes tugevat koostööd oma kogukonnaga – lisaks noortega tegelemisele kaasatakse aktiivselt kogukonda, seda läbi ühiste projektide, sündmuste, algatuste, õppepäevade jm.

Noortekeskus toetab väga tugevalt noorte omaalgatust, et noored saaksid ise oma ideid ellu viia. Nii on noortel tekkinud oma kodukohaga positiivne side. Seetõttu on noored hea meelega kaasa löönud erinevates projektides, mis on kodukohta muutnud või korrastanud – tulemused said eriti nähtavaks 2018. aastal, mil viidi ellu pinkide paigaldamine bussijaama, kiigeplatsi korrastamine, välisportimisvõimaluste loomine jne.

Noortekeskus aitab leida noortele lisavõimalusi ja fonde, mille abil nad saavad oma unistusi ellu viia, kusjuures kõikidesse projektidesse kaasatakse erinevaid noori, mitte ei keskenduta ainult aktiivsetele noortele. Noortekeskus pakub lisaks avatud noorsootöö teenusele üheksat erinevat huviringi, alates kokandusest ja lõpetades kalastamisega.

*****

Tunnustuse võitjad selguvad 31. jaanuaril toimuval noortevaldkonna tunnustussündmusel. Otseülekannet sündmusest saab jälgida ENTK kodulehe vahendusel.

Teksti suurus